ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Etter at forsvarsminister Lloyd Austin i jula var på sykehus for behandling, mottok denne utilbørlig kritikk fra republikanske politikere for angivelig ikke å ha meldt fra om sitt fravær.

 

USAs forsvarsminister, den 70 år gamle Lloyd Austin, som er rammet av prostatakreft, presiserer at han meddeler Det hvite hus, Pentagon og Kongressen at han som vanlig overfører sine plikter til sin stedfortreder, viseforsvarsminister Kathleen H. Hicks ved eventuelle fravær. Dette eksempelvis dersom julens sykehusbehandling hadde medført spesielle følger, hvilket det ikke gjorde.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Will US secretary of defense Lloyd Austin be dismissed?» – link: https://www.em24.uk/will-us-secretary-of-defense-lloyd-austin-be-dismissed/

 

Medbringer alltid klassifisert kommunikasjonssystem

Forsvarsminister Lloyd J. Austin

 

Viseforsvarsminister Kathleen H. Hicks

 

Forsvarsministeren ville ikke unødvendig belaste tredjemenn med private affærer, dessuten kunne han ikke forhåndsberegne tidsaspekter ved fraværet i julen, men som alltid hadde han med seg klassifisert kommunikasjonssystem og kunne derfor, som normalt, selv ta eventuelle nødvendige beslutninger.

Det amerikanske folk har selvsagt rett til å vite om deres ledere står overfor helseutfordringer som kan påvirke deres evne til å utføre sine plikter. Austin var, med sitt medbrakte kommunikasjonsutstyr, til ethvert tidspunkt beslutningsdyktig.

Det synes imidlertid ingen foranledning til ytterligere kommenterer om dette forholdet, idet forsvarsministeren altså til et hver tidspunkt beholdt alle sin funksjoner og plikter i henhold til sin stilling.

 

Featured image:  Viseforsvarsminister Kathleen H. Hicks og forsvarsminister Lloyd J. Austin

14/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!