ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Når Sverige og Finland er på vei inn i den nordatlantiske forsvarsalliansen, vil Sveriges tradisjonelle holdning mot atomvåpen nødvendigvis bli drastisk endret, hvilket vil reise flere spørsmål også på internasjonalt nivå.

 

Det vises til artiklene «Endrer Sverige og Finland sin alliansepolitikk?» – link: https://www.em24.uk/endrer-sverige-og-finland-sin-alliansepolitikk/ og «Russland advarer Finland og Sverige mot Nato» – link: https://www.em24.uk/russland-advarer-finland-og-sverige-mot-nato/

 

Utenriksminister Ann Linde

I forbindelse med Sverges intensjonsavtale om Nato-medlemskap, skrev Sveriges utenriksminister Ann Linde et brev datert den 5. juli til Nato, om at «Sverige aksepterer Natos tilnærming til sikkerhet og forsvar, inkludert den essensielle rollen til atomvåpen, har til hensikt å delta fullt ut i NATOs militære struktur og kollektive forsvarsplanleggingsprosesser og er villig til å forplikte styrker og evner for hele spekteret av alliansens oppdrag.» Sveriges forkjempere for nedrustning har imidlertid sterkt kritisert en sådan svensk utvikling.

 

Atomvåpen på svensk territorium

Svensk landingsplass på skogsvei

Innbitte svenske motstanderne av atomvåpen, også omfattet vektige organisasjoner, mener at utenriksminister Lindes brev indikerer at Sverige ved å være villig til å tilby kapasitet til «hele spekteret av alliansens oppdrag», vil inkludere bruk av atomvåpen. Dette vil etter motstandernes mening være et brudd på folkeretten. Sverige stiller seg på dette vis åpne for å akseptere og motta atomvåpen plassert på svensk territorium, påstår motstanderne.

 

Statsminister Magdalena Andersson

Det er således rimelig å anta at Sverige sannsynligvis vil vedta en atompolitikk som ligner på Norges og Danmarks, altså en tolkning av intensjonsavtalen som ikke inneholder erklæring om å tillate stasjonering av atomvåpen på landenes territorier i fredstider.

Den svenske statsministeren Magdalena Andersson ga uttrykk for nettopp dette i en debatt i Sveriges riksdag medio mai, etter en beslutning herom tatt av partiet Socialdemokraterna. Sverige bør opptre som Norge og Danmark, hvilket hele tiden har vært akseptert og respektert av de øvrige Nato-land. Sverige ønsker heller ikke at atomvåpen plasseres provoserende og permanent på sitt territorium i fredstid.

 

Opposisjonsleder Ulf Kristersson

Opposisjonsleder i riksdagen, Ulf Kristersson fra Moderaterna , lovet i samme debatt støtte til dette standpunktet, hvilket er vesentlig ettersom svenskene holder riksdagsvalg allerede i september i år.

Norske og danske politikere utelukker ikke samarbeid og deltakelse i Nato-øvelser som inkluderer kjernefysisk innslag, ved å støtte atomoperasjoner med konvensjonelle midler slik at landenes jagere eksempelvis eskorterer amerikanske atombombefly.

 

 

Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning

Tidligere statsminister Oluf Palme

I tidligere statsminister Oluf Palmes ånd har Sverige hatt en ambisiøs agenda for atomnedrustning. Dette initiativet inkluderer allerede land som er Nato-medlemmer og observatører som kan framsette til initiativet eventuelle radikale og konkrete nedrustningsforslag, selv om selve grunnidéen til initiativet er å finne i retningslinjer for framtidig nedrustningsarbeid. Det forventes imidlertid at svenskene vil måtte omdisponere sin retorikk i henhold sin nye, endrede forsvarsstrategi.

 

President Recep Erdoğan

Slik situasjonen beror i dag kan Finland og Sverige først bli Nato-medlemmer etter at den tyrkiske herskeren Recep Erdoğan er ferdig med, eller fratatt sine personlige disposisjoner av sitt lands veto-rett, tilknyttet herskerens egen posisjonering både hjemme tilknyttet kommende presidentvalg, samt for å oppnå en viss respekt internasjonalt. Det vises til tidligere artikkel «Sweden and Finland dispute with Turkey over Kurds» – link: https://www.em24.uk/sweden-and-finland-dispute-with-turkey-over-kurds/

Dessuten vises til de tallrike kurderne, den fjerde største folkestammen i Midtøsten, med anslått folketall samlet omkring 35 millioner. Hvorav disse er den totalt største etniske minoriteten i Tyrkia, som omfatter mellom 12 og 15 millioner eller omkring 20 prosent av befolkningen. Det vises til artikkelen «Et evig pågående folkemord» – link: https://www.em24.uk/et-evig-pagaende-folkemord/

Med hensyn til president Erdoğans framtidsplaner med den tyrkiske befolkningen, vises til omtalen av kurderne i artikkelen «Putin and Erdoğan met the Iranian leaders in Teheran» – link: https://www.em24.uk/putin-and-erdogan-met-the-iranian-leaders-in-teheran/

 

Atomvåpen reddet verden fra den tredje verdenskrig

Tidligere statsminister Margareth Thatcher

Svenskene vil rimeligvis fortsette i sin tidligere leder Oluf Palmes ånd, ved fortsatt å tenke på atomnedrustning til tross for britenes tidligere statsminister Margareth Thatchers utsagn om at «atomvåpen har reddet verden fra den tredje verdenskrig», hvilket mange av verdens ledere har betraktet som et temmelig korrekt argument. Det vises til artikkelen «Russlands endrede atomdoktrine» – link: https://www.em24.uk/russlands-endrede-atomdoktrine/

 

 

Svenskene vil nok følge sin opprinnelig intensjon

Atombombesilo

Sverige, som er kjent for å være lojale mot organisasjoner de slutter seg til og svenskenes motstand mot atomvåpen, vil nok tilpasses andre dertil moderate Nato-medlemmer i spørsmål om våpenkontroll og nedrustning. Svenskene vil nok ikke radikalt endre sitt nærmest inngrodde syn på forsvar med atomvåpen, før russerne står på dørmatta.

Svenskene er imidlertid tydeligvis innforstått med at atomvåpen for alltid vil eksistere, samt at Nato alltid vil forbli en kjernefysisk allianse med atomvåpen som det ultimate avskrekkingmiddel. Medlemskap i alliansen betyr derfor nødvendigvis ikke at Nato tvinger alle sine medlemmer å plassere atomvåpen permanent på sitt territorium, men noen av medlemmene må det alltid omfatte for at Nato skal kunne opprettholde et tilfredsstillende strategisk avskrekkende forsvar.

 

 

Featured image: Stockholm by

29/07/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!