ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Israel, som var raskest ut med å vaksinere sin befolkning, er nå inne i sin fjerde infeksjonsbølge. Smittenivået har nærmet seg nivået på pandemiens høyest antall smittede pr. dag slik som landet hadde på dager sist vinter. Bekreftede smittede av nye virus har mer enn doblet seg de to siste ukene og på mandag var det registrert 8.000 nye tilfeller og minst 230 mennesker har hittil i august dødd av korona.

 

Israels høye infeksjonsfrekvens er registrert blant de tidligste vaksinerte, dette i så stor grad at man behøver ikke å være Master-utdannede statikere for å fastslå at signifikansnivået er så høyt at det kan fastslås at vaksinene med statistisk voldsom sikkerhet ikke bare har en tendens til å bli svakere over tid, men at det altså faktisk med overveldende sikkerhet blir dette. Spesielt gjelder dette forholdet mot den svært smittsomme Delta-varianten. Den israelske regjeringen vurderer nå derfor nye restriksjoner mot større folkeansamlinger, samt faktisk grep som ny lockdown. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Ny stamme coronavirus sprer seg raskere» – link: https://www.em24.uk/ny-stamme-coronavirus-sprer-seg-raskere/

 

Legevitenegenskapen må arbeide videre

Statsminister Naftali Bennett

Israelittene hadde siden mars innstilt seg på å være tilbake til det før-pandemisk normale, slik at restauranter og forretninger kunne åpnes som forut og at det det kunne arrangeres bryllup, konserter og sportsarrangementer, åpnet for alle vaksinerte på et slikt vis som om vaksinasjonene hadde løst floken. Heretter må man derfor påregne at masker og begrensninger i samlede folkemengder blir en del av menneskehetens framtid inntil legevitenskapen eventuelt kommer nærmere en mer altomfattende løsning, dog dersom noen sådan løsning i det hele tatt finnes. Det vises til artikler i www.em24.uk – «Medisin mot coronaviruset først om ett desennium» – link: https://www.em24.uk/medisin-mot-koronaviruset-forst-om-ett-desennium/ og «Kan bli smittet av COVID-19 på nytt» – link: https://www.em24.uk/kan-bli-smittet-av-covid-19-pa-nytt/

 

Molekylet mRNA

Barn som blir vaksinert

I en tidligere artikkel i www.em24.uk – «Koronalignende vaksiner mot malaria», ble det informert om mRNA-molekylet. Dette molekylet benyttes i korona-vaksinen, men teknikken kan kanskje også benyttes tilknyttet utvikling av eventuell vaksine mot den alvorlige sykdommen malaria.

 

World Health Organization – WHO har estimert at i året 2018 var 228 millioner mennesker smittet av malaria og av disse døde 405.000. Les derfor gjerne denne artikkelen for å få en viss forståelse av hvordan koronavaksinen er blitt utviklet, dessuten så hurtig. Dette ettersom teknikken faktisk var kjent.

Forskere har forut utviklet molekylet som kalles messenger RNA – forkortet til mRNA. Dette molekylet puttes inn i vaksinen i stedet for en del av koronaviruset. RNA er en type ribonukleinsyre som er nødvendig for produksjon av proteiner. Celler bruker mRNA-informasjonen i gener for å produsere proteiner. Når cellene er ferdige med denne produksjonen, brytes mRNA ned slik at dette molekylet fra vaksinen ikke kommer inn i kjernen. Kroppens DNA endres således ikke. Link: https://www.em24.uk/koronalignende-vaksiner-mot-malaria/

 

Booster-injeksjon

Booster-vaksine

En løsning kan inntil videre kunne være at koronasmitten betraktes på samme vis som influensa, for hvilket personer som med sannsynlighet har svakere immunitet, årlig mottar injeksjon der hvor helsevesenet er kompetent og har evne til å følge opp befolkningen. Vaksinene utvikles med de endringer som estimeres av forskerne for kommende sesong. Dette har virket, men likevel har man en konstant statistisk dødsrate også vedrørende influensa særlig når det gjelder eldre personer og i kombinasjon med andre svekkende sykdommer, dessuten generell alderdomssvakhet selv om dette ikke nettopp bør benevnes sykdom. Se artikkel i www.em24.uk – «Trenger koronavaksinerte tilleggsvaksine?» – link: https://www.em24.uk/trenger-koronavaksinerte-tilleggsvaksine/

