ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Filippinene anerkjente Folkerepublikken Kina i 1975, som den eneste legitime Kina. Likevel har Filippinene opprettholdt uoffisielle forbindelser med Taiwan gjennom Manila Economic and Cultural Office i Taipei og gjennom et tilsvarende kontor i Manila.

 

President Ferdinand Romualdez Marcos jr. er eneste sønn til Filippinenes 10. president (desember 1965 – februar 1986), diktatoren Ferdinand Marcos Sr. og tidligere førstedame Imelda Romualdez Marcos.

President Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

 

President Marcos Jr. tiltrådte som Filippinenes 17. president i fjor sommer, etter sin forgjenger president Rodrigo Duterte. Forgjengeren hadde vendt sin utenrikspolitikk i retning Beijing. Ved overtakelse av landets presidentskap søkte derimot Marcos Jr. nærmere støtte fra Washington og den øvrige Vesten i motsetning til forgjengeren. Spenningen mellom Filippinene og Kina har deretter vært sterkt økende.

Kineserne har følgelig etterhvert eskalert frekvensen omfattet demonstrasjon av proaktive handlinger tilknyttet sin konstruerte, påståtte rett til hele Sør-Kinahavet, som alle havets naboland og anvendere av havet, avviser som oppspinn og nonsens.

Enda mer alvorlig er imidlertid kinesernes handlinger ettersom dette forsøket på tyveri av Sør-Kinahavet viser kinesernes generelle intensjoner i verdenssamfunnet og derfor kontinuerlig bygger opp sitt forsvar mot et framtidig verdensherredømme. Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «China’s standard map» – link: https://www.em24.uk/chinas-standard-map/

 

Nancy Pelosi skjerpet generelt aktsomheten mot Kina

Tidligere Speaker of the House, Nancy Pelosi

 

En av de første regionale utenrikspolitiske krisene som president Marcos ble stilt overfor, var kinesernes aktivitet tilknyttet den daværende Speaker i den amerikanske Kongressen, og tredje i rekkefølgen i USAs hierarki, Nancy Pelosis besøk på Taiwan i august.

Pelosis besøk var en provokasjon mot Kina for å advare framtidige generasjoner mot kinesernes slue, verdensomfattende intensjoner, som kan bringe evig ulykke over menneskehetens eksistens. Pelosi er nok ikke bare ensidig opptatt av Taiwan-spørsmålet, hvilket noen kan ha latt seg lure til å tro. Det vises til artikler «Speaker Nancy Pelosi has arrived in Taiwan» – link: https://www.em24.uk/speaker-nancy-pelosi-has-arrived-in-taiwan/, «Kina truer Taiwan med militærøvelse» – link: https://www.em24.uk/kina-truer-taiwan-med-militaerovelse/ og «Taiwans president mottok trusler fra Beijing» – link: https://www.em24.uk/taiwans-president-mottok-trusler-fra-beijing/

 

Vesten gir Sørøst-Asias nasjoner støtte

Marinekonvoi i Sør-Kinahavet

 

Både Australia, EU, Frankrike, Japan og altså USA, har alle gitt uttrykk for støtte både til Filippinene og Sørøst-Asias nasjoner, samt bekymring over Kinas handlinger tilknyttet Sør-Kinahavet. Washington bekreftet da også sin forpliktelse til å forsvare Filippinene hvis dennes offentlige fartøy og styrker kommer under væpnet angrep fra kineserne.

Det vises til tidligere artikler «Vestens stormakter skal defilere i Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/vestens-stormakter-skal-defilere-i-kinahavet/, «USA viser muskler i Sør-Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/ og «Nato-allierte støtter den internasjonale havrett» – link: https://www.em24.uk/nato-allierte-stotter-den-internasjonale-havrett/
Det vises ellers til artikkelen «Enighet om å dempe Kinas innflytelse i Sør-Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/enighet-om-a-dempe-kinas-innflytelse-i-sor-kina-havet/

Taiwan er innenfor det filippinske nærområdet, øya ligger bare omkring 160 kilometer fra Filippinenes nordligste provins Batanes. Dette slik at Taiwan er nærmere nabo til Filippinene enn Kina. Dessuten kontrollerer Taiwan for tiden de to største, naturlig eksisterende øyene i Sør-Kinahavet, Dongsha- og Taiping-øyene, som Filippinene gjør krav på, hvilke kommer under Kinas kontroll om denne annekterer Taiwan.

