ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det amerikanske Senatet avviste sitt eget finansieringsforslag med et resultat på 49 mot 50, hvilket ikke var i nærheten av de 60 samtykkende stemmene som er nødvendig for at forslaget kan bli godkjent.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «The US Senate with an extended financial package for consideration» – link: https://www.em24.uk/the-us-senate-with-an-extended-financial-package-for-consideration/

 

Senatets avstemning

Fra avstemningen i Senatet


Senatorenes forslag blandet sammen krigsstønad og humanitær støtte til Ukraina og Israel, med bistand til amerikansk innenlandsk sikkerhet, for å få bukt med den store strømmen av migranter som krysser grensen i et antall opp til 5.000 migranter daglig, samt at det på denne bakgrunn allerede finnes samlet 11 millioner papirløse migranter i landet. Videre inneholdt forslaget bistand til landets partnere i asiatiske- og stillehavsområder, inkludert Taiwan.

Republikanerne stemte mot den samlede pakken oppfordret av Donald Trump, ettersom det samlede lovforslaget ville gi den demokratiske presidenten Joe Biden en strålende seier i et valgår, som ville kunne gjøre det betydelig vanskeligere for republikanerne å vinne presidentvalget til høsten. Trump vil ikke at Biden skal høste noen anerkjennelse for å ha løst migrasjonskrisen i valgåret. Republikanerne igangsatte derfor en storstilt kampanje rettet mot president Bidens alder, med påstand om at denne ikke lenger var i stand til å huske godt nok til fortsatt å inneha embetet.

Senatorene var også uenige om å blande spørsmålet om landets migrasjonsproblemer inn i utbetalinger tilknyttet krigs- og humanitær bistand. Senatet hadde imidlertid utferdiget det samlede finansieringsforslaget for å spare vesentlig behandlingstid alternativt til å behandle de omfattende emnene hver for seg.

 

Jublet ved Russlands angrep på Ukraina

Presidentkandidat Donald Trump

 

Donald Trump ønsker ikke å gi bistand til Ukraina i det hele tatt, det vises til avsnittet i ovennevnte artikkel i EM24 EuropMedia, «Ukraina kan miste annekterte seksjoner».

Trump og dennes tilhengerskare, ønsker tilsynelatende å tvinge ukrainerne til å overgi de russisk-okkuperte seksjonene av sitt land til Russland. Deretter kan Trump høste æren for å ha bevirket avslutning på krigen med russerne, dog ved forhandlinger på bekostning av Europas framtidige trygghet.

Det hevdes ellers til og med at Trump angivelig skal ha jublet da president Putin gikk til angrep på Ukraina. Putin må således ha et godt grep om Trumps opptreden og dennes politikk. Det henvises igjen til ovennevnte artikkel i EM24 EuropMedia og avsnittet «Honeytrap-metoden». Det amerikanske folk bør nok derfor ikke slippe republikanernes mest sannsynlig nominerte Trump-person på nytt inn i Det hvite hus, hvilket kan ende med en verden i katastrofe.

 

Senator Mitch Mcconnells uttalelse

Senator Mitch Mcconnell

 

Det vises for øvrig til avsnittet «Impeachment avstemningen mot Donald Trump» i artikkel i EM24 EuropMedia – «Is US senator Mitch Mcconnell ending his service?» – link: https://www.em24.uk/is-us-senator-mitch-mcconnell-ending-his-service/

Fra den 3. januar til den 20. januar 2021, med republikansk flertall i Senatet med 51 senatorer, fungerte Mitch McConnell som Senatets majority leader.

