ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Storbritannias regjering ved dennes innenriksminister Priti Patel har godkjent utleveringen av Wikileaks grunnlegger Julian Assange til USA, i henhold til utleveringsbegjæring for overtredelse av amerikansk straffelov for å bekjentgjøre amerikanske hemmeligstemplede dokumenter i sitt media Wikileaks.

 

Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «Julian Assanges skjebne avgjøres i britisk Høyesterett» – link: https://www.em24.uk/julian-assanges-skjebne-avgjores-i-britisk-hoyesterett/

 

Julian Assange

Domsslutning i britisk høyesterett av den 14. mars godkjente eventuell utlevering. Utleveringen blir således et politisk spørsmål for den britiske regjeringen, for å endelig ta stilling til om denne faktisk skal effektiviseres. Assange har imidlertid forkynt at denne vil påklage innenriksdepartementets avgjørelse.

 

 

 

Pressefrihet og demokrati tilsidesettes

Innenriksminister Priti Patel

Wikileaks sier vedrørende avgjørelsen at, «Dette er en trist dag for britisk pressefrihet og demokrati. Alle i dette landet som bryr seg om ytringsfrihet burde skjemme seg over innenriksministerens beslutning om å godkjenne utlevering av Assange til USA. … Innenriksminister Patel vil bli husket som en medskyldig med USA for å betrakte undersøkende journalistikk som kriminelt arbeid, … dette er ikke slutten på kampen. Det er bare starten på en ny juridisk kamp. … Vi vil kjempe hardere og rope høyere i gatene, vi vil organisere og gjøre Julians historie kjent for alle.»

 

Kvalifiserer til 175 års fengsel

Amerikansk straffange

USA anklager Assange for å ha brutt amerikanernes spionasjelov ved å ha lekket og publisert diplomatiske og militære hemmeligheter gjennom Wikileaks i 2010. Han er videre anklaget for bedrageri og datamisbruk.

Det hevdes at nesten et par titalls overtredelser kan kvalifisere til 175 års fengsel, hvilket indikerer livstidsdom, altså evig innesperring som rimeligvis kan medføre suicide. I prinsippet får Assange dødsdom ved utleveringen.

 

Britisk høyesterett muliggjorde utlevering

Britisk høyesterett

Første instans i rettsapparatet nektet utlevering av Assange på grunn av fare for dennes liv og helse. Dommen ble påanket av påtalemyndigheten til London Court of Appeal.

USA ga garantier for at Assange ville få betryggende behandling for beskyttelse av dennes mentale helse. Høyesterett avsa i mars dom som muliggjorde utleveringen ved godkjenning fra den utøvende myndighet.

 

Tror ikke på amerikanernes garantier

Amnesty Internationals logo

Amnesty International mener at Assange ved utleveringen vil få en forlenget isolasjon som vil bryte forbudet mot tortur eller annen mishandling. Amnesty Internationals generalsekretær Agnès Callamard skal ha hevdet at amerikanernes diplomatiske garantier, som forsikrer at Assange ikke vil bli holdt i isolasjon, angivelig ikke er troverdige.

 

 

Ecuador utleverte asylant

Ecuadors ambassade i London

Assange ble arrestert i den ecuadorianske ambassaden i London i 2019, etter at Ecuador hadde gitt han asyl siden 2012 som medførte at han deretter måtte bo permanent i ambassaden.

Assange hadde søkt tilflukt i ambassaden som følge av den svenske påtalemyndighetens arrestordre for påståtte seksuelle overgrep. Sverige utstedte europeisk arrestordre og Storbritannia gikk med på å utlevere Assange, men denne ba altså om asyl ved den ecuadorianske ambassaden. Sverige trakk imidlertid utleveringsbegjæringen tilbake på slutten av 2019.

 

Sidestilles med russernes behandling Navalny

Alexei Navalny

Demonstranter hevder at saken mot Assange i prinsippet kan sidestilles med russernes behandling av sine ekstremister, i den senere tid eksempelvis Alexei Navalny. Det henvises til artikkelen – «Alexei Navalny dømt som ekstremist» – link: https://www.em24.uk/alexei-navalny-domt-som-ekstremist/

 

 

Æresbevisning

President Nelson Mandela

FNs spesialrapportør for tortursaker skal ha uttalt at, «Fire land har koordinert seg for å brenne Assange på bålet, uten at noen har protestert». Det bemerkes at Assange er tildelt æresbevisning på linje med Nelson Mandela og Dalai Lama.

 

 

 

Protestere du? Send oss gjerne ditt synspunkt!

 

 

Featured image: Demonstrasjon mot utlevering av Julian Assange

17/06/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!