ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

De amerikanske senatorer har bekjentgjort et eget finansieringsforslag til presidentens omkostninger, for behandling i en samlepakke omfattet på 118,3 milliarder dollar, herunder 60 milliarder til stønad til Ukraina, men også inkludert 14,1 milliarder til Israel og 20,2 milliarder til støtte for amerikansk innenlandsk sikkerhet for å få bukt med den store strømmen av migranter som krysser grensene, samt annet.

 

Den amerikanske Kongressen består av to kamre; Senatet (overhuset) og Representantenes hus (underhuset). Representantenes hus hvor republikanerne for tiden har flertall med 219 seter mot 212 demokratiske, dessuten 4 ledige seter, av totalt samlet 435 seter.

Ettersom Representantenes hus ikke godkjente presidentens forslag om bevilgning av de minimum nødvendige 40 milliarder dollar til støtte til Ukraina tilknyttet landets forsvar mot Russlands angrep, vil saken bli behandlet i Senatet. Senatet har 100 medlemmer, to fra hver stat, som er valgt til å tjene for en periode på seks år. Senatorene fordeler seg for tiden med majoriteten til 48 demokrater og 3 uavhengige, samlet 51. Mindretallet 49, hvorav alle er republikanere.

 

Proteksjonisme

Presidentkandidat Donald Trump

 

Avslaget i Representantenes hus må vel betraktes som en form for amerikansk proteksjonisme, tilsynelatende ledet at tidligere president, nå på nytt presidentkandidat, Donald Trump.

Den av pressen daglig omskrevne tidligere presidenten Trump, med sine mange påstått begåtte forbrytelser, synes å følge den høyt aktede president Franklin D. Roosevelts politikk, hvilket lot Europa seile sin egen sjø ved proteksjonisme forut for og ved innledning til den andre verdenskrig, inntil det brått snudde ved keiserriket Japans angrep på Pearl Harbor den 7. desember 1941.

Japan var alliert med aksemaktene, det fascistiske Italia og nazistiske Tyskland. Da først erfarte president Roosevelt at han var i krig, men for sent slik at store deler av Europa kom til å bli ødelagt av den allerede verserende krigen, samt at titusenvis av amerikanske soldater etter hvert måtte bøte med livet.

 

Subjektive tanker

President Franklin Roosevelt

 

Hadde president Roosevelt på slutten av 1930- årene i stedet fortalt verden at USA ikke aksepterte noen ny krigstilstand i Europa etter første den verdenskrigen, ville den andre verdenskrigen muligens kunne ha vært unngått. Tyskland, som hadde funnet en slags farbar vei ut av 1920-årenes depresjon, kunne ha blitt som Tyskland er i dag, Europas ledende lokomotiv.

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk,  «German industry registers noticeable upswing» – link: https://www.em24.uk/german-industry-registers-noticeable-upswing/

Tysklands ikke demokratiske nazi-personligheter ville rimeligvis etter noe tid ha blitt avslørt og ryddet til side ved demokratiske prosesser. Europa som tilknyttet den andre verdenskrig ble brutalt delt av russerne og fortsatt strir med verdenskrigens dønninger ettersom Russland har fått en ny Stalin. Denne gang må USA imidlertid ha lært av sine tidligere feil og bistå Europa i proxy-krigen mot Russland i Ukraina. Dette før denne krigen griper om seg og ender i en tredje verdenskrig, ved at Russland tenker «tar du den så tar du den» og avanserer inn i Europa. Da kan det hende at Kina angriper USA for å tilfredsstille sitt uttrykte ønske om verdens herredømme.

 

Nærkontakt med KGB?

President Vladimir Putin

 

Amerikanerne vet kanskje ikke at presidentkandidat Trump kan være overstyrt av Russlands president Vladimir Putin. Trump har, som han har blitt kjent for, vært en kvinnebedårer, hvilket i seg selv ikke er noen uting, men det er et udiskutabelt faktum at «kvinnebedåreren» besøkte Russland i 1987.

«KGB», den tidligere russiske sikkerhetstjenesten med dennes etterfølger fra 1991, Den føderale sikkerhetstjenesten «FSB», har tross navneskifte, rimeligvis benyttet samme metodikk som «KGB» for å skape seg kontroll over ønskede personligheter.

Det har vist seg at etterretningsorganisasjonen gjerne har arbeidet langsiktig i forkant og skaffet seg kontroll ved å forlede mulig anvendelige personligheter inn i situasjoner, som senere er blitt benyttet som trusler og pressmiddel. Dette har tvunget ofrene til å opptre i henhold til russernes ønsker.

