ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Et indisk nyhetsbyrå meddelte i går, søndag, at russerne angivelig skulle ha meglet fram en fredsavtale mellom Taliban og NRF-lederen Ahmad Massouds styrker i Panjshir-dalen. Massoud skal imidlertid diplomatisk ha meddelt at han ville forelegge avtalen for «dalens eldre».

 

Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Panjshir-dalen er ubeseiret av Taliban» – link: https://www.em24.uk/panjshir-dalen-er-ubeseiret-av-taliban/ Det framgår av denne artikkelen at det var milits-lederen Ahmad Shah Massoud, far til nåværende milits-leder Ahmad Massoud, som med suksess ledet forsvaret av Panjshir under den sovjet-afghanske krigen på 1980-tallet.

Utenriksminister Sergei Lavrov

Den 2. september i høst svarte Sergey Lavrov, den russiske utenriksministeren, på en pressekonferanse i byen Jekaterinburg tilknyttet et spørsmål om Russland kunne spille rollen som mekler mellom partene i Afghanistan, at det forelå ingen intensjoner derom. Lavrov la derimot til at «Russland har lenge oppfordret Taliban og alle andre etniske og politiske grupper i Afghanistan, til å bli enige om etablering av en inkluderende overgangsregjering». Videre avsluttet Lavrov med at, «jeg håper disse samtalene vil ende med en forhandlet løsning og ikke bli avbrutt, samt at truslene om å gjenoppta fiendtlighetene ikke vil bli implementert».

Panjshir-dalen er fortsatt det eneste territoriet som ikke Taliban har full kontroll over. Forhandlingene har hittil mislyktes og det er motstridende rapporter om sammenstøt, men Taliban har meddelt at de har tatt kontroll over dalens tettsteder.

Utenriksminister Lavrov fortalte imidlertid at Russlands allierte, nabolandet til Afghanistan, den tidligere Sovjetrepublikken Tadsjikistan, som den 9. september 1991 erklærte seg uavhengig tilknyttet Sovjets oppløsning, var involvert i Panjshir-forhandlinger med Taliban.

 

CSTO

President Emomali Rahmon

Tadsjikistans president Emomali Rahmon har forut hatt samtaler om Afghanistan med The Collective Security Treaty Organization – CSTO, som er en mellomstatlig militær allianse i Eurasia bestående av Russland og de tidligere sovjetiske statene Republikken Armenia, Hviterussland, Republikken Kasakhstan, Kirgisistan og Republikken Tadsjikistan. Denne organisasjonen har sin opprinnelse til de sovjetiske væpnede styrkene, som gradvis ble erstattet av de forente væpnede styrker i Samveldet av tidligere sovjetiske uavhengige stater. Nyhetsbyrået NIAT «Khovar» – News of Tajikistan, har i sommer meddelt om et sådannet møte.

 

NATO versus CSTO

CSTOs logo

CSTO er østblokkens motstykke til NATO.  Sammenlignes de to militære alliansene på grunnlag av væpnet angrep, krever artikkel 5 i NATO at alle medlemslandene skal hjelpe et annet medlemsland som er utsatt for et væpnet angrep. Første gang dette ble påberopt var etter at USA ble angrepet den 11/9-01 omfattet tvillingtårnene i New York og Pentagon. Dette slik Nato-medlemmene var avtalefestet å måtte delta i krigen i Afghanistan.

I sin artikkel 3 har imidlertid CSTO avtalefestet en beskyttelse på et kollektivt grunnlag av uavhengighet, territoriell integritet og suverenitet for sine medlemsland. Medlemslandene er således ikke juridisk bundet, men kan delta frivillig i tilfelle et væpnet angrep mot ett av medlemmene.

Det er vel rimelig å legge til grunn at CSTO samlet har fulgt med på samtalene mellom partene i Afghanistan som utenriksminister Lavrov nevnte i primo september. Dette  har rimeligvis påvirket Taliban til å inngå fredsavtale som kan gi en foreløpig ro i Panjshir-dalen. Den begrensede Taliban-militsen hadde vel intet valg når Panjshir-militsen kunne bli støttet av CSTO.

 

Featured image: Panjshir-militant

04/10/2021