ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Japans statsminister Fumio Kishida kunngjorde tirsdag at landet påstarter utslipp i Stillehavet av det lagrede vannet fra det tsunamirammede atomkraftverket i Fukushima etter jordskjelvkatastrofen i 2011, som samlet drepte 18.000 mennesker. Som forventet møter tiltaket sterk prinsipiell motstand fra miljøaktivister.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Resistance to Japan’s nuclear contaminated water» – link: https://www.em24.uk/resistance-to-japans-nuclear-contaminated-water/

 

Japanske vanntanker

Det angjeldende vannet er renset så mye som mulig innenfor praktiske rammer, til en slik grad at det menes at dette ikke utgjør noen fare når det oppløses i havvannet. De daglige utslippene utenfor Japans nordøstkyst vil begrenses til maksimalt 500 tonn pr. dag.

Det var allerede på tidspunktet ovennevnte artikkel ble skrevet, klart at intet kunne stoppe den japanske regjeringen fra å iverksette utslippet dersom denne besluttet dette. Det siteres fra artikkelens avslutning:  « …dersom ikke den japanske regjeringen tar saken i egne hender.», hvilket regjeringen altså har gjort og bestemt at utslipp vil skje i henhold til planen.

Miljøverneres protester utnyttes blant annet av kineserne, for å skandalisere japanerne. Kineserne har i denne hensikt følgelig innført flere restriksjoner på japanske matforsendelser, dessuten sterkt kritisert kunngjøringen om utslippet. Hong Kong kunngjorde også et totalforbud mot all import av «akvatiske produkter» fra ti japanske regioner.

Siden katastrofen i 2011 har det blitt tatt vare på i overkant av 1,3 millioner tonn forurenset vann, som er blitt brukt til avkjøling av de gjenværende delene av de sterkt skadede radioaktive reaktorene. Det oppsamlede vannet omfatter dessuten også grunnvann og regn som har trengt inn.

 

Behandling av vann for strålefare

ALPS-behandling

Det er i det rensede vannet fjernet alle radioaktive stoffer ved hjelp av ALPS-behandling, unntatt tritium, som er, i henhold sitat fra ovennevnte artikkel, «… en sjelden radioaktiv isotop av hydrogen, hvilket har samme antall protoner og elektroner som hydrogen, men har 2 nøytroner, mens vanlig hydrogen ikke har noen. Halveringstid for denne isotopen er på omtrent 12 år. Dette slik at det sterkt uttynnede, forurensede vannet i havet blir renere med tiden som går og vil vel ikke ha noen stor miljømessig betydning, som ekspertene i tilfelle må bli enige om før dumping, dersom ikke den japanske regjeringen tar saken i egne hender.»

Den japanske regjeringen har altså tatt saken i egne hender og besluttet dumping til tross for protestene som godt kan være berettigede, hvilket hittil spesialistene tilsynelatende må ha tatt stilling til, idet regjeringen har tatt sin endelig beslutning. Det forventes ikke at regjeringen i verdens eneste land som har fått føle virkningen av atombombene over Hiroshima og Nagasaki, går på akkord med atomfare for sitt folk, samt dets senere generasjoner.

 

Ikke vitenskapelig plausible påstander

Tvist mellom Kina og Japan

Både det maritime miljøet, mattryggheten og folkehelsen, må derfor ansees ivaretatte at atomeksperter som skal ha uttalt at nivået av tritium i Fukushima-anleggets vann er langt under WHOs drikkevannsgrenser.

Andre steder rundt om i verden har det kontinuerlig pågått og pågår utslipp med større mengder av tritium relatert til atomkraftverk i drift, også inkludert kinesiske. Dette uten registrerte skader på miljø eller helse. Likevel har store mengder demonstranter samlet seg foran den japanske ambassaden i Seoul, samt at kinesiske fiskere har blitt oppviglet av sin myndighet til å demonstrere. Tatt det politiske forholdet mellom Kina og Japan i betraktning er det ikke gitt at den kinesiske myndighetens betraktninger er vitenskapelig plausible.

Utslippene vil foregå oppdelt i fire hovedperioder over tretti år, til alt vannet er sluppet ut. Den første perioden påstarter i dag og vil visstnok vare i økter på vel 14 dager ad gangen, fram til mars 2024. Når det tritium forurensede vannet slippes ut i Stillehavets enorme vannmasse, fortynnes det forurensede ytterligere og vil derfor få et radioaktivitetsnivå som ikke er merkbart forskjellig fra normalt sjøvann.

 

Tsjernobyl-ulykken

Sarkofagen over kjernereaktoren i Tsjernobyl

Miljøgruppen Greenpeace sier imidlertid at filtreringsprosessen er feil, Kina og Russland påstår dessuten at vannet fordampes og slipper ut i atmosfæren. Dette til tross for at resten av verden vet at regnvannet som skapes ved fordamping over havet ikke er salt.

Tsjernobyl-ulykken i 1986, der en russisk atomreaktor i byen Tsjernobyl nord for Kyiv i Ukraina eksploderte og spredte store mengder radioaktivitet i regntunge skyer som passerte over eksplosjonsstedet, hvilke ga høye becquerel-verdier der disse tømte seg, mange på hundretalls kilometers avstand fra Tsjernobyl. Dette medførte restriksjoner på matvarer fra rammede distrikter.

 

Havet er ingen kloakk

Forurensing av havet

Kina har anklaget Japan for å behandle Stillehavet som en kloakk, hvilket japanere dessverre ikke er alene om, men skjer fra land rundt alle hav også fra Kina. «Alt havner til slutt i havet», heter det. Allerede før varselet om utslippet, forbød flere kinesiske distrikter import av mat fra en rekke japanske prefekturer, og påla strålingskontroll ettersom en stor andel av sjømaten som forbrukes i enkelte distrikter i Kina importeres fra Japan.

 

Featured image: Demonstrasjon mot Japans utslipp av atomforurenset vann i havet

23/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!