ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

På begjæring fra det amerikanske justisdepartementet har en føderal storjury besluttet tiltale mot tidligere president Donald Trump for feilhåndtering av klassifiserte dokumenter etter dennes presidentperiode. Således er Trump blitt den første tidligere presidenten i nasjonens historie som er stevnet for straffbare forhold tilknyttet embetet.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Accusations against president Trump for document seizure» – link: https://www.em24.uk/accusations-against-president-trump-for-document-seizure/

 

Ulovlige lekkasjer

Tidligere president Donald Trump

Donald Trump har imidlertid på vanlig måte, avvist også denne saken på sin Truth Social plattform, som sakene tilknyttet dennes damehistorier. Trumps advokater har ennå ikke kommentert den siste stevningen.

Det er ellers ulovlig å kommentere regjeringens offentlige storjurysaker hvor justisdepartementet håndterer etterforskningen. De data som er tilgjengelige om saken er således ulovlige lekkasjer.

 

 

Dokumenter funnet i Florida

Trumps hjem Mar-a-Lago i Palm Beach

Ifølge disse lekkasjene skal Trump visstnok i den føderale saken stå tiltalt i syv kriminelle forhold. Han har imidlertid ennå ikke selv sett tiltalen, som vil bli forkynt i retten i Miami på tirsdag.

Særlig omfattet er hans straffbare forhold omfattet trenering og ulovlig oppbevaring av omtrent 13.000 dokumenter etter at han forlot Det hvite hus i 2021. Hvorav av disse, hundre er merket som klassifiserte, sensitive, forsvarsrelaterte dokumenter. Etterforskere beslagla dokumentene på Trumps eiendom Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida, for nær ett år siden.

Trump har tidligere begrunnet sin oppbevaring av dokumentene, men antydet at han avklassifiserte disse mens han fortsatt var president. Det finnes dog ingen bevis for denne påstand og Trumps advokater har avvist å benytte dette som noe rettslig argument.

Det vises til artikkelen «Donald Trump is running for president in 2024» – link: https://www.em24.uk/donald-trump-is-running-for-president-in-2024/

 

Pågående straffesak om betaling til utpresser

Stormy Daniels

I april erkjente Trump seg ikke skyldig i New York-saken på 34 anklager tilknyttet forfalskning av forretnings-dokumenter vedrørende betaling relatert til en porno-stjernes utpressing for utførte seksuelle tjenester forutfor valget i 2016. Det som må ansees noe merkelig er imidlertid at meningsmålingene viser at Trump etter denne tiltalen har økt ledelsen mot sine rivaler i den republikanske nominasjonskonkurransen.

Det vises til artikkelen «President Donald Trump pleaded not guilty» – link:  https://www.em24.uk/president-donald-trump-pleaded-not-guilty/

I mai besluttet en jury i en føderal domstol på Manhattan i et sivilt søksmål, at Trump må betale 5 millioner dollar i erstatning for angivelig seksuelt misbruk av tidligere Elle-magasinspaltist E. Jean Carroll, samt for deretter å ha ærekrenket henne ved å stemple henne som en løgner.

Det vises til artikkelen «Trump indicted on criminal charges» – link: https://www.em24.uk/trump-indicted-on-criminal-charges/

 

Flere i embetet har beslaglagt dokumenter

President Joe Biden

Myndighetene har også funnet at president Biden, fra tiden han var visepresident for Obama, og Mike Pence som visepresident for Trump, begge hadde oppbevart i hjemmet hemmelige dokumenter etter at vervene var avsluttet. Det vites imidlertid intet om  justisdeparte-mentet beslutningen tilknyttet president Biden, men saken mot Pence er henlagt.

Det vises til artiklene «Classified documents in president Biden’s private home could affect the 2024 election» – link: https://www.em24.uk/classified-documents-in-president-bidens-private-home-could-affect-the-2024-election/  og «Mike Pence enters the nomination race as presidential candidate» – link: https://www.em24.uk/mike-pence-enters-the-nomination-race-as-gops-presidential-candidate/

 

Featured image: Esker med lagrede offentlige dokumenter i Mar-o-Lagos ballsal

12/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE