ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Silicon Valley Bank som ble startet i 1983, var USAs 16. største bank. Banken ble hardt rammet av Federal Reserves kamp mot inflasjon og dennes aggressive serie med renteøkninger for å kjøle ned økonomien. En av landets toppbanker hadde gått tom for penger og offentlige FDIC-regulatorer har beslaglagt alle dennes aktiva. Situasjonen markerer den største amerikanske krisen tilknyttet en finansinstitusjon siden toppen av finanskrisen for nesten 15 år siden.

 

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Konsumprisindeksen i USA steg rekordartet» – link: https://www.em24.uk/konsumprisindeksen-i-usa-steg-rekordartet/ og «Euro in free fall against the US dollar» -link: https://www.em24.uk/euro-in-free-fall-against-us-dollar/

 

Når Fed hever renten oppfattes pengemarkedet ustabilt

FEDs hovedkontor i Washington

Når The Federal Reserve System, som er USAs sentralbank system, gjerne kun benevnt The Fed, hever referanserenten, begynner verdien av oppfattet generelt stabile obligasjoner å falle. Folk kan få problemer med å betale rentene.

Det er vanligvis ikke et problem før bankens innskytere aner uro og begynner å ta ut pengene fra sine konti. I slike tilfeller tvinges bankene til å skaffe alternativ kapital. En utvei er å selge obligasjoner før de forfaller, for å dekke opp sine manglende likvider. Dette skjedde for Silicon Valley Bank. Denne måtte selge 21 milliarder dollar av svært likvide eiendeler, for å dekke opp for de plutselige uttakene. Det påkom for banken et tap beregnet til omkring 1,8 milliarder dollar ved dette desperasjonsartede salget. Det vises til artikkelen «Federal reserve US senket renten for tredje gang i år» – link: https://www.em24.uk/federal-reserve-us-senket-renten-for-tredje-gang-i-ar/

 

Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC

FDICs logo

Silicon Valley Bank’s sammenbrudd ble forsert av en bank drevet av dennes kunder som hadde såkalte uforsikrede innskuddskonti som overskred grensen på 250.000 dollar på føderalt garantert innskuddsforsikring. Disse hadde nytteløst forsøkt å heve pengene denne uken på grunn av berettiget angst for at Silicon Valley Bank skulle gå konkurs.

Silicon Valley Bank ble overvåket av regulatoren Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC. Denne måtte reagere ettersom banken hadde tapt sin kapital. FDIC er et uavhengig føderalt byrå som forsikrer innskudd i amerikanske banker og gjør beslag i tilfelle banksvikt. FDIC garanterer for innskudd opp til $250.000 per innskyter, så lenge banken er et medlemsfirma. FDIC overvåker banker som arkiverer under Securities Exchange Act.

 

Deposit Insurance Bank of Santa Clara

Deposit Insurance Bank Santa Clara

FDIC beslagla Silicon Valley Bank’s alle aktiva og overførte dette straks til en for situasjonen nyopprettet institusjon, kalt Deposit Insurance Bank of Santa Clara. Den nye bankinstitusjonen startet umiddelbart utbetalingen av forsikrede innskudd på mandag. Deretter planlegger FDIC å selge ut resten av Silicon Valley Bank’s totale eiendeler med en beregnet samlet verdi på beskjedne 209 millioner dollar, for å dekke uforsikrede innskudd i den kollapsede banken. FDIC fant imidlertid ikke umiddelbart plausible kjøpere for disse eiendelene, hvilket indikerte forsinkelse om hvor raskt innskyterne kunne dekkes. Det er ennå kjent ikke hvor mange av de bestående innskuddene i Silicon Valley Bank som overstiger FDICs forsikringsgrense på 250.000 dollar, men det synes klart som at mange av kontiene gjør dette og vil påføre eierne uopprettelige tap.

 

Nest største bankkollapsen

Washington Mutual Bank

Dette er den nest største bankkollapsen i USAs historie etter kollapsen av Washington Mutual i 2008. Silicon Valley Bank betjente hovedsakelig teknologiarbeidere og selskap som støttet venturekapital. Dette inkluderte noen av bransjens mest kjente merkevarer.

