President Joe Biden snakket i går onsdag med Kinas president Xi Jinping, ifølge en administrasjonssjef i Det hvite hus. Det var den første telefonsamtalen mellom disse herrene med begge som presidenter og ledere for verdens to største økonomier.

 

De to gamle kjente snakket igjen sammen. Biden hadde som visepresident under president Obama, hatt særlig mye kontakt nettopp med kinesernes president Xi. Heretter ønsker Biden å ha åpne kommunikasjonslinjer, slik at disse stormaktene kontinuerlig kan samarbeide om relevante utfordringer.

 

Bidens planlegging av telefonsamtalens forløp

President Joe Biden

Biden hadde forut for samtalen presisert overfor en seniormedarbeider i Det hvite hus, at han strengt ville påpeke Kinas brudd på menneskerettighetene mot den muslimske minoriteten uigurer, dessuten de fiendtlige handlingene som er blitt foretatt mot Hong Kong-innbyggerne. Samtalen skulle for øvrig berøre en rekke spørsmål med bakgrunn i de økende spenninger mellom de to landene herunder også Taiwan-problematikken.

Biden ville imidlertid prioritere økonomiske og militære spørsmål. Han nevnte også potensielle samarbeidsområder, herunder inkludert klimaendringer og kjernefysisk spredning, mens han ville be Kina om svar på en rekke spørsmål relatert til Kinas skumle bruk av teknologi, urettferdig handel og menneskerettighetsbrudd. «Biden planla å indikere at henvendelsen ikke bare handlet om amerikanske verdier, det handler om universelle verdier,» sa seniormedarbeideren før telefonsamtalen påstartet.

En avlesning av samtalen mellom presidentene ble offentliggjort av Det hvite hus sent onsdag kveld.

 

Telefonsamtalen mellom presidentene

President Xi Jinping

Biden bekreftet at dennes prioriteringer var å beskytte det amerikanske folks sikkerhet, velstand, helse og livsstil og bevare et fritt og åpent Indo-Stillehav.

Biden bemerket før offentliggjøringen av avlesingen at «han hadde understreket sine grunnleggende bekymringer om Beijings tvangsmessige og urettferdige økonomiske praksis, samt nedbrytende handlinger mot den etniske uigurminoriteten i Xinjiang-regionen.» Det henvises til artikler i www.em24.uk – «En million uigurer internert i Kina» – link: https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/ og «Uigurer utnyttes som slaver i Kina» – link: https://www.em24.uk/uigurer-utnyttes-som-slaver-i-kina/

Dessuten også vedrørende de uverdige forholdene i Hong Kong – artiklene: «Heftige demonstrasjoner i Hong Kong» – link:  https://www.em24.uk/heftige-demonstrasjoner-i-hong-kong/ – «Hong Kong – Slutt på demokrati og ytringsfrihet» – link: https://www.em24.uk/hong-kong-slutt-pa-demokrati-og-ytringsfrihet/

Videre at verdensopinionen ikke aksepterte håndteringen av Taiwan-problematikken, samt for så vidt også Japan – det vises til artiklene: «Taiwans president mottok trusler fra Beijing» – link: https://www.em24.uk/taiwans-president-mottok-trusler-fra-beijing/ og «Kina truer Taiwan med militærøvelser» – link: https://www.em24.uk/kina-truer-taiwan-med-militaerovelse/ videre «Kina innfører ny lov for sikkerhet i Hong Kong» – link: https://www.em24.uk/kina-innforer-ny-sikkerhetslov-for-hong-kong/ og «Kina vil senke japanske skip i japansk territorialfarvann» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-senke-japanske-skip-i-japansk-territorialfarvann/

 

Gjennomgang av Trumps Kina-politikk

Mike Pompeo

Biden-administrasjonen planlegger en grundig gjennomgang av Trump-administrasjonens holdning til Kina, inkludert dennes påstand om Kinas nedbryting av handelspartnere med urettferdig handelspraksis og antagonistiske militære aktiviteter i Asia, alt mens kineserne erkjenner å følge en hard Indo-Stillehavsstrategi. Dette betyr at Kina omfavner der de finner det hensiktsmessig, mens i andre tilfelle begår kineserne klare brudd på menneskerettighetene. Trump-administrasjonen tok følgelig affære. Det vises til artikler i www.em24.uk – «President Donald Trump har signert «Hong Kong Autonomy Act»» – link: https://www.em24.uk/usas-president-har-signert-hong-kong-autonomy-act/ og «Uyghur Human Rights Policy Act – proposisjon vedtatt av USA’s Senat» – link: https://www.em24.uk/uyghur-human-rights-policy-act-proposisjon-vedtatt-av-usas-senat/

