ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

General Mark A. Milley, styrelederen for Joint Chiefs of Staff eller forsvarssjefen, forsvarte sine telefonsamtaler med kineserne for Senatets komité for væpnede tjenester, tilknyttet uro ved avsløringene i boken «Peril» av Bob Woodward og Robert Costa.

 

General Mark A. Milley

I de siste kaotiske månedene av regjeringstiden til Trump-administrasjonen, insisterte general Milley på at denne ringte til sin kinesiske motpart om et møte der han ba kinesiske generaler om å varsle han dersom president Trump prøvde å avfyre atomvåpen. Generalen anså dette som en del av hans alle arbeidsoppgaver som landets høyeste militære offiser. Han hevdet at han ble instruert av Mark Esper, den gang forsvarsminister, om å ringe til sin kinesiske motpart «fordi etterretning fikk oss til å tro at kineserne var bekymret for et amerikansk angrep på disse».

 

Forsvarsminister Mark Esper

Generalen presiserte imidlertid «Jeg tror bestemt på sivil kontroll over militæret som et grunnleggende prinsipp som er avgjørende for denne republikken og jeg er forpliktet til å forsikre at militæret holder seg unna innenrikspolitikken». Dette under forutsetning av at han likevel forholdt seg til landets grunnlov som ikke endret seg og aldri vil endre seg derom. (Øverste sjef for USAs forsvarsstyrker er presidenten, som er sivil. Forsvaret skal hverken legge seg opp i innenriks- eller utenrikspolitikk under ordinære demokratiske forhold, men utføre plausible ordre.)

Situasjonen i USA var på angjeldende tidspunkt å oppfatte som prekær. Det kunne således bli tatt beslutninger som ikke var plausible. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Kan Trump tape valget og forbli president? – link: https://www.em24.uk/kan-trump-tape-valget-og-forbli-president/

 

Kineserne fryktet angrep

Atomrakett fra US-ubåt

Trump-administrasjonens deltagere bekymret seg for handlinger Trump kunne gjøre i de siste dagene av dennes presidentperiode. Generalen fortsatte i alle fall med at «jeg er sikker på at president Trump ikke hadde til hensikt å angripe kineserne, men det er mitt rette ansvar å formidle presidentordre og intensjoner».

Etterretningen hadde meddelt at kineserne var bekymret for å bli angrepet. Generalen ringte følgelig kineserne og ga disse et konsistent, rolig, deeskalert budskap, «Vi kommer ikke til å angripe dere».

Relevante forhold var utsortert med sivile myndigheter. Forsvarsministeren, samt andre av dennes stab, dessuten sikkerhetstjenesten, ble orientert om to koordinerte telefonsamtaler til Beijing, vedrørende at president Trump ikke forberedte noe plutselig angrep. Generalen anførte etter spørsmål om tidspunkter for begge samtalene, at dette var henholdsvis den 30. oktober 2020 og den 8. januar i år.

 

Stormingen av Capitol

Forsvarsminister Chris Miller

Den andre samtalen ble, på forespørsel fra kineserne og koordinert med daværende fungerende forsvarsminister Chris Miller, foretatt to dager etter Capitol-stormingen. General Milley hadde snakket med General Li Zuocheng i People’s Liberation Army – PLA. Samtalene var kategorisert som hemmelige.

 

 

General Li Zuocheng

Donald Trump har ikke uventet kommentert opplysningene. Han sa at dersom opplysningene er sanne, skulle general Milley vært sparket. Den tidligere presidenten tilføyde også «never even thought of attacking China». Milley forsvarte telefonene til Kina og sa at oppfordringene ble utført som en del av hans mandat for å sikre strategisk stabilitet. Dessuten ble telefonene tatt på instruksjon av Trumps medspillere, herunder også forsvarsministre.

 

Generalen påstås å ha uttalt at «Trump var gal»

Speaker Nancy Pelosi

General Milley fortalte kongressmedlemmene at det demokratiske husets speaker Nancy Pelosi også hadde ringt han den 8. januar, to dager etter stormingen av Capitol, for å diskutere president Trump. Pelosi hadde spurt Milley om hvilke tiltak var på plass for å hindre en «ustabil president» i å starte et atomangrep.

Fra utskrift av telefonsamtalen med Pelosi, antydet denne tilsynelatende som om at generalen var enig i hennes påstand om at Trump var «gal» etter valget i november 2020. General Milley tok imidlertid avstand fra dette og fortalte lovgiverne at han hadde forsikret Pelosi om at et utilsiktet eller uautorisert angrep ikke var mulig. Generalen påsto å ha sagt til Pelosi, «Jeg er ikke kvalifisert til å bestemme den psykiske helsen til USAs president».

Saken i Senatets komité for væpnede tjenester ble avsluttet som forventet, med at republikanerne heftig kritiserte general Milley, hvoretter neste sak ble tatt til behandling.

 

 

Featured image: Symbolsk atomangrep

28/09/2021