ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

EU tar rettslige skritt mot Storbritannia for brudd på Nord-Irland-protokollen.

 

Det vises til artikkel i www.em24.uk – «British attempt to amend the Brexit deal» – link: https://www.em24.uk/british-attempt-to-amend-the-brexit-deal/

 

Endring av Nord-Irland-protokollen avvises

Visepresident Maros Sefcovic

EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic har meddelt å påstarte rettslig behandling for EU-domstolen mot Storbritannia, grunnet landets planlagt ensidige endring av Nord-Irlandprotokollen. Denne revidering av protokollen kan sette freden i provinsen i fare.

Britene ønsker imidlertid i stedet for rettslig behandling, fortsatt forhandlinger om det disse betrakter som en nødvendige endring av protokollen. Britene beskylder EU for å legge seg inn i disses indre affærer, hvilket EU avviser med at Nord-Irland fortsatt er en del av EUs indre marked.

 

Forsettlig brudd på folkeretten

Statsminister Boris Johnson

Den britiske regjeringen offentligjorde mandag denne uke et kommuniké omfattet intensjon om endring av lovgivning som bekrefter at landet ensidig har til hensikt å bryte folkeretten tilknyttet Brexit-avtalen inkludert Nord-Irland-protokollen. Ensidig endring av en internasjonal avtale er brudd på internasjonal lov, hvilket britene avviser. Disse hevder at endringen kun er et nødvendig skritt for å gjenopprette Nord-Irlands maktdelingsinstitusjoner.

EU ønsker også å gjenopplive ett par saksforhold fra i fjor, for generelt å unnlate kontroll ved grensekontrollpostene i Nord-Irland og ikke besørge tilstrekkelig bemanning og infrastruktur ved  disse. Dessuten eksport av visse matvarer fra Storbritannia til Nord-Irland. Storbritannia vil bli tatt for domstolen dersom landet ikke gir plausibelt tilsvar til EUs påstand innen to måneder. Hertil kommer også unnlatelse av oppdatering i EUs data om handelsstatistikk, hvilket hindrer EU beskyttelse av dennes indre marked. EU er ikke direkte involvert i den foreslåtte britiske lovgivningen, men forsøker å tvinge Storbritannia til å implementere de eksisterende Brexit-avtalene.

Dissensen mellom EU og Storbritannia eskaleres på et tidspunkt da begges økonomier sliter, spesielt grunnet følger av Russlands invasjon av Ukraina.

 

Nord-Irlands immigranter boikotter

Poster i Belfast

Etterkommere av tidligere engelske immigranter i Nord-Irland, som samles i The Democratic Unionist Party – DUP, boikotter i protest maktdelingsavtalen som er basis for den lokale Belfast-regjeringen i henhold til Langfredagsprotokollen. Dette kan altså, som anført i ovennevnte artikkel, gi mulighet for at Storbritannia taper Nord-Irland, enten til selvstendighet eller til Irland. Dette ettersom partiet Sinn Féin får stadig sterkere posisjon i provinsen.

 

 

Featured image: Illustrasjonsfoto

16/06/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!