Det refereres fra EM24 EuropMedias nevnte avsnitt: «Mange amerikanere ble irriterte på McConnell tilknyttet avstemningen i senatet vedrørende impeachment-saken mot den avgåtte president Donald Trump. McConnell hadde stemt nei til impeachment. Han sa, for muligens å rense sin samvittighet eller fri til mulige Trump-motstandere, at Trump var «practically and morally responsible for provoking the events of that day». Etter avstemningen tilføyde McConnell at «American citizens attacked their own government. They used terrorism to try to stop a specific piece of democratic business they did not like. Fellow Americans beat and bloodied our own police. They stormed the Senate floor. They tried to hunt down the Speaker of the House. They built a gallows and chanted about murdering the vice president. They did this because they had been fed wild falsehoods by the most powerful man on Earth – because he was angry, he’d lost an election. Former President Trump’s actions preceding the riot were a disgraceful dereliction of duty.»

McConnell hadde allerede for uker siden uttalt at «There is no question that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of that day.» Men McConnell må likevel ha lagt til grunn, ettersom han for tiden ikke er svært populær i hjemstaten, at hans politiske karriere ville vært avsluttet dersom han hadde stemt ja til impeachment. Han ville kunne ha fått problemer med å opprettholde sitt kandidatur i Kentucky og var vel derfor tvunget til å stemme nei.»

 

Politisk taktisk fokusering

Kø av migranter på vei til USA

 

Republikanere har, etter sterk påvirkning fra Donald Trump, blitt skeptiske til å sende penger til krigen i Ukraina og mener dette er bortkastede penger. Trump skyver taktisk foran seg den illegale innvandringen og forsøker i stedet å få republikanerne til å fokusere på dette voksende problemet og ikke på krigen i Europa. President Bidens forløsende strikte lovendring av valgtekniske årsaker, blir således tilsidesatt. Hvor lite intelligente kan de ellers så smarte amerikanerne bli i sin støtte til Trump? Dette selv om også mange republikanere i Senatet fortsatt slutter opp om Ukrainas vanskelige sak.

Senatets nåværende majoritetsleder, demokraten Chuck Schumer med jødisk øst-europeisk opphav, sa at han ville forsøke å prøve å redde krigsfinansieringen for Ukraina, Israel og andre amerikanske partnere, gjennom en ny modifisert pakke uten andre forstyrrende faktorer, herunder sammenkobling av grensepolitikk og bistand til andre. Majoritetslederen bemerket iltert videre at disse som eventuelt nektet å støtte denne pakken, vil komme til å få en historisk, evigvarende skammelig skygge over seg. Amerika må vise sine allierte at disse ikke blir forlatt når de er i nød, mente Schumer, som planlegger en innledningsvis avgjørende prøveavstemning vedrørende det ratifiserte finansieringsforslaget.

 

Tilbakeføring av Alaska til Russland

«Alaska er vårt»

 

President Putin, som tydeligvis har en rekke svevende, urealistiske meninger, skal visstnok til og med ha ymtet et ønske om at Russland bør få tilbakeført territoriet Russisk Amerika, som amerikanerne ved utenriksminister William H. Seward forordnet kjøpt av den russiske tsaren for 7.3 millioner dollar i 1867. Den 3. januar 1959 ble dette territoriet med navnet Alaska, realisert som USAs 49. stat.

Ønsket om tilbakeføring av Alaska er selvfølgelig totalt utopisk, men har vært presentert fordi Putin sikkert eksempelvis ønsker tilbakeført de baltiske statene under russisk kontroll. Selv om denne presidenten i et nettopp avholdt arrangert intervju med den tidligere Fox News-journalisten Tucker Carlson, i anledning det forestående russiske presidentvalget, bedyret at dette ikke ville komme på tale. Dette hevdet vel også denne rottefangeren fra St. Petersburg, før angrepet på Ukraina.

Det vises til avsnittet «Rotter angriper» i artikkelen «Turkey and Hungary block Nato for Sweden and Finland» – link: https://www.em24.uk/turkey-and-hungary-block-nato-for-sweden-and-finland/

 

Effekt av utestengelse av Sverige fra Nato-alliansen

Kart over Natomedlemmer minus Sverige

 

Disse baltiske statene vil sikkert stå for hugg dersom Putin får medhold gjennom en fredsavtale forordnet av sin tilsynelatende villige amerikanske løpegutt Trump, som snart igjen blir nominert som kandidat i landets kommende presidentvalg. Dette dersom denne besynderlige Trump igjen lurer amerikanerne til å stemme han inn i Det hvite hus. Russland vil sikkert deretter påtvunget, forordnet av Trump, signere fredsavtale med Ukraina grunnet landets penge- og våpenmangel, i tillegg til utmattelse. Krigen kan ellers endes på dagen dersom russerne trekker seg tilbake. Gjør Ukraina det samme, taper disse hele sitt land.

