ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ansvarlig tilsynsfører for valget i staten Maine, statssekretær, demokraten Shenna Bellows, besluttet torsdag at Donald Trump, til tross for at denne i henhold til meningsmålingene for tiden leder den republikanske nominasjonen for 2024, diskvalifiseres fra Maines primæravstemning for presidentvalget 2024.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «GOP’s opening debate for the 2024 presidential election» – https://www.em24.uk/gops-opening-debate-for-the-2024-presidential-election/

 

Shenna Bellows

 

Maine er den andre staten hvor Donald Trump har blitt utestengt fra valget av samme grunn, etter en kjennelse i staten Colorados Høyesterett med henvisning til artikkelen «Colorado Supreme court ruling cuts off Trump’s participation in the presidential election in Colorado» – link: https://www.em24.uk/colorado-supreme-court-ruling-cuts-off-trumps-participation-in-the-presidential-election-in-colorado/

Statssekretær Bellows hadde tatt utgangspunkt i at Trump hadde spredd falske påstander om velgersvindel tilknyttet valget i 2020 og deretter oppfordret partifeller til å innta Capitol for å stoppe Kongressen i å stadfeste valgresultatet.

Det vises til artikkelen «Impeachmentsaken som forventet President Trump frikjent» – link: https://www.em24.uk/impeachmentsaken-som-forventet-president-trump-frikjent/

 

Valgbarhet

Presidentkandidat Donald Trump


Beslutningen i Maine gjelder bare primærvalget og kan imidlertid ankes til den statlige domstolen, slik som ble gjort i staten Colorado. Sperringen mot Trumps engasjement i Maine vil rimeligvis øke presset på USAs Høyesterett for raskt å få avsagt en landsomfattende kjennelse om Trumps valgbarhet, i henhold den konstitusjonelle bestemmelsen i seksjon 3 i det 14. endringsforslaget i den amerikanske grunnloven. Denne bestemmelsen utelukker folk fra å inneha offentlige verv dersom de tidligere har engasjert seg i noe som kan defineres opprør etter forut å ha sverget ed for beskyttelse av landet. Det vises til artikkelen «Disqualifying Trump under the constitution» – link: https://www.em24.uk/disqualifying-trump-under-the-constitution/

Seksjon 3 i det 14. endringsforslaget ble vedtatt etter den amerikanske borgerkrigen, for å hindre tidligere konfødererte tjenestemenn deltagelse i landets regjering. Amerikas konfødererte stater var et forbund av Sørstater som brøt ut av USA og kjempet i den amerikanske borgerkrigen.

Avgjørelsen vedrørende Trumps eventuelle deltagelse i valget ble følgelig suspendert inntil USAs Høyesterett altså har avsagt en endelig landsomfattende kjennelse.

 

Praktisk og moralsk ansvarlig

Senator Mitch McConnell

 

Trump hadde blitt frikjent i impeachmentsaken mot denne til tross for republikanernes leder, senator Mitch McConnells uttalte, hvilket er referert blant annet i førstnevnte artikkel ovenfor – sitat: «There is no question that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of that day». Senator McConnell hadde vært majoritets-leder i Kongressen i perioden mellom januar 2015 til januar 2021, hvoretter han tiltrådte som minoritetsleder.

Etter avstemningen tilføyde McConnell at «American citizens attacked their own government. They used terrorism to try to stop a specific piece of democratic business they did not like. Fellow Americans beat and bloodied our own police. They stormed the Senate floor. They tried to hunt down the Speaker of the House. They built a gallows and chanted about murdering the vice president. They did this because they had been fed wild falsehoods by the most powerful man on Earth – because he was angry, he’d lost an election. Former President Trump’s actions preceding the riot were a disgraceful dereliction of duty».

McConnell må likevel ha lagt til grunn, ettersom han for tiden ikke er svært populær i hjemstaten, at hans politiske karriere ville ha vært avsluttet dersom han hadde stemt ja til impeachment. Han ville kunne ha fått problemer med å opprettholde sitt kandidatur for staten Kentucky og var vel derfor tvunget til å stemme nei. Det bemerkes at Trump vant med 1.326.646 stemmer eller 62,1 % mens Biden fikk kun 772.474 eller 36,2 % av stemmene under presidentvalget i Kentucky, som har 8 valgmenn, som alle går til vinneren.

 

Tilsvarende førsøk avvist av retten

USAs Høyesterett

 

Tilsvarende forsøk på å diskvalifisere Trump i andre stater har blitt avvist. Den øverste domstolen i Michigan, en sentral vippestat i presidentvalget, avviste onsdag å akseptere en anke tilknyttet Trumps mulighet til å tiltre vervet som landets president.

Maine er dog en sannsynlig demokratisk stat som uansett, i henhold til prognosene, vil bli vunnet av en demokratisk kandidat enten det gjelder beroende president Joe Biden eller dennes alternativ grunnet dennes høye alder og derfor mulige sykdomsforfall.

Trump vant imidlertid én valgmann-stemme fra staten Maine, både ved valgene i 2016 og 2020. Dette på grunn av det uvanlige ved at valgmennene deles i fire puljer i denne staten. Prinsippet «winner-takes-it-all» gjelder alle USAs stater, unntatt statene Maine og Nebraska.

Kandidaten vinner altså ellers statens alle valgmenn i 48 av statene. For å vinne presidentvalget må en kandidat samlet over hele landet, vinne tilsammen 270 valgmenn. Det vises til artikkelen «Presidentvalget i USA» – link: https://www.em24.uk/presidentvalget-i-usa/

Trumps advokater påberoper retten til ytringsfrihet og har bestridt at den etter valget utgående presidenten engasjerte seg i noe opprør ved å samle tilhengere til angrep på Kongressen. At Trump i lang tid i forveien hadde planlagt å kuppe valget uavhengig av det faktiske resultatet, er vel utvilsomt dersom man legger følgende artikkel, som ble publisert mange måneder før presidentvalget, til grunn. Det vises til artikkelen «Kan Trump tape valget og forbli president?» – link: https://www.em24.uk/kan-trump-tape-valget-og-forbli-president/

Ellers påpekte Trumps advokater argumenter som er mer relatert til prosedyren, herunder at valgbarhet i henhold seksjon 3 ikke var blitt nevnt i det standardiserte dokumentet Trump hadde sendt inn for å kunne bli anført på statens stemmeseddel.

En kjennelse i USAs høyesterett i Colorado-saken kan altså gi en landsomfattende avgjørelse på spørsmålet om Trump kan delta i det kommende presidentvalget.
Høyesteretts 6 – 3 konservative flertall inkluderer tre dommere nominert av Trump. Minst to av disse må således stemme mot mannen som tilsatte de. Det er således fare for at simpel bekjentskapskorrupsjon kanskje vil bestemme hvem som skal lede verdens ledende stormakt.

 

Featured image: Presidentkandidat 2024 Donald Trump

29/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!