Kina har meddelt til sine kystvaktfartøy at disse kan bruke våpen mot «utenlandske» fartøy i Japans territorialfarvann rundt de japanske Senkakuøyene. Kina har på egen hånd lovfestet at øyene er kinesiske.

 

Kina meddelte mandag den 9. januar at kinesiske kystvaktfartøy kan bruke våpen mot utenlandske skip som de observerer ulovlig inne i Japans territorialfarvann rundt de japanske Senkakuøyene, som består av 5 øyer og 3 skjær med et samlet landfast areal omfattet i underkant av 7 km², i Øst-Kinahavet. Territorialgrensen for havområdet er mer interessant, den er 12 nautiske mil fra lavvannslinjen og enda mer interessant, den økonomiske sonen som går 200 nautiske mil utenfor. Kineserne benevner øyene Diaoyu.

 

Lovfester eiendomsrett

Kinesisk kystvaktskip

Kina tar seg stadig til rette i dennes nærliggende havområder her som i Sør-kinahavet og har altså selvstendig lovfestet at øyene er Kinas territorium. Kinesiske kystvaktskip trengte seg søndag inn i Japans territorialfarvann rundt øyene for andre dag på rad. Tokyo har protestert til Beijing gjennom flere diplomatiske kanaler. Beijings aktiviteter omfattet patruljering og «rettshåndhevelse» i farvannet nær øyene er «legitime tiltak som er tatt av Kina for å beskytte dennes suverenitet i samsvar med loven,» sa talsmann Wang Wenbin i det kinesiske utenriksdepartementets til journalister. Wang utdypet ikke  i hva slags aktiviteter fartøyene var engasjert.

 

Taiwan er anerkjent av Japan
Senkakuøyene ligger i farvannet ikke langt unna Taiwan. Japanerne er alliert med taiwanerne som har forsvarsavtale med USA, slik som for øvrig også Japan har. Det er ikke urimelig å anta at kinesernes sterke provokasjoner mot Japan har relasjon til landets forhold til Taiwan. Det vises til artikler i www.em24.uk – «Kina truer Taiwan med militærøvelse» – link: https://www.em24.uk/kina-truer-taiwan-med-militaerovelse/ – «Taiwans president mottok trusler fra Beijing» – link: https://www.em24.uk/taiwans-president-mottok-trusler-fra-beijing/ – «Full diplomatisk forbindelse mellom USA og Taiwan» – link: https://www.em24.uk/full-diplomatisk-forbindelse-mellom-usa-og-taiwan/

 

Beskytes på eget territorium

USAs supercarrier USS John C. Stennis

Japanske fartøy som navigerer rundt øyene fryktes vil bli mål for den kinesiske kystvakten. Forholdet mellom Kina og Japan er følgelig stresset av det territoriale problemet. En internasjonal flåtestyrke fra 26 land vil i år ha marineøvelse i Kinahavet. Det henvises til diverse andre artikler i www.em24.uk –  «USA viser muskler i Sør-Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/ – «Vestens stormakter skal defilere i Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/vestens-stormakter-skal-defilere-i-kinahavet/

 

 

 

Featured image: Senkakuøyene

10/02/2021