 

Varehandelen

Kinesisk containerskip

Biden hadde antydet at Trump-administrasjonens tollsatser vedrørende Kina ikke vil bli endret. Seniormedarbeideren påpekte at Biden hadde bemerket at han opprettholdt tollsatsene som ble fastsatt i løpet av de siste Trump-årene. Ikke fordi at det  antas at handelskrigen var spesielt vellykket, men heller fordi det menes at forhold må avgjøres i samråd med kilder som vil ha innflytelse og kunne påvirkes. Dette omfattet både allierte, partnere og Kongressen arbeid. Det vises til artikkelen «Kina og USA har signert handelsavtale» – link: https://www.em24.uk/kina-og-usa-har-signert-handelsavtale/

 

Folkerettsovergrep

Demonstrasjoner i Hong Kong

Administrasjonstjenestemenn har også fordømt Kinas angrep på pro-demokratiske demonstranter i Hong Kong. I forrige uke sendte den amerikanske marinen også en rakett-bekjemper gjennom Taiwansundet. Dette var for øvrig første gang under Biden-administrasjonen at et amerikansk krigsskip hadde gått gjennom stredet som skiller Kina og Taiwan. Det gjøres omfattende samordnede demonstrasjoner fra nær alle verdens bastioner mot Kinas forgripelser som foregår i Kinahavet, både mot Taiwan og andre nabostater. Det vises til artikler derom i www.em24.uk – «USA viser muskler i Sør-Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/ og «Vestens stormakter skal defilere i Kinahavet» – link:  https://www.em24.uk/vestens-stormakter-skal-defilere-i-kinahavet/

 

Kina-politikk skal granskes

Donald Trump

Seniormedarbeideren sa at Biden-administrasjonen har funnet «grove problemer» med måten Trump-administrasjonen hadde nærmet seg konkurransen med Kina. Det er en av sakene Biden-administrasjonen nå gjennomgår som en del av en bredere Kina-politikk. Det er tydeligvis generell uenighet mellom demokratenes og republikanernes Kina-politikk. Demokratene legger tydeligvis opp til en stillferdig politikk tilsvarende den som for øvrig svekket USAs handelsbalanse med Kina under Obama-administrasjonen, forut for den brautende, klovnaktige Trump kom til med sin dynamiske utenriksminister, den tidligere CIA-sjefen Mike Pompeo. Dette etter å ha kvittet seg med den mer moderate Rex Tillerson. Det er imidlertid et spørsmål om Biden kan hamle opp med Xi, som bare smiler og gjør tilsynelatende absolutt hva han ønsker, dog krydret med trusler. Det henvises blant annet til artiklene: «Kina vil senke japanske skip i japansk territorialfarvann» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-senke-japanske-skip-i-japansk-territorialfarvann/ og «Kinas forsvar er mobilisert for «worst case-scenario» mot USA» – link: https://www.em24.uk/kinas-forsvar-er-mobilisert-for-worst-case-scenario-mot-usa/ samt «Kina truer USA med kald krig» – link: https://www.em24.uk/kina-truer-usa-med-kald-krig/

 

Spesialstyrke for Kinaspørsmål

President Joe Biden

Biden kunngjorde for øvrig på onsdag at Forsvarsdepartementet har opprettet en arbeidsgruppe med fokus på USAs framtidige strategi mot Kina. «I dag ble jeg orientert om et nytt Departement of Defense vedrørende Kina-oppgaver som vil behandle vår strategi og operasjonelle konsepter, teknologi og styrkeholdning, samt mye annet,» hadde presidenten uttalt da han besøkte Pentagon for første gang etter utnevnelsen.

Biden sa at spesialstyrken ville trekke på både sivile- og militære eksperter på tvers av Forsvarsdepartementet og vil gi anbefalinger i løpet av de neste månedene om viktige prioriteringer og beslutninger.

«Det vil kreve en hel regjerings innsats, topartisamarbeid i Kongressen, sterke allianser og partnerskap. Slik vil vi møte Kinas utfordring og sørge for at det amerikanske folket vinner framtidens konkurranse,» skal Biden ha sagt.

 

 

Featured image: Presidentene Joe Biden og Xi Jinping

11/02/2021