ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Europas største økonomi Tyskland, som utrettelig de siste decennium effektivt har trukket hele Europa som et urokkelig lokomotiv, fryktet for nedgang i utviklingen i overskuelig framtid. Tyskernes industri har imidlertid plutselig opplevd en betydelig styrkning av sine framtidsperspektiver, hvilket har gitt den negative trenden en helomvending.

 

Den negative trenden hadde oppstått i det effektive lokomotivet, i det vesentligste etter pandemien og i skyggen av Russlands invasjon av Ukraina. I fjorårets siste måneder og årets første har det imidlertid skjedd noe.

 

Den tyske industriens ordrebanker har økt

Tysk industri

 

Nærmest plutselig, eksplosivt, har den tyske industrien fått tilført store ordrebanker etter å ha registrert en nedgang på enorme, nær hele 6 prosent samlet i 2023, hvilket normalt prognoserer en framholdelse av en fortsatt nedgang i produksjonen.

Den økte nedgangen hovedsakelig grunnet de høyere energiprisene og stigende ukontrollert inflasjon, ettersom pengemengden blant befolkningen har steget med økende lønninger og i noen land, kunstig økning av pengemengden. Dessuten har Kinas påvirkning på det europeiske marked ikke gått upåaktet hen.

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «IMF approves 4.7 billion dollars for Argentina» – link: https://www.em24.uk/imf-approves-4-7-billion-dollars-for-argentina/. Altså økning av pengemengden mens varetilbudet stupte.

Offisiell føderal statistikk viser imidlertid at den tyske industriens ordrebank brått har snudd og økte med nær 9 prosent i desember, selv om det av analytikere altså var spådd en fortsatt betydelig nedgang.

Økningen i tyske ordrebanker kom i det vesentlige tilknyttet produkter først og fremst relatert til tog, fly og andre relevante metall-produkter. Dessuten vedrørende elektrisk utstyr og legemidler.

 

Tysk bilproduksjon sliter

Tysk bilfabrikk

 

Selv om de tyske ordrebanker generelt har steget, har derimot  tysk bilproduksjon ikke uventet vist betydelig nedgang. Dette ettersom det synes som den tyske bilindustrien har hengt etter i utviklingen, tilpasset energibesparende og framtidsrettede avanserte modeller, men i stedet konsentrert seg om sine tradisjonelt kvalitetsmessige og uendelig godt markedsførte status-modeller drevet av fossilt drivstoff, for den eldre del av befolkningen. Nye modeller har i mellomtiden spist seg inn på markedet, i tillegg til at kollektiv befraktning stadig blir et bredere politisk tilsluttet alternativ.

Det vises til tidligere artikler, «Verdens bilindustri kjemper» link: https://www.em24.uk/verdens-bilindustri-kjemper/ og «Globalisering – Microchip flaskehals for Industrien» – link: https://www.em24.uk/globalisering-microchip-flaskehals-for-industrien/

 

Samfunnet må oppmuntres

En typisk skandinavisk familiebolig

 

Folk må informeres om denne for industrien oppmuntrende trenden, slik at hele  samfunnet påvirkes til å tenke optimistisk og satse på positiv utvikling framover, hvilket noen allerede gjør ettersom det fra enkelte land i disse dager, meldes om stigning av priser ved hussalg, selv om rentebelastningene har økt. Dette kan være forårsaket av den generelle allmenne viten om at fast eiendom over tid, alltid stiger i verdi selv om det til tider kan være ubehagelige svingninger over kortere perioder.

Det gjelder bare for investorene å kunne tåle disse svingningene. Imidlertid må politikerne til en viss grad stimulere til utjevning av opp- og nedturer der hvor sosiale aspekter kan ramme verst, men likevel la økonomene styre med anvendelige, makroøkonomisk erfarte fungerende virkemidler. Dette ettersom det er flertallet, altså den gjennomsnittlige befolkningens forbruk, som styrer et lands inflasjon og prisstigning. På fåtallet, som har sterk økonomi, virker ikke de økonomiske virkemidlene for inflasjon og prisstigning, og blir av denne mindretallsgruppen kun ignorert, hvilket også lite påvirker situasjonen.

 

Featured image: Illustrasjonsfoto av tysk industri

06/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!