ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det franske konstitusjonelle rådet godkjente fredag pensjonsloven og avviste opposisjons parlamentarikernes begjæring om å forfølge president Emmanuel Macrons, av mange franskmenn oppfattede, meget upopulære og kontroversielle pensjonsordning, med en folkeavstemming. En avstemming som alternativt først og fremst ville ha holdt pensjonsalderen fortsatt på 62 år. Presidenten kunne derimot lørdag signere sitt omstridte forslag, til å gjelde som Frankrikes pensjonslov.

 

Det konstitusjonelle rådet, som omfatter ni medlemmer, avgjorde striden til fordel for president Macron med at lovgivningen var helt i samsvar med fransk lov, og pensjonsalderen kunne heves til 64 år, samt utvide tellende arbeidsår som kreves for å oppnå full pensjon. Videre ble seks andre forslag til det konstitusjonelle rådet avvist, herunder eksempelvis å pålegge større bedrifter å offentliggjøre hvor mange disse sysselsetter som er over 55 år, dessuten opprettelse av en spesiell kontrakt for eldre arbeidstakere.


President Macrons største utfordring i andre periode

Demonstrasjoner mot lovforslaget

Det vises til avsnittet «Pensjonsreform» i tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, med overskrift «President Macron’s main challenge next term» – link: https://www.em24.uk/president-macrons-main-challenge-next-term/

Videre dessuten til artiklene, «French senate raised retirement age to 64 despite strikes» – link: https://www.em24.uk/french-senate-raised-retirement-age-to-64-despite-strikes/,  «New action against France’s pension reform» – link: https://www.em24.uk/new-action-against-frances-pension-reform/, «Necessary changes in the French pension systems?» – link: https://www.em24.uk/necessary-changes-in-the-french-pension-systems/ og «Derfor er franske arbeidere i streik» – link: https://www.em24.uk/derfor-er-franske-arbeidere-i-streik/

 

Rømte til utlandet mens pensjons-demonstrasjoner raste

Presidentene Macron og Xi i Kina

President Macron fordekte seg tilsynelatende for sinte franskmenn ved utenlandsbesøk, på slutten av den tre måneder lange pågående protestbevegelsen, som særlig ble preget av et forsøplet, illeluktende Paris ettersom søppel-arbeiderene streiket.

Macron fikk endelig formelt gjennomført sin pensjonsreform som var den største utfordringen i dennes siste periode som president. Dette tross hissige anklager om arroganse fra lovens motstandere, som samlet både venstrepolitikere og fagforeninger. Hvilke alle oppfordret til masseprotester på Arbeidernes dag den 1. mai, idet disse ukorrekte måtte tro dette ville endre Makrons regjerings endelige lovlige beslutning. Opposisjonen oppfordret til «demokratisk opprør med alle på gata 1. mai».

Presidentens popularitet har blitt registrert på nær det laveste nivå noensinne. Mange velgere har nok blitt rasende over hans beslutning om å presse gjennom pensjonsloven ved å bruke en helt lovlig, men kontroversiell mekanisme som motstanderne mener er direkte udemokratisk. Målinger viser at to av tre franskmenn er imot å jobbe i ytterligere to år før pensjonsalder.

 

Featured image: Politioppmøte foran det franske konstitusjonelle rådet

17/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!