Bilindustrien står over for en situasjon denne ikke forut har erfart. Forbrukeradferden har endret seg. Spesielt yngre mennesker er reserverte mot bilens prioriterte plass og er langt mindre engasjerte i bil for bilens skyld. Bilen er ikke lenger noe statussymbol. Heller det motsatte. De unge er mer tilbøyelige til å se bileierskap som unødvendig. Det er funksjonalitet som prioriteres, ikke lenger at man skal være bileier. Man velger alternative transportmidler som elektriske sykler, scootere og andre former for personlig transport der dette er praktisk i tillegg til offentlige kommunikasjonsmidler. Eierskapsformen for biler er dessuten under endring.

 

Selvkjørende buss i Singapore

Det er derfor ikke urimelig at man i framtiden vil få lignende tilstander med hensyn til biler som til bysykler. Man har en løpende leieavtale for biler som gjør at man henter ut en bil av den type man trenger i øyeblikket og har ingen bil som belaster budsjettet og unødvendig opptar parkeringsplass, når man ikke trenger den. Det er også gjort relativt lukrative forsøk med autonome selvkjørende drosjer, hvilke man må forvente kommer til å få et marked for befordringen i byene.

 

Usikre investeringer i bilbransjen

Klima, miljø og hensynspolitikk presser sterkere på. Flere regjeringer presenterer framtidsmålsetninger omfattet totalforbud mot karbonbaserte kjøretøy. De fleste analytikere tror således at etterspørselen etter biler har toppet idet det ikke er forventet at elektriske og hybride biler noen gang vil erobre bilene med karbonmotors gamle høyder. Elektriske kjøretøyer er i markedet, men akseptabel tilfredsstillende tilpasning av infrastrukturen for disse er årevis foran oss. Bilindustrien trenger dessuten store investeringer for å møte den framtidige utvikling og det er derfor snakk om kamp om de dristige investorene i bilbransjen.

Bilprodusentene konsoliderer sine virksomheter og mange bilfabrikker verden over legger simpelthen ned grunnet påløpte underskudd, samt at det ikke kan forventes framtidige positive dekningsbidrag, men kun begrensede bidrag uten forutsigbare, tilfredsstillende sikkerhetsmarginer i et framtidig mer usikkert marked.

 

Britisk bilindustri kjemper mot Brexit

Honda

Det lokale fenomen som den britiske Brexit har medført at Honda legger ned sin fabrikk i Swindon, hvilken er britenes fjerde størst bilfabrikk. Den ble etablert i 1985. I de seneste årene har denne fabrikken produsert langt mindre enn sin fulle kapasitet. Grunnet fallende etterspørsel i Europa vil selskapet bringe fabrikkens produksjon av nær 100.000 biler i UK nærmere til sine nøkkelmarkeder i Kina og USA. Honda bedyrer derfor at nedleggelsen i Swindon har intet direkte med britenes Brexit å gjøre. Nedleggelsen medfører tap av 3.500 britiske arbeidsplasser, men selvfølgelig med tillegg av tap av et betydelig antall arbeidsplasser i infrastrukturen rundt bedriften, samt nærmiljøet til den nedlagte bilfabrikken. Dette fenomen gjelder for øvrig alle bedrifter som nedlegges. Dette uten at vi skal kommentere subjektive beregninger for påfølgende indirekte tap av arbeidsplasser, men legge til grunn at dette vil være omkring samme antall som de som forsvinner direkte ved fabrikkenes nedleggelse.

 

Inderne er avmålte med britiske «arbeidsjern» og luksusbil

Land Rover

Jaguar

De indiske eierne av Jaguar Land Rover – JLR-fabrikken i UK, har videre bekreftet at disse vil nedlegge 4.500 arbeidsplasser. Japanske Nissan har opplyst heller å bygge sine nye biler i Japan i stedet for i Sunderland grunnet usikkerheten i markedet om britene går ut av EU uten avtale. Den utenlandske bilindustrien i UK har beregnet kostnader tilknyttet toll og annet som følge av Brexit. Kostnadene vil kunne påvirke produktprisen uakseptabelt. Det er nemlig et omfattende system i Europa, inkludert leveranse fra tredjeland tilknyttet produksjon av deler til bilindustrien, hvilket har ulik tollbehandling mellom de enkelte land i systemet. Videre er det dessuten spørsmål om skjebnen til den estimert 10 % store andelen av kvalifiserte bilarbeidere i UK fra andre EU-land. Denne arbeidsstyrken kan forsvinne fra UK ved manglende avtale ved britenes utgang fra EU.

