ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ledere fra verdens 20 største økonomier, som samlet representerer 85 prosent av verdensøkonomien, 75 prosent av verdenshandelen og to tredjedeler av verdens befolkning, samlet seg i en post-pandemisk gjenforening på den indo-nesiske øya Bali på mandag, med intensjon fortrinnsvis å diskutere spesifikke finans- og sosioøkonomiske spørsmål distansert fra sikkerhetspolitiske spørsmål og tvister. Medlemmene er fra EU og 19 nasjoner, Argentina, Australia, Brasil, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Indonesia, Italia, Japan, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia og USA. Spania er imidlertid alltid permanent gjest.

 

Uansett møtets intensjon vil dette være overskygget av kinesisk-amerikansk rivalisering, globens største økonomiske makter. Rivaliseringen mellom Beijing og Washington  forsterket seg kraftig i løpet av de siste tre årene ettersom Kina har blitt mektigere og mer selvsikker når det gjelder å erstatte den USA-ledede ordenen som har rådet siden andre verdenskrig. Denne konfrontasjonen mellom de økonomiske stormaktene og møtet for øvrig preges av det skitne bakteppet, den russiske trussel-befengte mulig kjernefysiske angrepskrigen i Europa.

 

Oppfordring om ingen «kald krig»

Indonesias president Joko Widodo

Indonesia, verten for det 17. G20-toppmøtet for stats- og regjeringssjefer, har vært forsiktig med å favorisere verken Kina eller USA i oppkjøringen til toppmøtet.

Presidenten i verdens fjerde mest folkerike land, Joko Widodo, ba innstendig i en innledende tale alle lederne om ikke å falle inn i en ny kald krig, men det var nok presidentene Joe Biden og Xi Jinping som var adressatene for denne oppfordringen. Dette ettersom president Vladimir Putin hadde sett seg bedre tjent ved ingen tilstedeværelse.

President Putin hadde sendt landets utenriksminister, den erfarne Sergei Lavrov, ettersom Putin selv enten ikke ville ha følt seg velkommen grunnet sin personlige krig, som rimeligvis ville komme til å stå på agendaen selv om det ikke var offisielt, eller kanskje han var mer redd for kupp hjemme i Moskva om han hadde forlatt landet, hvilket ikke ville være noen umulighet, men trolig ingen ulykke for verden. Alle russere kan tross all indoktrinering ikke være like galne, det vil alltid finnes typer à la Mikhail Gorbachev selv om disse i øyeblikket må fordekke seg grunnet terroren i landet.

 

USAs president møtte Kinas

Presidentene Joe Biden og Xi Jinping på Bali

Lederne hadde forholdt seg forventende fram til møtet mellom presidentene Joe Biden og Xi Jinping.

Begge hadde nettopp fått politisk erkjennelse fra sine hjemland. Biden demokratisk i mellomvalget etter opptelling mens han var fraværende i utlandet og Xi hadde forut i den 20. nasjonalkongressen, fått sementert sin ubestridte lederposisjon som bare Mao forut hadde besittet. Det vises henholdsvis til artiklene i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Democratic majority in US Senate» – link: https://www.em24.uk/democratic-majority-in-us-senate/ og «President Xi Jinping’s confirmed unfettered power» – link: https://www.em24.uk/president-xi-jinpings-confirmed-unfettered-power/

 

Grei og direkte forhandlingsstrategi

Sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan uttalte seg på forhånd om amerikanernes strategi for møtet. Han sa at president Biden ville være «grei og direkte».

President Biden forventet derfor at president Xi ville replikere med tilsvarende åpenhjertighet. Tydeligvis hadde Bidens strategi virket, idet det henvises til Readout fra Det hvite hus som sier, «De to lederne snakket åpenhjertig om sine respektive prioriteringer og intensjoner på tvers av en rekke saker.»