Kollapsen vil derfor bety utryddelse av oppstartende, kjente virksomheter som Airbnb, om denne ikke kan ordne seg på annet vis. Dessuten vil hundrevis av bankens gründere, herunder også Internett-TV-leverandøren Roku, være blant de rammede. Denne hadde én fjerdedel av sin kapital omfattet nær 500 millioner dollar, uforsikret på konto hos den kollapsede Silicon Valley Bank. Kollapsen vil åpenbart føre til permittering av en rekke arbeidsplasser hos de rammede bedrifter.

 

Vil kaoset spre seg?

Nasdaq

Det ser imidlertid ut til eller det håpes på det nåværende tidspunkt, å være liten sjanse for at kaoset skal spre seg til større deler av banksektoren, slik som det gjorde i månedene før den store resesjonen. Dette ettersom de største bankene, som vil kunne forårsake en økonomisk total sammensmelting, stort sett har overlevende størrelser på sine balanser og tilsynelatende rimelig med oppdekkingskapital. Men nesten halvparten av de amerikanske teknologi- og helseselskapene som ble børsnotert i fjor, har fått finansiering fra venturekapitalfirma som også omfattet den kollapsede Silicon Valley Bank.

Det har vært uro i banksektoren under hele den foregående uken, med aksjer som har falt tosifret. Nyhetene om Silicon Valley Bank presset ned aksjekursene i nesten alle finansinstitusjonene til enda lavere nivå på fredag.

Situasjonen i Silicon Valley Bank ble imidlertid hurtig avdekket. Likevel mente optimistiske analytikere så sent som fredag, at banken fortsatt var et godt objekt for investeringer. Dette tydeligvis dog uten noen som helst informasjon om at bankens ledelse desperat jaktet, for å redde et synkende skip med et uopprettelig hull i baugen, på flere stupide investorer for å skaffe nødvendig kapital omfattet ufattelige 175 milliarder dollar for å kunne overleve. Handelen med bankens aksjer ble imidlertid stoppet før børsåpningen på grunn av ekstrem volatilitet. Aksjene stupte med 60 % omsatt på Nasdaq.

 

Det hvite hus bedyret at ingen ville tape

Finansminister Janet Yellen

President Joe Biden var hurtig ute med forsikringer om at ingen ville tape, i forsøk på å roe publikum. Det ble fortalt at finansminister Janet Yellen fulgte nøye med utviklingen, samtidig som administrasjonen generelt hevdet at banksystemet er mye mer oppegående nå enn under den store resesjonen.

Finanskrisen som startet i 2007, hadde forplantet seg og var den største siden den store depresjonen som bredte seg over hele kloden fra ultimo 1929 til medium 1930-årene, etter at pantesikrede verdipapirer tilknyttet dårlige boliglån kollapset i verdi. På Wall Street førte dette til den gamle finansinstitusjonen opprettet i 1847, Lehman Brothers fall og full panikk i hele det globale finanssystemet i perioden 2007 – 2008.

The Wall Street Journal har varslet om at USAs Justisdepartement skal ha åpnet for etterforskning ved føderale myndigheter, i kollapsen i Silicon Valley Bank, ettersom det menes å ha pågått inside trading av flere av bankens ledere i ukene før bankens kollaps.

Justisdepartementet nektet imidlertid å kommentere etterforskningen, som ennå er på et tidlig stadium, hvor det synes uklart på hva føderale påtalemyndigheters etterforskning skal være fokusert. Et potensielt fokus kan være at bankledere altså har foretatt salg av selskapets aksjer i flere uker før bankens kollaps. Salget kan ha generert millioner av dollar i inntekter til de angjeldende banklederne. Selv om noen av bankens ledere solgte aksjer i henhold til inside-opplysninger, må det fastsettes tidspunktet for sådanne salg. Dette slik at ikke salgene kan ha relasjon til konfidensiell inside informasjon.


Mistanke om hvitvasking

CEO Gregory Becker

Silicon Valley Bank’s tidligere administrerende direktør, Gregory Becker, gjorde en opsjon i slutten av februar, som tillot han å selge aksjer verdt rundt 3,6 millioner dollar for rundt $287 per aksje. Salgene ble avslørt i en regulatorisk innlevering den 1. mars. Innleveringen viser også at aksjehandelsplanen ble satt opp den 26. januar, da aksjene i banken hadde verdi på $296. Politikere har antydet at banklederne bør returnere pengene de har tjent på sådanne aksjesalg. Gregory Becker kunne visstnok ikke umiddelbart nås for potensielle kommentarer.