 

Japanerne trekker produksjonen hjem

I en relativt ny rapport fra konsulentfirmaet LMC Automotive er det beregnet at de japanske selskapene Nissan, Toyota og Honda produserte nesten halvparten av de 730.000 lette bilene som ble lagd i UK i løpet av 2018. Direktøren for LMCs globale produksjon har uttalt at dersom UK forlater EU uten avtale, vil japanske biler produsert i Japan under en ny handelsavtale mellom EU og Japan bli billigere enn biler produsert i UK.

 

Fords kamp i Frankrike

Finansminister Bruno Le Maire

Det råder imidlertid i mange europeiske land frustrasjon over nedleggelser i bilindustrien. I Frankrike har Ford eksempelvis planer om å avvikle en kløtsj- og girkassefabrikk i Blanquefort med mer enn 800 arbeidere. President Emmanuel Macron tolererer selvsagt ingen økt arbeidsløshet i sitt land og har satt sin finansminister Bruno Le Maire til å finne kjøper til Fordfabrikken.

Fra Ford i Blanquefort

Le Maire mener selskapet Punch Powerglide ville være en kredittverdig solid kjøper. Det er i myndighetens bestrebelser imidlertid ikke hensyntatt at en bedrift som legger ned en produksjon ikke nødvendigvis ønsker en tredjemann til å tiltre som framtidig konkurrent, ettersom det nemlig kan ligge andre omfattende bedriftsøkonomiske motiver bak nedleggelse av en virksomhet. Myndighetens inngripen i Frankrike bør nok betraktes som et utilbørlig angrep på private virksomheters rettigheter.

 

El-bilene mindre arbeidsintensive

Elektrisk bilmotor

Alle vet tilsynelatende at elektriske kjøretøy vil være framtiden og de fleste bilprodusenter utvikler da derfor også elektriske modeller med mer eller mindre hell. Ennå har det imidlertid ikke vært tilfredsstillende utviklinger, slik at bilproduksjonens framtid fortsatt er meget spekulativ. Når det gjelder antall arbeidsplasser i den framtidige bilindustrien bør det nevnes at en elektrisk motor inneholder langt færre bevegelige deler enn forbrenningsdrevne motorer. Dette vil medføre behov for mye mindre mannskap ved produksjon av elbiler. Hertil er det dessuten en stadig utvikling av mer automatiserte, avanserte roboter til å overta menneskelig arbeidskraft. Bare i Tyskland forventer man et tap av 160.000 arbeidsplasser på grunn av el-kjøretøy uten at automatiseringen har vært tillagt spesiell vekt.

 

Tesla vinner

Tesla

Det er ikke bare i EU-Europa og Storbritannia markedsestimatene er usikre. Forholdene er de samme i bilens hjemland USA. General Motors har stengt fabrikker i Australia, solgt sine virksomheter i Europa, Russland og Afrika, samt vil stenge fire fabrikker i USA og en i Canada med i år en reduksjon omfattet nesten 6.000 arbeidsplasser. Selskapet har allerede solgt én fabrikk til Tesla i California og forhandler om å selge ytterligere én i Michigan. Det synes som det bare er Tesla som øker i markedet. Ford vurderer reduksjon i Europa, men har allerede annonsert at selskapet vil stenge São Bernardo-fabrikken i Brasil med tap der av 3.000 arbeidsplasser.

I henhold til tall fra Kinas forening av bilprodusenter, har kineserne i 2018 blitt konfrontert med en reduksjon av det totale bilsalget omfattet 17,7 % på årsbasis til 2,02 millioner enheter. Det samme problemet hersker således over hele verden, noe som miljøaktivistene åpenbart setter stor pris på.