President Biden hadde forklart at USA vil fortsette å konkurrere med Kina samkjørt med sine allierte og partnere og at Kina måtte forvalte konkurransen tilsvarende ansvarlig og opprettholde åpne kommunikasjonslinjer. Videre at USA og Kina må jobbe sammen for å møte transnasjonale utfordringer slik som klimaendringer, global makroøkonomisk stabilitet inkludert gjeldsletting, helsesikkerhet og global matsikkerhet.

Videre reiste Biden bekymringer generelt om Kinas praksis i Xinjiang, Tibet og Hong Kong, og menneskerettigheter. Vedrørende Taiwan-spørsmålet sa han i detalj at USAs ett-Kinapolitikk ikke hadde endret seg, men at USA motsetter seg enhver ensidig endring av status quo fra begge sider og at det ønskes opprettholdt fred og stabilitet i Taiwanstredet. Biden ønsket også slutt på Kinas aggressive handlinger mot Taiwan.

President Biden framsatte videre betenkeligheter mot Kinas ikke-markedsøkonomiske praksis, som skader vanlige familier både i USA og resten av verden.

De to lederne utvekslet ellers synspunkter om andre globale utfordringer. President Biden kommenterte russernes angrep på Ukraina og uansvarlige trusler om atombruk. Presidentene var imidlertid enige om at en atomkrig aldri skal utkjempes og aldri kan vinnes. Det ble understreket begges motstand både mot bruk og trussel om bruk av atomvåpen i Ukraina. President Xi er referert for dette i kinesiske statsmedia.

Biden reiste imidlertid spørsmålet om Kinas tilsvarende provokasjoner om benyttelse av atomvåpen mot andre medlemmer av det internasjonale samfunnet, samtidig som han spesifikk understreket «USAs jernkledde forpliktelse» til å forsvare dennes Indo-Stillehavsallierte. Det vises blant annet til artikkelen «Kina driver skremselspolitikk mot Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-driver-skremselspolitikk-mot-australia/

Bidens spørsmål kan vel også betraktes som informasjon om at kinesisk benyttelse av kjernefysiske våpen vil bli besvart med det samme. Det henvises til artikkel tilknyttet også Japans forhold til Taiwan – «Pågående tvist mellom Japan og Kina» – link: https://www.em24.uk/pagaende-tvist-mellom-japan-og-kina/

 

USAs utenriksminister invitert til Kina

Utenriksminister Antony Blinken

De to lederne kom til enighet om at utenriksminister Antony Blinken skulle besøke Beijing for å følge opp diskusjonene som ikke fullt kunne besvares over bordet.

 

 

 

 

Sympati med Ukraina

President Volodymyr Zelenskyy

Andre ledere holdt også bilaterale møter. Det kan navnes at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy holdt tale via videolink til toppmøtet hvor han oppfordret G20-lederne til å bli «medskaper av fred» og som også medfører avslutning av Russlands «aggressive» krig.

Zelenskyy sa også at, «Jeg er overbevist om at nå er tiden da den russiske ødeleggende krigen må og kan stoppes … Hver dag med forsinkelser betyr nye dødsfall for ukrainere, nye trusler mot verden og en vanvittig økning i tap på grunn av fortsettelsen av den russiske aggresjonen – tap for alle i verden», advarte den ukrainske lederen.

Den tyske kansleren Olaf Scholz ber Kina bruke innflytelse på Russland. Frankrikes president Emanuel Macron hadde samtaler med president Xi og sa at han ønsket denne som megler i konflikten mellom Ukraina og angriperen. «Kina og Frankrike bør respektere hverandres kjerneinteresser og store bekymringer», sa president Xi i møtet med Macron, ifølge kinesiske statsmedier. Xi skal også ha sagt at han og Macron hadde «opprettholdt et positivt momentum i utviklingen, men håpet at Frankrike kunne gi et mer rettferdig forretningsmiljø for utvikling av kinesiske selskap i Frankrike.

Europarådets president Charles Michel oppfordret tidligere på tirsdag morgen det internasjonale samfunnet til å presse Russland. President Michel sa G20-begivenheten var nøkkelen til å hindre Moskva fra å bruke «mat og energi som våpen».

