ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Etter femten valgrunder i Representantenes hus, ble den 57 år gamle californiske, republikaneren Kevin McCarthy natt til lørdag, på to-årsdagen for angrepet på Kongressen den 6. januar 2021, valgt til Husets neste speaker, dog mot ulike særbetingelser som svekker embetets grunnvoller.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Valgt president Joe Bidens seier bekreftet av Kongressen» – link: https://www.em24.uk/valgt-president-joe-bidens-seier-bekreftet-av-kongressen/


Valgt speaker måtte inngå spesialavtaler

Republikaneren Kevin McCarthy

Kevin McCarthy ble endelig valgt til Speaker i Huset og overtok den etterlengtede klubba og vervet etter Nancy Pelosi, som USAs tredje alternativ som president dersom denne og dennes visepresident begge skulle falle fra.

Valget ble imidlertid vunnet først etter omfattende innrømmelser til en divergerende gruppe høyreekstreme, som til og med hadde reist spørsmål om partiets evne til å styre. Det vises til tidligere artikkel «Will McCarthy replace Pelosi as Speaker?» – link: https://www.em24.uk/will-mccarthy-replace-pelosi-as-speaker/

Det var allerede primo november i fjor stilt mange spørsmål om McCarthy, som var ønsket av partiets flertall, skulle kunne komme helskinnet gjennom de eksepsjonelle valgomgangene som det også henvises til i en annen artikkel på nyåret, «Chaos in the House of representatives» – link: https://www.em24.uk/chaos-in-the-house-of-representatives/

 

Håndgemeng i Huset

Representanten Matt Gaetz

Kevin McCarthy led en siste ydmykelse da den høyreekstreme representanten Matt Gaetz holdt tilbake sin stemme på den 14. stemmeseddelen, noe som førte til et håndgemeng der partifellen Mike Rogers fysisk måtte trekkes vekk. Det endelige resultatet brakte en slutt på en ikke funksjonerende Kongress. Noe tilsvarende hadde ikke hendt på 160 år.

Vanskene i Huset tilknyttet valget av dets leder, gir et foruroligende bilde av gjennomføringen av den kommende politiske agenda i det polariserte flertallet, som rimeligvis må kunne sies kun å være resultatet av den politiske showmannen Donald Trumps periodiske dominans i USAs høyeste embete, hvilken fortsatt ønsker å kjempe om en ny periode. Det henvises til artikkelen «Donald Trump is running for president in 2024» – link: https://www.em24.uk/donald-trump-is-running-for-president-in-2024/

 

Representantenes hus

Resultatet av det 15. valgforsøket ble at McCarthy vant med en margin på 216 mot 211 stemmer. Valget ble likevel vunnet til tross for at det medførte færre enn halvparten av Husets totale representanter. Dette ettersom fem av representantene tilbakeholdt sine stemmer og ikke støttet McCarthy, men hadde alternativt ikke stemt på noen annen.

Republikanernes resultat i mellomvalget i november ble svakere enn forventet. Det ga partiet et knapt flertall på kun 222 stemmer mot 212. Valgresultatet ga imidlertid makt til partiets høyreekstreme som var misfornøyde med partiets politikk og motarbeidet McCarthys eventuelle ledelse.

 

McCarthy måtte «kjøpe seg» ledelse gjennom spesialavtaler

Underhåndsavtaler gjøres i Huset

Resultatet lørdag ble underbygget av andre merkverdigheter. Den valgte representanten McCarthy måtte gå med på at krav, reist fra enhver representant på hvilket som helst tidspunkt, om at Husets leder kan bli utskiftet.

Dette vil medføre en avgjørende maktposisjon ved vedtagelse av kritiske forslag, eksempelvis finansiering av regjeringen, endring av nasjonens gjeldstak, samt ellers en rekke andre essensielle tema.

For Biden-administrasjonen vil det i visse spørsmål være en tilfredsstillelse å ha dominans i Senatet. Men McCarthy har gått med på innrømmelser som betyr at han vil ha betydelig mindre makt enn sin forgjenger, demokraten Nancy Pelosi. Det vil eksempelvis gjøre det vanskelig for han å gå med på avtaler med demokratene i et sterkt splittet Washington.

McCarthy skal blant annet ha tilbudt innflytelsesrike høyreekstreme partimedlemmer, viktige komitéstillinger, samt dessuten begrensning på utgifter for neste regnskapsår hensyntatt fjorårets nivå. Dette vil kunne utgjøre et betydelig kostnadskutt tatt i betraktning både inflasjon og forventet befolkningsvekst. Blant annet kan ønsker om større militær finansiering komme til møte motstand fra republikanere, som USA blir presset til for å hjelpe Ukraina, samt for å avverge eventuelle andre russisk angrep.

McCarthy stilte som Speaker-aspirant allerede i 2015, hvilket ble tilsidesatt av høyreorientert motstand. De to andre tidligere republikanere John Boehner og Paul Ryan, forlot ellers stillingen som disse besatt henholdsvis i periodene fra 2011 til 2015 og fra 2015 til 2019, etter konflikter med høyreorienterte partikolleger.

 

Vil McCarthy blokkere Bidens agenda?

President Biden informer GOP om sine planer

Å bruke speaker-klubben vil gi McCarthy og GOP, den republikanske opposisjonen, myndighet til eventuelt å blokkere Bidens agenda, tvinge fram stemmer for republikanske prioriteringer på ømtålige tema som økonomi, energi og immigrasjon, samt dessuten arbeide videre med undersøkelser av Biden personlig, hans administrasjon og ikke aller minst av hans sønn Hunter. Det vises til tidligere artikler «Joe Bidens korrupsjonsaffære i Ukraina» – https://www.em24.uk/joe-bidens-korrupsjonsaffaere-i-ukraina/, samt annen seksjon i avsnittet «Why Leaders Lie» i artikkelen «Russlands invasjon av Ukraina» – link: https://www.em24.uk/russlands-invasjon-av-ukraina/

 

Representanter avga blanke stemmer

Fire representanter som avga blanke stemmer

Representantene Matt Gaetz fra Florida, Matt Rosendale fra Montana, Lauren Boebert fra Colorado og Andy Biggs fra Arizona avga blanke stemmer, altså førte ikke opp noen alternativ kandidat ved sin stemmeavgivelse.

McCarthy har altså gått med på innrømmelser som betyr redusert makt og stillings-fundament, sett i forhold til eksempelvis sin viljesterke forgjengers stilling, den særlig erfarne demokraten Nancy Pelosi. Det vil gjøre det blant annet vanskelig for den nye speakeren å inngå forløsende, separerte avtaler med demokratene. Beina kan således bli slått unna speakeren før dennes avtaler kan bli realisert, grunnet kun ett enkeltmedlems alternative ønske, om denne har noe.

McCarthy har altså tilbudt innflytelsesrike komitéstillinger til medlemmer av gruppen, samt avtaler som tar sikte på å komme fram til et begrenset balansert budsjett innen en viss tid. Disse avtalene vil kunne begrense utgiftene for neste regnskapsåret basert på fjorårets nivå, hvilket republikanerne legger til grunn vil komme til utgjøre betydelig kutt i betraktning til inflasjon også hensyntatt befolkningsvekst.

Generelt kan man vel si om valget i Representantenes hus at dette ikke vil medføre stabilitet, men at McCarthy kan bli utskiftet ganske snart.

 

Featured image: Speaker Kevin McCarthy med klubba

09/01/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!