Dersom en konflikt om Taiwan skulle bli en aktualitet, vil Filippinene sannsynligvis bli involvert, ikke bare på grunn av geografi, men også fordi den amerikanske alliansen krever et visst nivå av gjensidighet og støtte også fra Filippinene. President Marcos selv har påpekt denne sannsynlighet under sitt besøk i Tokyo i vinter.

Videre vil et angrep på øya Taiwan umiddelbart medføre en strøm av flyktninger fra denne til nærliggende Filippinene, med dertil medførende humanitær krise, samt en risiko som kan sette Filippinenes økonomiske stabilitet i fare. Det oppholder seg for tiden 150.000 filippinske arbeidere på Taiwan.

I Filippinenes seneste utarbeidede kompendium om «Den nasjonale sikkerhetspolitikken NSP – 2023-2028» skriver president Marcos at «… dette er et vitnesbyrd om vår forpliktelse til å konfrontere tradisjonelle og utradisjonelle sikkerhetsutfordringer direkte, selv om vi fremmer et miljø som bidrar til vår fortsatte forfremmelse. Ikke bare inneholder kompendiet en pålitelig vurdering av strømmen og framtidige trusler og muligheter som vår nasjon står overfor, men det gir også en strukturert retningslinje for hvordan vi kan nå våre mål, gitt vårt personell, ressurser og omstendigheter.» Presidenten indikerer tydeligvis å ville bevæpne sitt land for å møte framtidige, mulige utfordringer.

 

Planlagt utvidelse av forsvarspotensialet

President Ferdinand Marcos Jr. og USAs forsvarsminister Lloyd Austin

 

Den filippinske regjeringen står således overfor en stor utvidelse av sitt potensiale for å forsvare seg, først og fremst mot den kinesiske, stadig større og mer omfattende marinen i Sør-Kinahavet, som jevnlig demonstrerer sitt overherredømme helt opp i de filippinske fjæresteinene. Filippinenes spørsmål blir derfor, hvem skal bli valgt som leverandør av de mest avanserte våpensystemene?

 

EU-kommisjonens ledelse på besøk

EU president Ursula von der Leyen

 

EUs president Ursula von der Leyen besøkte Filippinene i august i år, som den første av EU-kommisjonens ledelse, og bedyret å ville styrke maritimt sikkerhetssamarbeid med den sikkert takknemlige verten for hennes besøk.

Riktignok kan europeiske våpenprodusenter visstnok godta Manilas eventuelle forespørsler, dersom systemkravene for de avanserte våpnene dumpes, ettersom utviklerne og produsentene skal ha uttrykt skepsis, i det leveringer av avansert våpensystem kan bli tilgjengelige i Kinas bakgård, som derfor på sikt kan svekke disses våpnenes generelle omdømme. Dette kan dog ikke spises rått som et faktum. Det må selvfølgelig tas hensyn til kinesernes dugelige etterretningstjenester og det faktum at kineserne tydeligvis også, med hjelp av sin Copycat-praksis, ikke ligger i noe bakevje med hensyn til sin våpenproduksjon.

 

Maktbalansen må holdes

Maktbalansen mot Kina må opprettholdes

 

Det gjelder for land i Kinas nærregioner å holde maktbalansen i forhold til den store, tilsynelatende maktsyke naboen, slik at denne vet at intet er å tjene på anslag mot sine naboland. Kineserne må som andre, påvirkes om at alle er best tjent med evig fred.

Hva de kinesiske lederne i propaganda forkynner til sitt eget folk á la sine standard grenser, er uinteressant. Det henvises til artikkelen «En ny Hitler – president Xi Jinping truer verden» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/

Den sterke propagandaen og løgner er rimeligvis det autoritære lederhierarkiets metodikk for å holde sitt folk i ro, slik det opp gjennom historien, tidligere nasjoner har gjort, den gang våpen ikke var evig utslettende. Det siteres fra tidligere statsminister Margareth Thatchers uttalelse, «Uten atomvåpenet ville vi hatt den tredje verdenskrig

Kineserne må bare møtes med lik styrke, dette gjelder også for håndheving av fiskerettigheter og annen utvinning av Kinahavet. Filippinene må derfor sørge for å oppgradere sine våpen til å kunne imøtegå kineserne.

