ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Pentagon har opplyst at denne angivelig var blitt sikre på at det var den Iran støttede paramilitære gruppen Kataeb Hezbollah som angrep og drepte tre amerikanske soldater ​og såret 30 andre, ved den syrisk-jordanske grensen den 28. januar.

 

Senere konfirmerte talsmannen for Det hvite hus John Kirby det samme som Pentagon. Denne gruppen må dog ikke forveksles med Libanons «Hizbollah».

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «President Biden threatening with counterattack» – link: https://www.em24.uk/president-biden-threatening-with-counterattack/ og «US retaliation for the drone attack on the Syrian-Jordanian border» – link: https://www.em24.uk/us-retaliation-for-the-drone-attack-on-the-syrian-jordanian-border/

 

Tidligere indirekte alliert

Kataeb Hizbolla-tropp marsjerer

 

«Kataeb Hizbollah» klassifiseres av Washington som en «terrorist-gruppe» og kvalifiserer følgelig for sanksjoner. Denne gruppen var imidlertid tidligere indirekte faktisk for Washington en objektiv alliert. Gruppen støttet irakiske styrker i kampen mot IS-kalifatet i Syria, hvor USA kjempet mot den samme. Gruppen var blitt etablert i 2014 og etter IS-kalifatets nederlag i 2017, ble den paramilitære gruppen plutselig å anse som direkte amerikansk-fiendtlig.

Analytikere estimerer at gruppen eller når det hensyntas det store antall medlemmer, i stedet kan defineres som en bevegelse, som visstnok skal ha mer enn 150.000 medlemmer. Noen av disse analytikerne snakker imidlertid om et langt høyere medlemstall, helt opp mot 230.000 medlemmer. Det ser ellers likevel ut til at ingen har noen spekulative relevante anslag for bevegelsens væpnede styrkers faktiske størrelse.

 

Drone- og rakettangrep

Ayatollah Ali Khamenei og president Ebrahim Raisi

 

Det skal samlet ha vært minst 165 drone- og rakettangrep mot amerikanske styrker i Midtøsten siden Hamas sitt terrorangrep mot Israel den 7. oktober. Men Teherans lederpar, Ayatollah Ali Khamenei og president Ebrahim Raisi, som tilsynelatende redigerer disse angrepene, skal være opptatt av å holde disse på et begrenset nivå, slik som for øvrig også Washington, for å unngå utløsing av en total altomfattende krig.

Da president Biden truet med represalier etter angrepet på sitt lands base den 28. januar, sa han imidlertid at USA holdt Iran ansvarlig for å ha levert våpnene som ble benyttet under dette angrepet som altså hadde drept tre av basens soldater og skadet så mange flere. Presidenten har imidlertid likevel unngått å ramme Iran direkte innenfor landets grenser, men i stedet foreløpig forholdt seg til angrep på iranernes proxy styrte mannskap på tredje manns grunn.

 

Uberegnelig med atomvåpen

Washington Institutes utredning; «Iran’s nuclear hedging strategy»

 

Iran er imidlertid i ferd med å utvikle atomvåpen. Det påstås at grunnen til dette er amerikanernes opphør av den verserende atomavtalen fra 2015 mellom landene, som offisielt er kjent som Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA. Enkelte skylder derfor med hensyn til Irans pågående produksjon, på at tidligere president Donald Trump sa opp denne avtalen og kan derfor ha ansvaret for nåværende situasjon. Dette dersom denne presidenten ikke med oppsigelsen avdekket det beroende forhold tilknyttet faktisk produksjon av bomber, dog fordekt under et ønske om kun å produsere atomenergi.

Det vises til artiklene «Irans atomavtale – 10 ganger mer enn avtalefestet» – link: https://www.em24.uk/irans-atomavtale-10-ganger-mer-enn-avtalefestet/, «Iran fastholder forhandlingsnekt av atomavtalen» – link: https://www.em24.uk/iran-fastholder-forhandlingsnekt-av-atomavtalen/ og «The G7 nations dealing with the Iran problem» – link: https://www.em24.uk/the-g7-nations-dealing-with-the-iran-problem/

Det vil kanskje bli meget verre eller direkte umulig å vinne noen krig mot Iran i framtiden når denne er utrustet med atomvåpen. Israel har derfor i lang tid ønsket å skifte ut Irans nåværende styre ettersom ikke befolkningen synes å greie dette selv, for hvilket en krigssituasjon ville kunne bli en avgjørende og hjelpende katalysator.

Videre ønsker israelerne selvfølgelig å destruere Irans totale evne i fortsettelsen til produksjon av atomvåpen. Med atomvåpen vil Iran kunne utslette det relativt lille israelske landet i en håndvending. Dette i tråd med hva Irans ledelse har uttrykt flere ganger i sine truseler. Tatt Irans tradisjonelle håndtering av menneskerettigheter i betraktning til ledelsens generelle opptreden, vil denne ikke komme til hensynta at ved bombing av Israel vil også landets palestinske befolkning bli utryddet.

Det vises til artiklene «Israel har ikke noen plass i verdens framtid, sa Irans utenriksminister» – link:  https://www.em24.uk/israel-har-ikke-noen-plass-i-verdens-framtid-sa-irans-utenriksminister/ og «Tvinger president Biden Israel til angrep på Iran? » – link:  https://www.em24.uk/tvinger-president-biden-israel-til-angrep-pa-iran/

 

Angrep fra Iraks territorium

Harakat Hezbollah al-Nujaba marsjerer

 

Angrepene fra irakisk territorium mot amerikanerne har helhetlig altså skjedd fra et tredjemanns territorium. Dette via den iranske proxy organisasjonen «Kataeb Hizbollah», beroende i Irak, samt dessuten visstnok fra en annen gruppe som også beror i Irak og benevnes «Harakat Hezbollah al-Nujaba» eller den 12. Brigade. Dette er også en irakisk sjiamuslimsk paramilitær gruppe styrt av Iran. Denne ble etablert i 2013 med virkefelt i Syria. Opprinnelig ble gruppen opprettet for primært å bistå den syriske lederen, president Bashar al-Assad, etter at Den arabiske våren kunne ha forårsaket også denne lederens avgang.

 

USA ut av Irak?

Demonstrasjon i Iran mot landets ledelse

 

Felles med Iran ønsker begge disse nevnte paramilitær gruppene, både «Kataeb Hizbollah» og «Harakat Hezbollah al-Nujaba» som begge støtter Hamas på Gaza-stripen, selvfølgelig USAs tropper ut av Irak. Hvilket forøvrig amerikanerne selv også har innsett og visstnok derom skal forhandle med Irans myndigheter. Iraks nåværende regjering må derfor følgelig føle seg fortrengt mellom barken og veden. Denne regjeringen, som i sin tid ble brakt til makten av en koalisjon sammen med pro-iranske sjiamuslimske partier må hoppe som den styrede Ayatollah Ali Khamenei og dennes løpegutt president Ebrahim Raisi til enhver tid bestemmer.

 

Featured image: Begravelse i Baghdad av falne etter USAs gjengjeldelse for droneangrepet

05/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!