ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Jared Kushner og Avi Berkowitz er blitt nominert til Nobels fredspris for Abraham-avtalene som disse med USAs hjelp, har meglet fram for Israel.

 

Det er den jødiske, republikanske representanten for Long Island, Lee Zeldin som har fremmet nomineringen. Zeldin er en av de to jødiske representanter i den amerikanske Kongressen og stiller for øvrig som guvernør i staten.

 

Jared Kushner og Avi Berkowitz er de to av Trump-administrasjonens representanter som arbeidet sammen med president Trumps egen datter, Ivanka Trump, med normaliseringsavtaler mellom Israel og fire arabiske land.

Det vises til artikler i www.em24.uk – «Israel avgir suverenitet til Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/israel-avgir-suverenitet-til-vestbredden/, «Bahrain etterfølger De forente arabiske emiraters avtale med Israel» – link: https://www.em24.uk/bahrain-etterfolger-de-forente-arabiske-emiraters-avtale-med-israel/, «Sudans Abraham-avtale med Israel – et lodd i Trumps valgkamp» – link: https://www.em24.uk/sudans-abraham-avtale-med-israel-et-lodd-i-trumps-valgkamp/ og «Amerikansk megling ga Marokko og Israel diplomatisk forbindelse» – link: https://www.em24.uk/amerikansk-megling-ga-marokko-og-israel-diplomatisk-forbindelse/

 

Viktige avtaler

Lee Zeldin

Disse avtalene er av enorm betydning for Israels eksistens i dennes nærområder. I sin nominasjon har Zeldin framhevet Abraham-avtalen omfattet det arabiske fondet for investering i Israel, som ble signert i september 2020. «Dette representerer det mest betydningsfulle diplomatiske gjennombruddet mellom Israel og arabiske nasjoner på flere tiår», skrev Zeldin i sin nominasjon. Det henvises til artikkelen «Arabisk fond for investering i Israel» – link: https://www.em24.uk/arabisk-fond-for-investering-i-israel/

Ellers så har Abraham-avtalene medført andre avtaler med Israel og dennes samarbeidende land. Det vises til følgende artikler «Israel, Bahrain, USA og UAE holder marineøvelse i Rødehavet» – link: https://www.em24.uk/israel-bahrain-usa-og-uae-holder-marineovelse-i-rodehavet/, «Israels president besøker UAE» – link: https://www.em24.uk/israels-president-besoker-uae/ og «Israel selger Iron Dome forsvarssystem til UAE» – link: https://www.em24.uk/israel-selger-iron-dome-forsvarssystem-til-uae/

 

Ekteparet Jared Kushner og Ivanka Trump

Jared Kushner, som er svigersønn av tidligere president Donald Trump, var dennes fremste rådgiver for Midtøsten. Berkowitz var Kushners hovedforhandler på feltet og jobbet i 2020 for å komme fram til avtalene.

Avtalene mellom Israel og De forente arabiske emirater, Bahrain, Sudan og Marokko, gir allerede utbytte i økt turisme og investeringer, samt besøk av æresmedlemmer og deltakelse i sportskonkurranser.

 

Biden og Trump enige

Donald Trump og Joe Biden

Avtalene representerer ett av de få områdene hvor Biden-administrasjonen arbeider videre med Trump-administrasjonens tiltak. President Joe Biden forsøker å utvide disse avtalene.

Tidligere president Trump skal selv ha uttalt at han personlig fortjener Nobels fredspris for å ha ledet administrasjonen som meglet fram disse avtalene. Det er ikke klart hvorfor Zeldin, som forut var en av Trumps heftigste forsvarere, ikke har inkludert Trump sammen med dennes medarbeidere.

Lee Zeldin som medlem av Kongressen, kvalifiserer til å fremme en nominasjon til Nobels fredspris, hvilket gjelder medlemmer av nasjonalforsamlinger og regjeringer.

 

De samme også nominert i fjor

Alan Dershowitz

I fjor ble for øvrig Kushner og Berkowitz nominert til fredsprisen av Alan Dershowitz. Dershowitz er kvalifisert til å nominere kandidater til prisen fordi denne er professor emeritus ved Harvard Law School, og universitetsprofessorer, professorer emeriti og førsteamanuensiser i historie, jus, filosofi, teologi, religion og samfunnsvitenskap, kan også nominere kandidater.

 

 

Featured image: Klippedomen på Tempelhøyden i Jerusalem

24/02/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!