ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Frankrikes nasjonalforsamling, omfattet både senatorer og parlamentsmedlemmer, har på kongressen den 4. mars besluttet at abort er en konstitusjonell rettighet som er blitt nedfelt i artikkel 34 i den franske grunnloven, omfattet at kvinnene således er gitt full rettighet over sin egen kropp, en rettighet som ikke kan fjernes av tredjemenn.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk i fjor høst, «Constitutional right to abortion in France» – link: https://www.em24.uk/constitutional-right-to-abortion-in-france/

 

Rett til fri abort siden 1974

Gravid kvinne

 

Frankrike har imidlertid allerede siden 1974 hatt lovlig rett til abort og meningsmålingene i dag viser at 80 % av alle franskmenn støtter denne retten.

 

Kritikk av loven

Dåp i fransk katolsk kirke

 

Det har vært reist kritikk mot den nye franske lovendringen, spesielt fra et mindretall religiøse grupper.

 

Skårer politisk støtte

President Emmanuel Macron

 

Opposisjonen mener at president Macron utnytter den store enigheten blant befolkningen tilknyttet abortrettigheter, til å vinne generell politisk støtte, dog uten at det ser ut til at opposisjonen selv har demonstrert noen prinsipiell motstand mot lovendringen.

 

Stor ulikhet i andre land

Amerikansk Høyesterett

 

Det vises imidlertid til at ikke alle land har like åpent sinn vedrørende kvinnenes rettigheter og abort. Amerikansk høyesterett nektet eksempelvis ikke staten Texas lovendring tilknyttet dennes skjerping av abortrettighetene. Det henvises eksempelvis til artikkel innrykket høsten 2021. «Heartbeat bill – ny abortlov i Texas» – link: https://www.em24.uk/heartbeat-bill-ny-abortlov-i-texas/

 

Tvangsaborter og sterilisering

Abortforberedelse

 

Kina innførte i motsetning til forbud mot abort, tvangsabortering hvilket i ettertid har skapt negativ endring i befolkningsmengden som hovedsakelig ble skapt av ett-barn-politikken som ble igangsatt i 1979. Dette involverte terror mot kvinnene omfattet tvangs-steriliseringer og -aborter, samt økonomiske straffer som store bøter og utkastelser fra boliger.

Nå er resultatet av Kinas tidligere politikk en fallende befolkning. Dette vil komme til å øke ytterligere de demografiske problemene landet allerede står overfor, med at befolkningen eldes og arbeidsstyrken krymper grunnet den altså nå avblåste ett-barn-politikken. Noe som  vil komme til å legge et enormt press på de yngre generasjonene, på grunn av at den generelle befolkningstilveksten aldri vil nå gamle høyder.

Kineserne ser ut til å ha funnet det mest hensiktsmessig med små barnekull. Dette selv om småbarnsfamilier nå belønnes med en rekke fordeler. Mange får aldri barn, som tidligere normalt ville ha fått dette. Dette på grunn av blant annet privatøkonomien og ønsket om høy levestandard er sterkt begrensende på barnefødsler. Videre er det flere som i dag ikke gifter seg, men lever alene livet ut. Dessuten var ønsket om gutter mer populært under ett-barn-politikken, slik at det ble mangel på jenter. Det vises til artikkelen «Population decline in China» – link: https://www.em24.uk/population-decline-in-china/

 

Featured image: Fra det franske senatet ved avstemning vedr abortloven 28 feb 2024

05/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!