 

Honeytrap-metoden

Stormy Daniels (Stephanie Clifford)

 

Dette kan blant annet være via honeytrap-metoden som indikerer å få innflytelse ved å manipulere enkeltpersoner ved å vekke disses seksuelle appetitt for deretter å trekke ut etterretnings-informasjon. Eksempelvis, Norges to angivelig største russiske spioner hadde gått i slike «feller».

For tiden har det for øvrig i Norge versert en strafferettssak mot en idrettsleder, som også hadde gått i en slik honningfelle og erkjente overfor politiet å ha benyttet russiske horer. Dette i tillegg til visstnok å ha akseptert diverse korrupte belønninger. Denne idrettslederen ble presset til å overse dopingmisbruk hos russiske idrettsdeltagere.

Ved å gripe fatt i ordtaket å «kalle en spade for en spade» uten noe utenomsnakk, kan det stilles spørsmålet om den uvanlig kvinnekjære Donald Trump også rimeligvis kan ha hatt nærkontakt med russiske horer under sitt besøk i Moskva i 1987. Hvilket i tilfelle, kanskje sikkert ble detaljert filmet av den russiske etterretningstjenesten.

Det kan være derfor at Trump som USAs framtidige presidentkandidat, til stadighet skryter av den ungarske statsministeren og åpenbare Putin-vennen Viktor Orbán. Denne som trenerer og utpresser Sverige tilknyttet dennes adgang til Nato-alliansen, hvor alle medlemmer har veto, samt opptrer som EU’s black sheep og også prøver å hindre EUs bistand til Ukraina.

Det vises til avsnittet «Venter også på Ungarn» i artikkelen «Sweden’s Nato membership approved by Turkey» – link: https://www.em24.uk/swedens-nato-membership-approved-by-turkey/, samt avsnittet «Også utspekulert EU-motstander i Ungarn» i artikkelen «EU’s Black Sheep – Geert Wilders and Viktor Orbán» – link: https://www.em24.uk/eus-black-sheep-geert-wilders-and-viktor-orban /

Trumps gjentagende skryt av den tilsynelatende demokratisk fiendtlig anlagte statsminister Orbán, kan være en form for jevne meldinger til president Putin, om at den republikanske presidentkandidaten Trump vil komme til å følge den russiske presidentens instruks, når Trump igjen kommer til makten som De forente Staters president.

 

Ukraina kan miste annekterte seksjoner

Situasjonskart over Ukraina pr. 6. januar 2024

 

Hindring av amerikansk våpenstøtte til Ukraina kan være i samsvar med én av Putins instruksjoner. Dersom Trump skulle vinne presidentvalget vil denne rimeligvis overlate til russerne disses annekterte seksjoner av Ukraina, for å kunne rose seg selv for angivelig å oppnå fred med Russland.

 

Usikkerhet om Nato

Natos flaggborg

 

Presidentkandidat Trumps proteksjonisme bør betraktes i Nato-sammenheng. Det bør derfor stilles spørsmål til Europa om denne i større grad bør sørge for disposisjon av et mer eget ambisiøst forsvar ved et påbygd Nato, for ikke å være helt undergitt USA som simple proletarer. Europa greier seg ikke uten USA som stabilisator, dersom ikke forsvarsstyrkene forsterkes.

 

Hva beslutter Senatet?

Capitol i Washington med bl.a. Senatet

 

Med hensyn til senatorenes bekjentgjorte finansieringforslag, oppfordrer Donald  Trump republikanerne til å avvise Senatets avtalte 60 milliarder dollar i bistand til Ukraina, som slåss proxy for Europa og ofrer sitt blod for de europeiske demokratienes framtidig, frihet mot det ny-imperialistiske Russland.

Videre avviste også Trump dessuten president Bidens grensetiltak, hvilket vil svekke og tilsynelatende eliminere et av Trumps egne hovedargument i valgkampen mot motstanderen Biden i kommende presidentvalg.

Trump mener visstnok at noen av kongressrepublikanerne føler en viss forpliktelse til grensesikkerhet som ikke president Biden hensyntar i dennes politikk. Nå skal det ikke underslås at enhver ny migrant, i hvert fall de første årene til de blir rike, vil være en ny stemme til demokratene.

 

Featured image: Senatets majoritetsleder Chuck Schumer (D), svarer på spørsmål i Capitol

07/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!