ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

En rapport denne uke fra Brasils parlamentarikere omfattende nær 1.200 sider, har tatt utgangspunkt i at landets president Jair Bolsonaro burde siktes for massemord og folkemord. Presidenten anklages for å ha latt Covid-19 spre seg i en mislykket påstand om at flokkimmunitet ville oppstå.

 

Brasils parlamentarikere styrker tiltakene mot president Bolsonaro. Det vises ellers til tidligere omtale av forholdet i artikkel i www.em24.uk – «Presidenten etterforskes for koronadød i Brasil» – link: https://www.em24.uk/presidenten-etterforskes-for-koronadod-i-brasil/

 

Utvikling i anklagene

Demonstrasjon mot president Bolsonaro

Saken utvikler seg mot president Bolsonaro. På tirsdag i denne uken har et brasiliansk kongresspanel bestående av 11 medlemmer, av hvilke syv er presidentens motstandere, i en rapport omfattende nær 1.200 sider, anbefalt at president Jair Bolsonaro blir anklaget for «forbrytelser mot menneskeheten». Rapporten hevder at presidenten forsettlig lot koronaviruset drepe hundretusener mennesker i et mislykket forsøk på å oppnå flokkimmunitet tilsvarende svenskenes også mislykkede forsøk, hvilket skiller svenskenes alvorlige sykdomsutfall i forhold til de øvrige nordiske land med sammenlignbare sosiale forhold. Parlamentarikernes rapport anbefalte i tillegg straffeforfølgelse mot 69 andre av presidentens medarbeidere, samt Bolsonaros tre sønner.

 

Folkemord mot urbefolkningen i Amazonas

Amazonas urbefolkning

Rapporten anmerket spesielt folkemord mot urbefolkningsgrupper i Amazonas, hvor viruset desimerte befolkningen etter at sykehusene hadde gått tomme for oksygen. Hensyntatt den politiske situasjon i landet er det usikkert om rapporten vil føre til faktisk straffbare forføyninger, men den kan hindre Bolsonaros gjenvalg neste år idet han har fallende popularitet.

Kongresspanelets rapport anklager ettertrykkelig at president Bolsonaros politikk forårsaket død av mer enn 300.000 brasilianere, hvilket representerer halvparten av landets totale dødsfall i koronapandemien. Rapporten oppfordrer brasilianske myndigheter klart om å fengsle presidenten.

Fra pandemiens oppstart hadde Bolsonaro minimalisert trusselen vedrørende viruset. Da resten av verden igangsatte tiltak for hindre spredning, oppmuntret han til demonstrasjoner mot munnbind og andre tiltak, som politisk motivert. Videre presset han på folk uprøvde legemidler som hadde vist seg å være ineffektive for behandling av sykdommen. Dessuten forsinket presidenten i månedsvis distribusjon av vaksiner. Bolsonaro kalte viruset for en liten influensa. Dette var slik den tidligere US-presidenten Donald J. Trump gjorde da denne for eksempel promoterte ukorrekte legemidler i flere måneder ved starten av pandemien, men sluttet stort sett å anbefale dette i fjor etter hvert som vitenskapen tilknyttet pandemien ble tydeligere.

 

Måtte spise pizza på gata

Pizza på gata

Da Bolsonaro deltok på et FN-møte i forrige måned, tvang New Yorks vaksinasjonsregler for restauranter han og Brasils helseminister og deres følge, til å spise pizza på fortauet, fordi Bolsonaro og dennes medarbeidere ikke var vaksinert ettersom kun vaksinerte slipper inn på restauranter i New York. Helseministeren testet for øvrig positivt for Covid-19 få dager senere.

I tillegg til siktelsen for forbrytelser mot menneskeheten, framsetter rapporten åtte andre anklager mot presidenten, inkludert forfalskning av dokumenter og oppfordring til kriminalitet.

Hvis rapporten godkjennes vil Brasils riksadvokat ha tretti dager på seg til å avgjøre om han vil forfølge anklagene. Brasils parlaments underhus må dessuten godkjenne anklagene. Det er imidlertid Bolsonaro som har utnevnt riksadvokaten til den grad dette har betydning for beslutningen. Denne er fortsatt hans tilhenger og støttespillere kontrollerer underhuset. Dette ettersom bekjentskapskorrupsjon rimeligvis også forekommer i Brasil som det foregår i andre land.

Dersom riksadvokaten henlegger saksanlegget mot presidenten, må anklagerne benytte andre juridiske veier, herunder inkludert Brasils høyesterett og for Brasils vedkommende Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

 

Tidligere presidenter straffedømt

Tidligere president Luiz da Silva

Dersom anmeldelsen medfører siktelse mot Bolsonaro blir presidenten suspendert fra dennes verv i 180 dager mens Høyesterett avgjør saken. Dersom han blir dømt, vil han bli blokkert fra presidentskapet i åtte år og sannsynligvis få mange års fengsel.

Tre av Bolsonaros forutgående kollegaer har også vært underlagt anklager til strafferettslig behandling. Tidligere president Michel Temer ble arrestert og anklaget for korrupsjon i en sak som imidlertid senere ble henlagt. Brasils første kvinnelige president Dilma Rousseff, ble anklaget for å ha manipulert det føderale budsjettet. Og tidligere president Luiz da Silva, som ledet landet fra 2003 til 2010, har sonet 19 måneders fengsel for korrupsjon.

 

 

Featured image: Koronadreptes etterlattes demonstrasjon mot president Bolsonaro

22/10/2021