Israelske media melder i dag om at den israelske statsminister Benjamin Netanyahu søndag kveld fløy til Saudi-Arabia for et hemmelig møte med Saudi-Arabias leder kronprins Mohammed bin Salman. Saudiere avviser imidlertid dette.

 

Statsminister Netanyahus møte med kronprins Mohammed bin Salman, hvis det blir offentlig bekreftet, vil innebære det første kjente møtet mellom israelske og saudiske ledere på høyeste nivå. Dette kan signalisere en akselerasjon av gradvis tilnærming mellom de to land.

 

Saudi-Arabia benekter møte

Prins Faisal bin Farhan

Den saudiske utenriksministeren, prins Faisal bin Farhan, har imidlertid offentlig benektet at et slikt møte skal ha funnet sted. Denne hevder at prins Mohammed i helgen bare hadde møte med utenriksminister Mike Pompeo, hvilken fullførte en avskjedsturne til syv nasjoner etter at Biden vant valget. Prins Faisal sa at han hadde fulgt med Pompeo under hele dennes besøk og at kun saudiske og amerikanske tjenestemenn var til stede. Prins Faisal presiserte at Israel og Saudi-Arabia ikke har noen formelle diplomatiske forbindelser, men at kongeriket siden 2002 lenge hadde støttet normalisering, dog kun etter en inngått israelsk-palestinsk fredsavtale. Saudi-Arabias fredsinitiativ har tilbytt Israel full normalisering av diplomatiet med den arabiske verden, men altså etter at Palestina er opprettet som en suveren stat.

 

Like før diplomatiske forbindelser?

Prins Mohammed bin Salman

Den motstridende hendelsen etterfølger Israels og Trump-administrasjonens anstrengelser for å opprette diplomatisk forbindelse mellom Saudi-Arabia og Israel på samme vis som diplomatiske forbindelser har blitt opprettet mellom Israel og Bahrain, Sudan, samt De forente arabiske emirater. Det vises til artikler i www.em24.uk «Israel avgir suverenitet til Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/israel-avgir-suverenitet-til-vestbredden/, «Bahrain etterfølger De forente arabiske emiraters avtale med Israel» – link: https://www.em24.uk/bahrain-etterfolger-de-forente-arabiske-emiraters-avtale-med-israel/ og «Sudans Abraham-avtale med Israel – et lodd i Trumps valgkamp» – link: https://www.em24.uk/sudans-abraham-avtale-med-israel-et-lodd-i-trumps-valgkamp/

Trump-administrasjonen har presset på for å jenke en boikott mot Israel fra de fleste arabiske stater i solidaritet med palestinerne. Analytikere mener imidlertid at det bare er spørsmål om kort tid før tilsvarende forbindelse blir opprettet mellom Israel og Saudi-Arabia, mens saudierne fortsatt insisterer på at en israelsk-palestinsk fredsavtale først må bli opprettet. Den 35 år gamle kronprins Mohammed bin Salman, som er kongedømmet Saudi-Arabias de facto hersker i egenskap å være sønn til den saudiske monarken, har uttalt at både israelere og palestinere har rett til sine land. Israel har dessuten overlappende økonomiske og sikkerhetsmessige interesser med arabiske stater, herunder spesielt fienden Iran. Det vises til artikkel i www.em24.uk «Irans atomavtale – 10 ganger mer enn avtalefestet» – link: https://www.em24.uk/irans-atomavtale-10-ganger-mer-enn-avtalefestet/

 

Endret politikk over for Israel

USAs utenriksminister Mike Pompeo

Det skal likevel ikke fordekkes at saudiernes offisielle synspunkter vedrørende Israel har endret seg vesentlig de seneste år, spesielt de seneste måneder med Trump-administrasjonen og utenriksminister Mike Pompeo. Den valgte presidenten Joe Biden og dennes administrasjon har således en ikke ubetydelig oppgave å overta her etter sin forgjenger. Under valget hadde ikke nettopp Biden valgt å håndtere Saudi-Arabia med silkehansker. Analytikere har derimot sagt at Biden rimeligvis må jenke seg tilknyttet Saudi-Arabia grunnet stabilitet i oljemarkedet og dessuten for å beherske Iran. Det ser for øvrig ellers ut som om Pompeo forbereder sitt kandidatur for framtidig kamp om presidentstillingen i USA tilknyttet dennes bestrebelser for jødene på tampen av sin posisjon som utenriksminister. Jødene har stor makt i USA. Det vises til artikkel i www.em24.uk «Saudi Arabian Oil Company – Saudi Aramcos fortjeneste ned 21 %» – link: https://www.em24.uk/saudi-arabian-oil-company-saudi-aramcos-fortjeneste-ned-21/

En tilsvarende avtale som Israel har med De forente arabiske emirater, Bahrain og Sudan, vil følgelig være betydelig mer aktuell mellom Saudi-Arabia og Israel. Dette ville være på grunn av Saudi-Arabias størrelse, rikdom og status i den muslimske verden som beskytter av islamske hellige steder. Det er imidlertid ingen direkte indikasjoner på at en slik avtale er nært forestående. Antydninger om skjulte møter mellom israelittene og saudierne kunne skape uoversiktlig vrede i deler av den saudiske befolkningen.