 

Amerikanerne skjerper restriksjonene

CDC – USA

Forskningsresultater som er utgitt av Centers for Disease Control and Prevention i USA viser at selv om vaksiner fortsatt til dels virker relativt effektivt mot innleggelser på sykehus og dødsfall, har vaksinenes forsvarsverk som følge av vaksinen, mot infeksjon blitt svekket i løpet av de siste månedene. Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «Sterk uenighet om EU-lansert «Marshall Plan» mot Corona-pandemien» – link: https://www.em24.uk/sterk-uenighet-om-eu-lansert-marshall-plan-mot-corona-pandemien/

 

President Joe Biden

Biden-administrasjonen vil fra den den 20. september lansere forsterkningsinjeksjoner til vaksinene – booster. Dessuten legges vaksineproblematikken under et føderalt borgerrettighetskontor. Dette slik at det vil bli en føderal forbrytelse ikke å følge borgerrettighetskontorets kontinuerlige pålegg. Dette  eksempelvis for å kunne presse sykehjem til å vaksinere disses ansatte, dessuten avskrekke stater fra å forby ansiktsmasker på skoler eller andre relevante pålegg.

 

Evige reiserestriksjoner?

Flyreise i koronatiden

Utbredelsen av Delta-varianten betyr at mange reisende, også inkludert vaksinerte, fortsatt vil stå overfor en sykdom som medfører karantene og forsinket retur. Les artikkel i www.em24.uk – «Hvor smittes folk av koronaviruset?» – link: https://www.em24.uk/hvor-smittes-folk-av-koronaviruset/

 

Koronasituasjonen utnyttes i politikken

Statsminister Erna Solberg

Den sittende norske regjering som ledes av statsminister Erna Solberg, leder av partiet Høyre, benytter pandemien som et forsettlig falsk valgløfte hvilket kan medføre sykdom og død for velgere. Dette bør velgerne ta hensyn til og passe på seg selv og alltid ta nødvendige forholdsregler. Det vil i ettertid bli interessant om Staten eller personer blir saksøkt vedrørende dette forhold.

 

Det er også oppfattet som at hensyntagen til koronaforhold er tilsidesatt i norsk rettsvesen. En dommer er innklaget til Tilsynsutvalget for dommere tilknyttet slike forhold. Denne klagen kan kvalifisere for politianmeldelse vedrørende drapsforsøk. Dette gjelder for så vidt også for påtalemyndigheten og det foreligger klage derom til Spesialenheten for politisaker. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Opphevelse av Covid-19-tiltak Simpelt valgløfte» – link: https://www.em24.uk/opphevelse-av-covid-19-tiltak-simpelt-valglofte/

 

Den tredje verden vil lide mest

Fra en kirkegård i fattig land

I det de rike land har forsynt seg fra tilbudet om koronavaksiner, har lite blitt til overs for de fattige land og land med generelt dårlig utbygd helsevirksomhet eller manglende kapasitet. Fattige land er overveiende motstandere av at de rike land skal sette i gang med booster-vaksiner, idet dette vil ta andeler av disse lands mulige vaksinetilgang. Det vises for øvrig til artikkel i www.em24.uk – «Covid-19 vaksine bra for rike – dårlig for fattige land» – link: https://www.em24.uk/covid-19-vaksine-bra-for-rike-darlig-for-fattige-land/

 

Brasils president Jair Bolsonaro

Videre vedlegges som eksempel ett par artikler vedrørende koronasituasjonen i Brasil uten ytterligere kommentarer. «Presidenten etterforskes for koronadød i Brasil» – link: https://www.em24.uk/presidenten-etterforskes-for-koronadod-i-brasil/ og «Brasils befolkning Kinas dødelige gissel» – link:  https://www.em24.uk/brasils-befolkning-kinas-dodelige-gissel/

 

Kinas president Xi Jinping

Etterforsking i ettertid har vist at Kina, som er produsent av koronavaksiner, hadde satt i gang produksjon av sin vaksine før verden var kjent med utbruddet, og kinesiske leger som advarte mot pandemien ble rettsforfulgt. En rekke artikler relatert til kinesernes behandling av koronaforholdet finnes i www.em24.uk.

 

 

Featured image: Israelsk publikum

18/08/2021