ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

USAs president Joe Biden svarte i et intervju et klart «ja» til spørsmålet om amerikanske styrker ville komme til å forsvare Taiwan, dersom øya faktisk skulle bli utsatt for et kinesisk angrep. Dette er den mest konkrete uttalelsen Biden hittil har gjort om USAs forhold til kinesernes eventuelle invasjon av den selvstyrte øya.

 

Kineserne grep på mandag straks tak i Bidens kommentarer og uttalte at USAs politikk tilknyttet Taiwan har alvorlig krenket kinesernes rettigheter vedrørende øya, ettersom det finnes bare ett Kina hvilket USA også har anerkjent.

 

USAs standpunkt uendret

US-produserte CM-11 tanks

Spørsmålet til president Biden var blitt brakt på banen satt opp mot krigen i Ukraina, for å få avklart om han mente at amerikanerne, i motsetning ved russernes angrep på Ukraina, skulle forsvare Taiwan i tilfelle kinesisk invasjon. Bidens uttalelser denne gang var tydeligere enn tidligere og ikke til å misforstå, om at amerikanske tropper var forpliktet til å forsvare den selvstendige øya utenfor Kinas fastland.


Kineserne uttrykker standhaftighet

Talsperson Mao Ning

Talsperson Mao Ning ved det kinesiske utenriksdepartement, uttalte på en media briefing at Kina forbeholdt seg full rett til å foreta alle nødvendige tiltak mot aktiviteter som medførte splitting av nasjonen. Formann Mao hadde en gang sagt at «det er bare ett Kina i verden, Taiwan er en del av dette Kina, og regjeringen i Folkerepublikken Kina er den eneste legitime regjeringen i Kina».


Angrep vil bli besvart

Kinesisk militærøvelse

USA har presentert en politikk med strategisk tvetydighet basert på erkjennelse omfattet ett Kina med hensyn til handelspolitikken, men likevel forholdt seg til kinesisk verserende status quo og gjort det klart at det vil bli svart fra amerikansk militært hold på et angrep på Taiwan, ut fra endring av denne status quo.

USAs politikk overfor Taiwan har derfor ikke endret seg til tross for at kineserne forsøker å «strekke strikken stadig lengere» ved utvidede simultane angrep mot øya. Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMedia – www.em24.uk – «Kina truer Taiwan med militærøvelse» – link: https://www.em24.uk/kina-truer-taiwan-med-militaerovelse/, «Red security line for the United States – China and US secretary of defense meet in Singapore» – link: https://www.em24.uk/red-security-line-for-the-united-states-china-and-us-secretary-of-defense-meet-in-singapore/, «President Biden konfirmerer forpliktelsen til Taiwan» – link: https://www.em24.uk/president-biden-konfirmerer-forpliktelsen-til-taiwan/ og «There is no status quo situation of Taiwan any more» – link: https://www.em24.uk/there-is-no-status-quo-situation-of-taiwan -any-more/. Japan har dessuten kommet aktivt på banen på Taiwans side, med henvisning til artikkelen «Pågående tvist mellom Japan og Kina» – https://www.em24.uk/pagaende-tvist-mellom-japan-og-kina/

 

Endret status quo etter Pelosis besøk?

Nancy Pelosi og president Tsai Ing-wen

Det vises til president Bidens tidligere presisering av dette uangripelige standpunkt om forsvar av Taiwan, som denne har hevdet at USA er forpliktet til å gjøre, samt også for øvrig at USAs standpunkt ytterligere ble sementert av Pelosis dramatiske visitt til Taiwan i august i år. Det vises til artikkelen «Pelosi’s visit to Taiwan sharpens the controversy to China» – link: https://www.em24.uk/pelosis-visit-to-taiwan-sharpens-the-controversy-to-china/

 

Sluttføre formann Maos verk

De 5 kinesiske ledere, Mao, Deng, Jiang, Hu, Xi

Etter Pelosis besøk på Taiwan gjennomførte Kina sin største militærøvelse rundt Taiwan noen gang. Videre protesterer Kina mot amerikanernes  avanserte lovgivning som vil styrke USAs militære støtte til Taiwan. Biden advarte imidlertid kineserne mot å leke med ilden. Kinas President Xi Jinping har imidlertid sverget å bringe det demokratisk styrte Taiwan under Beijings kontroll og har ikke utelukket bruk av militær makt for dette og å kunne gå inn i historiebøkene som den som sluttførte Mao Zedongs verk.

 

 

Featured image: President Joe Biden holder pressekonferanse vedrørende Taiwan

20/09/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!