ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Verdens største regnskog er rammet av den verste tørkeperioden på 121 år, etter en av de mest alvorlige oversvømmelser for to år siden. Amazonas’ nest største sideelv Negro-elven, ble i forrige uke i byen Manaus, målt på sitt laveste nivå siden de offisielle målinger startet.

 

Negro-elven, som renner ut i Amazonas-elven via Solimões-elven ved byen Manaus, drenerer omtrent 10 % av Amazonas-bassenget og er verdens sjette største elv målt i vannvolum. I begynnelsen av forrige uke ble vannstanden i Manaus havn målt til 13,5 meter, hvor denne til sammenligning under flommen i juni for to år siden, hadde blitt målt til vel 30 meter. Altså 16,5 meter høyere vannstand. Dette var derimot det høyeste nivået som noen gang var blitt målt. Den gang tok flomvannet med seg deler av Manaus sentrum. Denne flomtilstanden varte i omtrent tre måneder.

 

Jungelens økosystem skades

Manaus by i Amazonas

 

En annen av de største sideelvene til Amazonas, Madeira-elven, har også registrert nær tilsvarende lav vannstand. Det har forårsaket stopp i produksjon av vannkraft fra Santo Antônio-demningen, som er Brasils fjerde største.

Tørken har naturligvis forstyrret de fleste samfunn langs elvene i provinsen. Disse har blitt isolert og sliter følgelig med å få tilgang til både rent drikkevann og forsyninger. Ellers skades jungelens økosystem av denne ekstreme, uvanlige tørken. Det minnes om at Sahara ørkenen for vel 5.600 år siden så ut som Amazonas i dag.

Problemer har også oppstått for den kommersielle navigasjonen på elvene. Dette har vært spesielt merkbart i Manaus som omfatter en storby og er hovedstaden i provinsen Amazonas, med hele 2 millioner beboere. Byen har mye viktig industri.

 

I tillegg til tørken, illegale branner

Brann i Amazonas

 

Hele Amazonas provinsen er rammet av den usedvanlige tørken. Fra slutten av september er det således blitt berammet unntakstilstand i 55 av provinsens 62 kommuner. I tillegg til den drepende vannmangelen, er det generende høye temperaturer. Dessuten utsettes både Manaus og andre lokale byer av kraftig sviende røyk fra nærliggende, menneskeskapte illegale branner for avskoging med hensikt rydding av beite.

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, « Amazon deforestation continues?» – link: https://www.em24.uk/amazon-deforestation-continues/, «Avskoging av regnskogen i Amazonas størst på 15 år» – link:  https://www.em24.uk/avskoging-av-regnskogen-i-amazonas-storst-pa-15-ar/ og «Amazonas’ skoger gir netto utslipp til klimakrisen» – link: https://www.em24.uk/amazonas-skoger-gir-netto-utslipp-til-klimakrisen/

 

Blir bare verre

 

Grunnet klimaendringene forventes i framtiden at situasjonen vil forverres med økende hyppighet. Det legges til grunn at det er oppvarming av overflatevannet i det østlige, ekvatoriale Stillehavet som først og fremst fører til tørke i den nordlige delen av provinsen. Brasils vitenskapsdepartement mener at tørken nå har rammet en halv million mennesker svært alvorlig og skapt en situasjon som kan forverres ytterligere ved at tørken vil vare til minst desember, når effektene av klimafenomenet El Niño er forventet å nå maksimum.

 

Featured image: Inntørkede bredder langs Solimões-elven

23/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!