ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Australia hadde tilsluttet seg AUKUS, senere også Quad-alliansen, for å demme opp mot kinesernes stadig sterkere dominans i Sørøst-Asia. Kina truet med benyttelse av atom-våpen mot Australia, som derfor fant det mest relevant å rekvirere atomubåter som kan betjene amerikanske atom-missiler.

 

Det vises til artiklene i www.em24.uk – «AUKUS versus forsvarsalliansen mellom Frankrike og Hellas» – link: https://www.em24.uk/aukus-versus-forsvarsalliansen-mellom-frankrike-og-hellas/ og «Quad meeting in Tokyo» – link: https://www.em24.uk/quad-meeting-in-tokyo/

 

Opprettet terrorbalanse mot Kina

President Xi Jinping​

På grunn av den kinesiske presidenten Xi Jinping​s direkte trusler mot Australia, var det mest tjenlig å skifte ut ubåt-avtalen med Frankrike, som omfattet 12 angrepsubåter til en pris av 90 milliarder dollar, med en alternativ levering av åtte atomdrevne ubåter fra USA. Dette for om ikke annet enn for å fortelle kineserne at selv om Australia i dag ikke er registrert som noen atommakt, kan landet bli det over natten. Det vises til artikkelen – «Kina driver skremselspolitikk mot Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-driver-skremselspolitikk-mot-australia/

 

Gjengjeldelse fra ukjent sted

Amerikansk ubåt

Australia opprettet således på dette vis en terrorbalanse mot kineserne. Et problem kan være at ventetiden på leveringen av de nye amerikanske ubåtene vil kunne komme til å ta opptil ti år, men USA, dessuten både India og Japan, vil sørge for Australias beskyttelse gjennom AUKUS- og Quad-alliansene. Det vises til artikkelen – «Australia og Japan har signert sikkerhetspakt» – link: https://www.em24.uk/australia-og-japan-har-signert-sikkerhetspakt/

 

Kjøper seg inn på havterritorier

Utenriksministrene Manele og Wang signerer

Som følge av Australias forsvarsstyrking har kineserne, for å holde nøye øye med farvannet rundt Australia, derfor igangsatt tilnærming til alle øyrikene rundt omkring det australske kontinentet. Innledningsvis ved å tegne en såkalt sikkerhetsavtale med Solomonøyene, etter først å ha fingert et opprør i bydelen Chinatown i øyrikets hovedstad Honiara.

Den tilsynelatende korrumperte ledelsen av det 720.000 kvadratkilometer store havarealet erstattet forbindelsen til Taiwan med Folkerepublikken Kina og ble det 179-ende land med diplomatiske forbindelser til kineserne. Det vises til artikkelen – «Solomon islands’ secret security pact with China» – link: https://www.em24.uk/solomon-islands-secret-security-pact-with-china og «Criticism for withholding information about AUKUS» – link: https://www.em24.uk/criticism-for-withholding-information-about-aukus/

 

Flere utsatte havterritorier

Den kinesiske dragen

Den kinesiske dragen forsøker jafse i seg kontroll også med havområder tilhørende andre av småøyene rundt Australia. Det vises til avsnittet «Australias Kina-politikk forventes uendret» i artikkelen – «Albanese succeeds Morrison as prime minister of Australia» – link: https://www.em24.uk/albanese-succeeds-morrison-as-prime-minister-of-australia/

Videre henvises det til avsnittet «Lave forventninger til endring» i artikkelen – «What does China think about the change of government in Australia?» – link: https://www.em24.uk/what-does-china-think-about-the-change-of-government-in-australia/ Avisen skriver videre – sitat: «Dette gjelder spesielt i øylandene i Sør-Stillehavet, hvor det er høyst sannsynlig at den nye australske regjeringen vil komme til å investere mer for å konkurrere med Kina». En av ekspertene skal ha uttalt til en avis, at «å smøre på Kinas samarbeid med disse landene eller forvrenge det som en Kina-trussel, ville ikke komme til å endre kursen for det likeverdige og gjensidige samarbeidet mellom Kina og stillehavsøylandene».

 

Erstatning for brutt handelsavtale

President Emmanuel Macron

Det er ikke annet enn rett og riktig at Australia betaler Frankrike erstatning for den brutte avtalen om levering av franske ubåter. Avtalen var inngått for flere år siden, på et tidspunkt da Australia hadde et mer fredelig forhold til kineserne.

 

 

Forsvarsminister Sébastien Lecornu

Australia har blitt enige om å utbetale 555 millioner euro som erstatning til Frankrike tilknyttet den brutte kjøpsavtalen, hvilket den australske statsministeren Anthony Albanese sa var både riktig og rettferdig.

Kanseleringen av kjøpet hadde forårsaket diplomatisk splid mellom Frankrike og USA, etter at den franske presidenten Emmanuel Macron hadde vist irritasjon over amerikanernes inntreden i ubåtleveringen, slik Macron hadde oppfattet situasjonen.

Den franske forsvarsministeren Sébastien Lecornu har dog nettopp framhevet at betalingsavtalen mellom landene er viktig for de framtidige, bilaterale forbindelsene mellom Frankrike og Australia. Denne har imidlertid tydeligvis oppfattet Australias nødvendige endring av ubåt-leverandør, hensyntatt endring av de strategiske forhold tilknyttet kinesernes trusler og disses utbygging av sin allerede enorme krigsflåte.

 

India kjøpte de franske ubåtene

Fransk ubåt

India, som er verdens største våpenimportør globalt, hadde innledningsvis kjøpt ubåter som Australia altså avbestilte. Imidlertid kan det synes som om Frankrike pr. i dag delvis her trukket seg fra denne handelen.

India er imidlertid en formidabel stormakt med et betydelig atomarsenal og har følgelig en annen evne til å forsvare seg mot kineserne uavhengig av amerikanerne, slik som Australia nødvendigvis ubønnhørlig vil være. Det må påregnes at australierne ivrig katalyserte avtalen som i ettertid ble inngått mellom India og Frankrike tilknyttet disse ubåtene.

Kineserne forsøker for øvrig også å omringe India med samme taktikk som benyttes overfor Australia, dog tilpasset en annen geopolitisk situasjon. India er imidlertid forsvarsmessig i en annen kategori og er altså ikke så avhengig av amerikanerne, og har dessuten tradisjonelt ikke ensidig tatt side i den fortsatt kalde krigen som nærmest kontinuerlig har pågått siden andre verdenskrig mellom demokratiene i vest og de autoritært styrte landene i øst, hvilke i de siste par decennium er blitt supplert med det kommunistiske Kina. India kan derfor gjerne ha franske konvensjonelle ubåter som ikke nødvendigvis på forhånd er utstyrt med atommissiler, men det vet i tilfelle ikke offentligheten.

India har imidlertid holdt et vennskapelig forhold både mot vest og øst og har derfor også handlet våpen fra begge sider. Ettersom kineserne trenger seg på med fiendtlig innstilling overfor India, sin framtidige, åpenbare største konkurrent om det globale handelshierarkiet, har India tiltrådt Quad-alliansen sammen med Australia, Japan og USA. Disse landene ser ellers ingen fare i at India holder en forsonende tone overfor Russland som sikring mot kineserne.

 

Featured image: Fransk ubåt

11/06/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK WHICH IS A FREE MAGAZINE!