Russerne kommer derfor ved en fredsslutning, til få beholde de ukrainske okkuperte territorier som allerede er annektert som russiske provinser av State Duma. Bemerkningen «mye vil ha mer» er nok ikke tatt ut av løse luften. Etter en sådan fredsslutning med Ukraina har bikkja lært at den får mat ved å oppsøke matfatet, hvilket er resten av Europa. Herunder de tidligere russiskkontrollerte baltiske stater.

Det er jo derfor tjenlig for russerne at Sverige, den sterkeste lokale og mest strategiske makten i Østersjø-regionen, holdes utenfor Nato av Putins venn og Ungarns statsminister, Viktor Orbán.

Det vises til avsnittet «Venter også på Ungarn» i artikkelen «Sweden’s Nato membership approved by Turkey» – link: https://www.em24.uk/swedens-nato-membership-approved-by-turkey/

Det kan derfor være at russerne angriper Sverige først, mens landet fortsatt er utenfor Nato-alliansen, før disse angriper de baltiske statene. Sveriges geostrategiske posisjon er vesentlig for Natos eventuelle forsvar av Baltikum. Dette vil være den mest logiske strategi. Svenskene, som altså fortsatt ikke er Nato-medlem, opplyser da også sin befolkning om at disse snarlig kan påregne eventuell krig. Det er nok åpenbart andre som tenker i samme enkle baner.

 

Mangler midler til forsvar

Statsminister Viktor Orbán og president Vladimir Putin

 

Ukraina vil rimeligvis hverken ha råd eller evne til å fortsette kampen mot Russland uten amerikansk økonomisk bidrag og våpenstøtte, men ukrainsk kamp vil fortsatt ha EUs fulle støtte og egeninteresse. Unntaket er statsminister Orbáns Ungarn. Det vises til avsnittet «Ønsker seg en diktaturstilling» i EM24 EuropMedias artikkel «EU’s black sheep – Geert Wilders and Viktor Orbán» – link: https://www.em24.uk/eus-black-sheep-geert-wilders-and-viktor-orban/. Det kan her leses:

Sitat: «Tydeligvis ønsker statsminister Orbán å sikre seg en diktaturstilling i Ungarn, tilsvarende president Putins i Moskva, samt dennes nikkedukke Aleksandr Lukasjenko i Belarus, som Hviterussland også kalles. Det vises til artikkelen «Hviterusslands demonstranter voldtas, tortureres og forsvinner» – link: https://www.em24.uk/hviterusslands-demonstranter-voldtas-tortureres-og-forsvinner/»

 

Tilfredsstiller ikke lenger medlemskap

Ungarns statsminister Viktor Orbán

 

Prinsipielt tilfredsstiller ikke Ungarn lenger EU-medlemmers rammeverk, med den politikk statsminister Orbán streber mot. Ungarn burde derfor midlertidig suspenderes som EU-medlem og dessuten tilsvarende som Nato-medlem, så lenge Orbán med tilhengere styrer landet.

Problemet vil imidlertid da kunne bli at Putin og dennes meningsfeller, vil ta imot Ungarn med åpne armer som landet ikke vil slippe ut av, med henvisning til hva som hendte i det ungarske opprøret i 1956. Selv om dette gjelder en tidsepoke som vil ta slutt ved disse ledernes fratredelse før elle senere, vet man ikke hvem som vil følge etter.

 

Featured image:  Senatets majoritetsleder Chuck Schumer intervjues etter avstemningen

09/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!