 

Bygging av kystvaktfartøy i fregatt størrelse

 

Det er vel rimeligvis mest sannsynlig at Filippinene vil henvende seg til USA, som har vært verdens enerådende politi som verden i et århundre som demokratiske nasjoner, har måttet lagt sin tillit til uansett framsatte tåpelige påstander derom, dessuten er landet verdens suverene våpenprodusent i samarbeid med sine nære allierte.

Filippinene kan også henvende seg for våpenkjøp til USAs lokale allierte, Sør-Korea, hvilket har blitt en formidabel verdensomfattende våpenprodusent. Det sees i første omgang ut som at Filippinene sterkt trenger å oppgradere sitt kystforsvar med større båter. Dette slik at landets kystforsvarskip kan møte sine kinesiske kolleger i Sør-Kinahavet med fartøy både i størrelse og utrustning som de kinesiske tilsvarende, utrustet nærmest som fordekte marinedestroyere.

 

Omringet av amerikanske baser

US-baser

 

USA har omringet Kina med alle sine militære baser og samarbeider hovedsakelig med Japan, for hvilket denne påtok seg forsvarsansvaret av etter andre verdenskrig.

Japan har omtrentlig samme geopolitisk interesse i forhold til Taiwan som Filippinene, til tross for amerikanernes betydelige tilstedeværelse. Likevel har Japan omstilt sine betraktninger om landets forsvar i henhold til landets grunnlov som ble skrevet og preget av situasjonen rett etter verdenskrigen, da Japan var den erobrede fienden som den gang tilsynelatende måtte nøytraliseres for alltid. Japan må i henhold til grunnloven, kun besitte en ubetydelig forsvarshær, men er etter hvert truet av Kina og Nord-Korea.

Det vises til artiklene «Pågående tvist mellom Japan og Kina» – link: https://www.em24.uk/pagaende-tvist-mellom-japan-og-kina/, «Japan modifying its defense policy» – link: https://www.em24.uk/japan-modifying-its-defense-policy/, «Pågående tvist mellom Japan og Kina» – link: https://www.em24.uk/pagaende-tvist-mellom-japan-og-kina/, «Kina vil senke japanske skip i japansk territorialfarvann» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-senke-japanske-skip-i-japansk-territorialfarvann/ og «Japan and China in territorial dispute over sea area» – link: https://www.em24.uk/japan-and-china-in-territorial-dispute-over-sea-area/. Dessuten til artiklene «Japan increases defense budget» – link: «Japan increases defense budget» – link: https://www.em24.uk/japan-increases-defense-budget/, «Joint response to nuclear threats from North Korea» – link: https://www.em24.uk/joint-response-to-nuclear-threats-from-north-korea/, «Japan turns to its own armed forces» – link: https://www.em24.uk/japan-turns-to-its-own-armed-forces/ og «North Korea fired ballistic missile over Japan» – link: https://www.em24.uk/north-korea-fired-ballistic-missile-over-japan/

Japan har altså geopolitisk nærhet til Taiwan slik Filippinerne også har og har faktisk, uomtvistelig presentert for kineserne, til ikke å misforstå at landet absolutt ikke vil tillate dennes eventuelle annektering av Taiwan. Dette bør ha tilsidesatt de kinesiske autoritære lederes utopiske drømmer om herredømmet over Taiwan. Japan ønsker nå heretter offensive hærenheter og har utvidet budsjettet til oppbygging av forsvaret.

Det vises til artikkelen «The Philippines and Japan strengthen joint defense» – link: – https://www.em24.uk/the-philippines-and-japan-strengthen-joint-defense/

 

Forventet våpenkjøp i USA og Sør-Korea

Presidentene Yoon Suk-yeol og Joe Biden

 

Det er ikke urimelig å legge til grunn at filippinerne sannsynligvis velger å kjøpe militære system fra USA, med supplement fra dennes allierte Sør-Korea.

 

Featured image: BRP Jose Rizal (FF-150) er hovedskipet i klassen med guidede missilfregatter fra den filippinske marinen

20/10/2023

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!