Det er ikke uvanlig at etterforskere ser på forhåndsavtalte aksjesalgsplaner når salg finner sted kort tid før dårlige nyheter vedrørende et selskaps aksjer.

 

Securities and Exchange Commission – SEC

SECs bygning i Washington

I USA har man tilsynsorganet Securities and Exchange Commission som gjerne benevnes kun SEC. Dette tilsynsorganet er ansvarlig for å regulere verdipapirmarkedene og beskytte investorer. SEC har vedrørende Silicon Valley Bank-forholdet også åpnet en etterforskning ledet av kommisjonens kontor i San Francisco.

En advokat skal ha uttalt at SEC er blitt involvert i etterforskningen, ettersom påtalemyndigheten selv vil komme til å ha vanskeligheter med å etterforske inside-bedragerier. SEC uttaler seg selvfølgelig ikke dersom det ikke finnes håndfaste bevis. Kommisjonens leder skal imidlertid på søndag ha uttalt generelt tilknyttet problemer i banksektoren, «Uten å nevne noen individuelle enheter eller personer, vil vi etterforske og sette i gang håndhevelsestiltak hvis vi finner brudd på de føderale verdipapirlovene».

 

Også beslag i Signature Bank

Signature Bank – stengt

Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC tok beslag i Silicon Valley Bank’s aktiva på fredag. To dager deretter tok FDIC også beslag i banken Signature Bank’s aktiva, som sto overfor et tilsvarende  problem.

FDIC og Federal Reserve meddelte at alle innskytere i begge disse bankene ville få oppgjør i sin helhet for unngå bekymringer for at disse bankenes forretningskunder kanskje ikke ville ha midler til å lønne sine ansatte.

Det uventede beslaget av to amerikanske banker av regulatorer, i løpet av bare tre dager, forsterket frykten for en mer omfattende finanskrise. Aksjekursene vedrørende mer enn et titalls banker over hele USA var i fritt fall, selv da president Biden forsikret amerikanerne om at banksystemet var motstandsdyktig.

 

Bankaksjene falt i verdi

Bankaksjene stuper

Det oppsto uro i markedet da mengder av bankkunder stresset for å heve sine innskudd og investorer dumpet sine bankaksjer som falt med nesten 12 prosent.

For å dempe effekten fra finanskrisen i 2008, den gang 465 banker falt i løpet av de neste fire år, hvorav titalls i løpet av bare én måned, var både regulatorer og bankene raske med å insistere på at den nåværende panikken er langt mer begrenset og at bankene hvis aksjer hadde falt, besatt nok midler til å oppfylle sine forpliktelser.

President Biden prøvde også å forsikre amerikanerne om at innskuddene deres var trygge og forsøkte å separere sin inngripen fra den skattebetalerfinansierte redningspakken i 2008 og 2009, den gang USA styrte hundrevis av milliarder dollar for å redde bankindustrien.

En representant fra House Financial Services Committee, sa onsdag at Kongressen bør vurdere å heve grensen for størrelsen for bankinnskudd som kan dekkes av FDIC.

 

Ved tvil, flytt konto

Gullbarrer

I Silicon Valley Bank var over 90 prosent av innskyterne uforsikrede. Premiebeløpet blir høyere dersom bankene ønsker å ha høyere forsikringsfond. FDIC forsikrer innskudd opp til $250.000 som bør være en grei sum for enkeltpersoner, men som kun dekker en del av saldoene som selskap må holde.

Da Silicon Valley Bank kollapset i forrige uke, satt mange med virksomheter som ikke var i stand til å heve sine penger. Virksomheter vil derfor ikke være i stand til å betale hverken leverandører eller ansatte. Etter regulatorers hurtige inngripen, var i disse tilfelle bankens innskuddskonti beskyttet i den grad disse var forsikret og kunne inndekkes av bankens øvrige beslaglagte aktiva.

Tviler du på din bank, flytt dine bankkonti eller invester i aktiva som vil ha verdi selv etter en omfattende bankkollaps.

 

 

Featured image: Silicon Valley Bank

16/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!