ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

De allierte USA og Storbritannia utførte sammen et nytt felles angrep mot Jemens houthier. Dette skjedde bare ett døgn etter de amerikanske represaliene mot Irans proxy militante terrorister i Irak og Syria tilknyttet de tre amerikanske soldatene som ble drept i terroristenes angrep på US-basen på grensen mellom Jordan og Syria.

 

Houthier har foretatt gjentagende missil- og droneangrep mot den internasjonale skipsfart i Rødehavet på vei mot Suezkanalen, det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «US retaliation for the drone attack on the Syrian-Jordanian border» – link: https://www.em24.uk/us-retaliation-for-the-drone-attack-on-the-syrian-jordanian-border/, «The Houthis blocking the Red Sea and the Suez canal» – link: https://www.em24.uk/the-houthis-blocking-the-red-sea-and-the-suez-canal/ og «USA and UK bombed Houthis in Yemen» – link: https://www.em24.uk/usa-and-uk-bombed-houthis-in-yemen/

 

Beskyttelse av skipsfarten gjennom Rødehavet

Handelsskip i Rødehavet med eskorte

 

Angrepene ble utført av jagerfly stasjonert på tilstedeværende hangarskip i tillegg til at det ble bombardement fra fregatter, samlet omfattende 13  lokasjoner på houthiene-opprørerne kontrollerte Jemen. Hensikten med raidet å ramme opprørernes skjulte våpenlagre og utstyr relatert til beskytning av den internasjonale skipsfarten i det tilliggende Rødehavet, samt for denne beskyttende marinefartøyer som patruljerer havet.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin har uttalt at britenes og amerikanernes aksjon skulle gi hutuene en fornyet advarsel mot ytterlige aktivitet som rammer skipsfarten.

Både amerikanerne og britene har i ettertid bedyret at denne vellykkede aksjonen, som altså kom bare timer etter amerikanernes forrige i regionen, ikke representerer noe forsøk på eskalering av regionens krigshandlinger, men kun var et tiltak for å hindre houthienes evner til å forstyrre regionens skipsfart.

 

Lar seg ikke påvirke

Fra Houthienes krig med de arabiske naboene

 

Houthiene har tilsynelatende ikke latt seg affisere av det siste angrepet og har meddelt at disse kommer til å fortsette sin virksomhet. Det bør tas i betraktning disses årelange krig mot Saudi Arabia og Emiratene, tilsynelatende uten å la seg vesentlig påvirke av nabolandenes likedanne luftangrep i en 7 – 8 års periode. Houthiene er således blitt kjent for ikke å gi opp.

Det vises blant annet til artiklene «Proxy-krigen i Jemen» – link: https://www.em24.uk/proxy-krigen-i-jemen/ og «Saudienes fredsinitiativ i Jemen vakler» – link: https://www.em24.uk/saudienes-fredsinitiativ-i-jemen-vakler/

 

Featured image: USS Nimitz og fire andre marineskip i Rødehavet

04/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!