ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Stockholm International Peace Research – SIPRI, som holder oversikt over verdenes våpenhandel, har nå meddelt at Frankrike har passert Russland på oversikten over verdens største våpeneksportører, mens USA har ytterligere forsterket sin globale dominans.

 

Den pågående krigen i Ukraina har rokket både våpenkjøp, produksjon og salg. På gjerdet sitter amerikanerne og høster nytten av verdens nye sikkerhetssituasjon. Verdens totale våpenhandel falt likevel med 3,3 prosent for de siste fem årene sammenlignet med de foregående. Imidlertid doblet europeiske lands våpenimport seg i samme periode. Disses importøkning hadde i det vesentlige amerikansk opphav. Dette slik at USAs samlede våpeneksport til Europa økte med 17 prosent hvilket representerte 55 prosent av Europas totale import.

Det vises ellers til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Russia-Africa Summit» – link: https://www.em24.uk/russia-africa-summit/

 

Dominans over hele kloden

Amerikansk produksjon artilleriammunisjon

 

USA leverer våpen på verdensbasis til 107 land, selv om landets våpenhandel blir utfordret av blant annet Kina. Dette kommer av USAs sterke økonomiske og geopolitiske dominans over hele kloden.

 

Ukrainas største våpenimportør

Amerikanske Howitsers levert til Ukraina

 

Ukraina er selvfølgelig det europeiske landet hvor våpenimporten har økt dramatisk. USAs bidrag til landet, som kjemper mot russerne, blir således prinsipielt «å gi med den ene hånden og ta med den andre», men det fungerer. Ukraina mottar våpnene gratis fra USA og landets forsvarsindustri tjener penger. Det vises til artikkelen «The US Senate with an extended financial package for consideration» – link: https://www.em24.uk/the-us-senate-with-an-extended-financial-package-for-consideration/

 

Presses EU til økte bevilgninger?

Ursula von der Leyen og Charles Michel

 

Det er valgår i USA i 2024, hvor den tidligere omstridte presidenten Donald Trump står i front for republikanerne og blir sannsynligvis disses presidentkandidat for høstens valg. Det gjenstår imidlertid at den av Senatet, hvor demokratene har flertall, foreslått og godkjent bevilgning til Ukraina også godkjennes i Representantenes hus, hvor republikanerne har flertall.

Donald Trump har imidlertid uttalt at han straks ville avvikle Ukraina-krigen dersom denne blir valgt til landets president. Dette ville være å presse Ukraina til å overlate til russerne de av disse annekterte ukrainske områder. Det kan derfor se ut som om republikanerne således saboterer ukrainernes forsvar, om USA ikke ønsker å presse EU til å yte større bidrag. Det vises til artikkelen «Security pacts signed with Ukraine the fear for Donald Trump» – link: https://www.em24.uk/security-pacts-signed-with-ukraine-the-fear-for-donald-trump/

Dersom USA ikke bevilger nok penger til Ukraina, vil EU av egeninteresse måtte bli nødt til øke sine bevilgninger, ettersom disse betrakter Ukrainas kamp mot Russland som sin egen proxy-krig mot russerne. EU må derfor også belage seg på å finansiere, uten å bekrefte dette direkte, russiske egne utbryteres kamp mot regimets regjeringsarme. Dette er i prinsippet finansiering av russisk borgerkrig, som må gjøres via Ukraina-krigen. Det vises til artikkelen «Russian paramilitary groups attack Russia» – link: https://www.em24.uk/russian-paramilitary-groups-attack-russia/

 

Bikkjekrigen i USA

US Senate

 

Det som kan forstyrre her er bikkjekrigen mellom demokratene og republikanerne i USA. Dette ettersom det ikke vites hvilken makt Russlands president Vladimir Putin har over republikanernes Trump. Det bør minnes om at enkeltpersoner har endret verdenshistorien forut med henvisning til Nazi-Tysklands Adolf Hitler og for så vidt, Frankrikes Napoleon, som også møtte sin skjebne i sitt feilslåtte angrep mot Russland, slik som den førstnevnte. Dette selv om det for den sistnevnte gjerne pekes på slaget ved Waterloo. Det vises til avsnittene «Nærkontakt med KGB?», «Honeytrap-metoden» og «Ukraina kan miste annekterte seksjoner» i ovennevnte artikkel «The US Senate with an extended financial package for consideration», samt også til artikkelen «Trump is silent on Navalny’s death» – link: https://www.em24.uk/trump-is-silent-on-navalnys-death/

 

Likhet med Hitler

Adolf Hitler

 

Med hensyn til den mulige presidentkandidaten Trumps likhet til Hitler, kan eksempelvis betraktes Hitlers spill med sine fingre og måten denne holdt sine taler sammenlignet med Trumps taler. Hitler benyttet eksempelvis en fotograf til å perfeksjonere sitt spill med sine fingre mens han talte, hvilken også deltok i perfeksjonering av Hitlers stilling på talerstolen og til å lage postere for oppslag. Se gjerne talene til Trump sammen med diverse opptak av Hitler på vei til makten, og sammenlign disse to oppkomlingene.

 

Tjener også på andre lands donasjoner

Presidenenen Volodymyr Zelenskyy og Emmanuel Macron

 

Den amerikanske forsvarsindustrien tjener ikke bare penger på sitt eget lands bidrag til den pågående Ukraina-krigen, men også på andre lands donasjoner særlig det samlede EU som hittil har gitt mest utenom amerikanerne, omfattet penger som eventuelt ikke benyttes til kjøp av våpen fra EU-land. Det henvises herom til avsnittet «Ingen bistand til medlemmer med underbalanse» i ovennevnte artikkel «Security pacts signed with ukraine the fear for Donald Trump»

Som stor våpenleverandør kan det også påstås at Frankrike har vist seg å være er en ivrig pådriver av penger gitt fra EU til Ukraina. Frankrike er dessuten selv en betydelig giver. Det vises til dennes president Emanuel Macrons virke som ildsjel vedrørende hjelp til Ukraina. Dette synes helt i tråd med Macrons generelle opptreden, som Frankrikes store enerådige leder etter både Napoleon og Charles de Gaulle. Det vises til artikkelen «Western troops soon in Ukraine?» – link: https://www.em24.uk/Western-troops-soon-in-Ukraine/

 

Endret sikkerhetssituasjon – større bevæpning i Europa

Natoøvelse

 

Den generelle sikkerhetssituasjonen for hele Europa har med krigen i Ukraina totalt endret seg, slik at alle Nato-medlemmer blir tvunget til å investere større andel av sin GDP i våpen og dette ikke bare på grunn av Trumps trusler og US-republikanernes påminnelse til allianse-medlemmene om dette. Det vises til tidligere artikkel «Trump encouraged Russia to attack Nato-members» – link: https://www.em24.uk/trump-encouraged-russia-to-attack-nato-members/

Ukraina hadde fram til 2019 en minimal våpenimport og dessuten lav egenproduksjon av våpen. Etter at den politiske situasjonen tilspisset seg, økte imidlertid importen. Innledningsvis til et nivå slik at landet brått raget som den fjerde største våpenimportør i verden etter India, Saudi-Arabia og Qatar, hvor de to sistnevnte har måttet hensynta forsvar mot Iran. Innenlandsk produksjon i Ukraina har jevnlig økt til et nivå om hvilket det naturligvis ikke foreligger noen offentlige tall. Fra og med 2023 har landet vært verdens største våpenimportør også innbefattet store gaveleveranser, blant annet fra USA, Tyskland og Polen som de største.

 

Endrede leverandører

Fransk flyleveranse til Egypt

 

Verdens største våpeneksportører er i dag henholdsvis USA, Frankrike, Russland, Kina og Tyskland, etter at Russland ble passert av Frankrike. Frankrikes eksport økte med nær 50 prosent, mens den russiske minket fra over 30 land i 2019 til kun 12 i 2023. Det vises herunder til avsnittet «Russisk våpeneksport» i ovennevnte artikkel «Russia-Africa Summit».

Både USA og europeiske stater har lagt press på stater som tidligere har kjøpt russiske våpen, herunder Egypt som hadde betalt for russiske jagerfly, men som i stedet alternativt kjøpte franske Rafale fly. Afrikansk våpenimport har hovedsakelig vært betjent av Russland, etterfulgt av USA og Kina, men har generelt sunket i løpet av siste femårsperiode med omkring 50 prosent.

Tyskland har de senere år vært verdens femte største våpeneksportør, dog med en mindre nedgang. Landet har spesialisert seg på ubåter, samt fregatter og korvetter, hovedsakelig til Midtøsten og Sørøst-Asia.

 

Forsvaret mot Kina og Nord-Korea intensiveres

Australsk marine

 

Det er ikke bare Russlands politikk som fører til økning av forsvarsutgifter. Også i Sørøst-Asia, Japan og Australia forgår det vesentlig styrking av forsvaret på grunn av trusler og territorial disputt blant annet vedrørende Sør-Kina-havet. Det vises til artiklene «Australia more than doubles its combat fleet» – link: https://www.em24.uk/australia-more-than-doubles-its-combat-fleet/, samt «Japan modifying its defense policy» – link: https://www.em24.uk/japan-modifying-its-defense-policy/

 

Featured image: Fransk Rafaele fighter letter

18/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!