Mossad er medarrangør

Mossads direktør Yosef Cohen

Selv om israelittiske media ikke har fått offentlig bekreftet at noe møte har funnet sted, er det uomtvistet at utdanningsminister Yoav Galant diskuterte møtet i et radiointervju mandag ettermiddag. Utdanningsministeren skal ha uttalt “Dette er noe våre forfedre drømte om,” og fremhevet det han kalte den “varme aksept av Israel av sunni-verdenen.” Tilsynelatende har dette vært et møte som intensjonelt skal offentliggjøres, men benektes å være avholdt – en «offentlig hemmelighet». Israelske media som skal ha sitert uidentifiserte israelske statsansatte, har røpet at statsministeren hadde fløyet i en privat business jet sammen med Yosef “Yossi” Meir Cohen, som er lederen av den kjente etterretningsorganisasjonen Mossad. Disse to skal ha fløyet til en ny by som er benevnt Neom, hvilken kronprins Mohammed bin Salman har under bygging nær Rødehavskysten. Rapportene som har lekket er ikke detaljert om møtets tema, men Iran-spørsmålet skal ha vært diskutert. Begge land anser det shiamuslimske Iran som en stor trussel. Dessuten i tillegg skal spørsmålet om mulig normalisering av diplomatisk forbindelse ha vært diskutert. Det vises til artikkel i www.em24.uk «Israel sikkerhetsgaranti for arabere?» – link: https://www.em24.uk/israel-sikkerhetsgaranti-for-arabere/

 

Radikalt skifte politikk

Prins Bandar bin Sultan

Det er det radikale skiftet i Saudi-Arabia som er bemerkelsesverdig, hvor til og med saudiske nyhetsmedia har begynt å publisere artikler om israelsk kultur og politikk, samt dessuten, eksempelvis, å sende over en saudisk satellittkanal et omfattende intervju med prins Bandar bin Sultan, tidligere både etterretningssjef og ambassadør for Saudi-Arabia i Washington, som kritiserte den palestinske ledelsen. Saudi-Arabia har faktisk spilt en stille instrumentell rolle for å avhjelpe Trump-administrasjonens innsats for å formidle de diplomatiske åpningene mellom Israel og De forente arabiske emirater, Bahrain og Sudan, skal en framtredende israeler ha uttalt. I forrige måned åpnet Saudi-Arabia luftrommet for kommersielle flyvninger til og fra Israel på forespørsel fra Emiratene. De fleste arabiske stater blokkerer imidlertid fortsatt slike overflyvninger som ett av elementene i den felles generelle boikotten av Israel.

 

Det arabiske «protestkoret»

Palestinias president Mahmud Abbas

På grunn av at i alle fall Bahrain, Emiratene og Sudan ikke vi tiltre det arabiske «protestkoret» etter disses egne avtaler med Israel, kan det derfor oppfattes som at det for Saudi-Arabia kan være mulig å gjøre ytterligere skritt mot en normaliseringsavtale av diplomatiske forbindelser med Israel. Lekkasjen om det hemmelige møtet mellom statsminister Netanyahu og kronprins Mohammed bin Salman som er Saudi-Arabias leder, gjøres likevel intensjonelt tilgjengelig fra begges sider. Det er ingen grunn til å tro at Israel vil ha lekket informasjon dersom det ikke hadde vært avtalt med bin Salman. Når det gjelder Israel med Mossad involvert, er det utenkelig at forhold som har betydning for landets eksistens noen gang vil bli offentlig tilgjengelig slik som statsminister Netanyahus hemmelige møte med bin Salman. Det er altså rimelig at kronprinsen også har godkjent lekkasjen, slik at denne kan tilpasse sine framtidige skritt relatert til forbindelsen med Israel, tatt hensyn til hvordan resten av araberstatene imøtekommer informasjonen om møtet mellom statslederne som Saudi-Arabia altså hittil benekter.

 

Ønsker bedre forhold til USA

Forfatteren Jamal Khashoggi

Kronprins Mohammed bin Salmans overraskende medgjørlighet overfor Israel for tiden, kan også ha relasjon til at denne både ønsker å skape et bedre forhold til Washington på grunn av pågående proxy-krig i Jemen og drapet på dissidenten, forfatteren Jamal Khashoggi i Istanbul i 2018. President Biden vil nok komme til å ønske velkommen ytterligere eventuelle saudisk tilnærming til Israel selv om denne ikke vil forsøke eksakt å gå i president Trumps fotspor. Biden vil nok fortsatt arbeide med israelsk-palestinske fredsforhandlinger og i dette spillet er Saudi Arabia en avgjørende aktør. Det vises til artikler i www.em24.uk «Proxy-krigen i Jemen» – link: https://www.em24.uk/proxy-krigen-i-jemen/ og «Rettssak om Khashoggi-drapet» – link: https://www.em24.uk/rettssak-om-khashoggi-drapet/

 

 

 

Featured image: Møte mellom utenriksminister Mike Pompeo og kronprins Mohammed bin Salman.

24/11/2020