 

Indias energisikkerhet avgjørende

Statsminister Narendra Modi

Indias statsminister Narendra Modi har bedt om «retur til veien for våpenhvile og diplomati» i Ukraina. På en sesjon om mat- og energisikkerhet sa han at både klimaendringer og korona-pandemien, samt den pågående krigen i Ukraina, hadde medført at de globale forsyningskjeder var «i ruiner».

Modi mente også at G20-lederne måtte skape en ny «verdensordning» etter pandemien, videre sa han at det var «vår tur» til å gjenåpne verden etter tidligere lederes innsats etter annen verdenskrig, ved å «ta fredens vei».

India kjøper fortsatt olje fra Russland, derfor sa Modi at Indias energisikkerhet er avgjørende for global vekst. «Vi må ikke fremme noen restriksjoner på forskyvninger av energi og stabilitet i energimarkedet som bør sikres.»

Det er fortsatt uklart om Modi vil holde et møte med Kinas president Xi. Forbindelsen mellom de to naboene har vært spent siden et dødelig grensesammenstøt i 2020. Lederne i disse to landene møttes for øvrig ikke under toppmøtet i Shanghai Cooperation Organization i september. Det vises til artikkelen «Konflikt på grensen mellom India og Kina» – link: https://www.em24.uk/india-og-kina-i-grensekonflikt/

 

Australia bekymret

Tidligere statsminister Kevin Michael Rudd

«De reartikulerte grunnleggende bunnlinjer og kinesernes bruk av begrepet uoverstigelige røde linjer tilknyttet Taiwan», sa den tidligere australske statsministeren Kevin Michael Rudd, som for tiden er president i Asia Society. «Langt mindre var det disse som pekte på en vei videre til de jeg benevner som stabiliserings-mekanismer for det gjeldende forhold… Disse (redaksjonen anfører: kineserne) snakker om å sette inn nytt sikkerhetsnett – et anquanwang for å opprettholde behovet for strategisk kommunikasjon mellom USA og Kina, dessuten indikasjon for at bilateralt finans- og klimaarbeid kan gjenopptas … disse legger opp til en senkning av temperaturen gitt at disses posisjon på dette stadiet oppfattes som uforenelig.» Herom henviser statsminister Rudd til Taiwan- situasjonen, hvor amerikanerne har sagt at disses styrker vil bidra med forsvar av øya dersom kineserne invaderer.

 

Ikke et politisk forum

Financial Times

Indonesias president Widodo betraktes som relativt nøytral i sin utenrikspolitikk. I et tidligere intervju med avisen Financial Times uttrykte han frustrasjon over at politikk i stedet for økonomi, ville komme til å dominere toppmøtet som ikke var ment å være et politisk forum, men skal handle om økonomi og utvikling.

 

 

Eksotisk turist-knutepunkt

Sandy beach in Bali

Indonesia med spesielt den eksotiske øya Bali, er i verdens fokus tilknyttet toppmøtet i G20. Det håpes selvfølgelig i Indonesia på at møtet vil hjelpe Bali til å komme seg etter koronapandemien. Mange har kommet til turistøya i forbindelse med møtet, men det synes imidlertid langt fram til den tiden øya var et travelt turist-knutepunkt besøkt av omtrent seks millioner utlendinger hvert år. I 2021 falt besøksantallet kraftig og etter pandemien har det imidlertid vært skremmende stille på Bali.

 

Neste G20-møte i India

Logo G20-summit 2023 i India

For statsminister Modi og India vil nok høydepunktet på toppmøtet være avslutnings-seremonien, da Indonesias president Widodo offisielt vil overlevere G20-presidentskapet til India. Modi har benevnt dette som en «sak om stolthet for enhver inder». Den indiske lederen har sagt at han vil sende en «personlig invitasjon til alle G20-medlemmer og andre inviterte» til neste års toppmøte.

 

 

Featured image: G20-summit 2022 på Bali

16/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK  – A FREE MAGAZINE!