ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Taliban hevder ukorrekt kontroll over hele Afghanistan inkludert Panjshir-dalen. Ingen har imidlertid erobret denne dalen de seneste 200 år. Både briter, russere, samt amerikanere og disses allierte, har forsøkt å temme denne bastante tadsjikiske folkegruppen som besitter dalføret mellom vakre fjell i Afghanistan.

 

Panjshir-dalen ligger omkring 150 kilometer fra Kabul i den nordlige sentrale delen av Afghanistan. Dalen huser landets største etniske tadsjikiske befolkning omfattet omkring 100.000 tusen innbyggerne. Motstandsgruppen i Panjshir-dalen ledes av Ahmad Massoud, sønn av den tidligere legendariske lederen Ahmad Shah Massoud. Sønnen har uttalt at han har engasjert seg i en kamp både for Afghanistan og Vesten og har derfor anmodet Vesten om å finansiere, samt framskaffe nødvendige våpen, for sin mujahedins ensomme kamp mot Taliban.

 

Panjshir-dalen – «De fem løvene»

Panjshir-dalen

Panjshir-dalen som betyr «de fem løvene» ligger øst i Afghanistan, nær den afghansk-pakistanske grensen. På 1800-tallet var regionen uberørt av det britiske imperiet da dette forsøkte å erobre Afghanistan. Britenes forsøk mislykkes slik som også disses etterfølgere. Da russerne forsøkte seg, ble motstanden mot disse ledet av Ahmad Massouds far, Shah Massoud, som ble kjent som «Løven av Panjshir». Etter russernes mislykkede innmarsj ble faren beskrevet i en bok som «Løven som temmet Bjørnen».

 

Ahmad Massoud

Den 32 år gamle sønnen Ahmad Massoud leder nå en tilsvarende motstand som faren gjorde mellom 1996-2001 mot Taliban som den gang måtte gi opp. Sønnen kom tilbake til Afghanistan i 2016 etter å ha tilbrakt flere år ved Storbritannias Royal Military Academy Sandhurst, hvor han tok bachelorgrad i krigsstudier ved King’s College London og fullførte studiene med en mastergrad i internasjonal politikk ved City University of London. Dette universitetet er rangert som et av verdens eliteuniversitet.

Panjshir-dalen er imidlertid nå helt omgitt av Taliban. Likevel forsøker sønnen å få samlet en væpnet opposisjon omfattet forskjellige afghanske fraksjoner til en «National Resistance Front» benevnt NRF. Dette ved å røre ved minnet om den legendariske faren og regionens historie. Farens «Nordre Allianse» omfattet på det høyeste omkring 30 prosent av Afghanistans befolkning. Al Qaida myrdet imidlertid Ahmad Shah Massoud. På et tidspunkt fikk faren bistand fra Iran som imidlertid nå har tett forbindelse til Taliban. Sønnen Ahmad Massoud vil derfor inntil noen forbarmer seg over hans styrker, ha tilgang til færre ressurser enn sin far i fortsettelsen av sin kamp for Panjshir-dalen.

 

Nasjonalhelten

Ahmad Shah Massoud

Nå tjue år etter drapet på faren, betyr denne fortsatt noe for Afghanistans politikk som en faktor utover dennes geni som geriljaleder. Farens ideer kan bidra til framtidig utvikling og velferd for Afghanistan.

Ahmad Shah Massoud oppnådde forbløffende militære suksesser mot Sovjetunionens røde hær. Farens kampanjer var kanskje den viktigste enkeltfaktoren som førte til at Sovjet trakk seg ut av Afghanistan. Det er blitt hevdet at de sovjetiske fiaskoene i Afghanistan påvirket Sovjetunionens oppløsning. Massoud seniors berømmelse tilknyttet dennes militære prestasjoner bør ikke betraktes ensidig, men helhetlig sammen med dennes politiske, etiske og religiøse overbevisninger. Dette har ført til at Massoud er blitt det største symbolet på Afghanistans nasjonale motstand. Ahmad Shah Massoud kan eksempelvis sammenlignes med Mustafa Kemal Atatürk i Tyrkia, Charles de Gaulle i Frankrike og Josip Broz Tito i Jugoslavia, for den sistnevnte, dog så lenge det varte. Etter attentatet mot Massoud senior i 2001, ble denne offisielt utnevnt som nasjonalhelt i Afghanistan og med denes drapsdag som nasjonal helligdag.

 

Trenger bistand
I et innlegg i en amerikansk avis skrev den entusiastiske, unge NRF-lederen Ahmad Massoud, «Vi har beroende lagre av ammunisjon og våpen som vi tålmodig har samlet siden min fars tid, fordi vi visste at denne dagen ville kunne komme.» Lederen fortsatte, «dersom angrep, vil våre styrker og vår logistikk ikke være tilstrekkelig. Vi vil raskt kunne bli utarmet med mindre våre venner i Vesten umiddelbart kan forsyne oss.» Lederen presiserte at NRF trengte hjelp utenfra hvis Taliban angrep Panjshir. Hvilket det for øvrig ikke bør herske tvil om at disse med sikkerhet vil komme til å gjøre.

Talibans talsmann sa på en pressekonferanse mandag at Taliban hadde tatt Panjshir. Massoud har imidlertid avvist Talibans uttalelser med en Twitter-melding som opplyste at hans styrker fortsatt kjemper, «Vi er i Panjshir og vår motstand vil fortsette».

Da Taliban stormet gjennom landet første delen august, tok mange afghanere i regjeringshæren og spesialstyrkene med seg sine våpen og ammunisjon og slo seg sammen med tusenvis av lokale krigere i Panjshir-dalen . Denne dalen har et vanskelig terreng med smale juv mellom bratt skrånende høye fjell, hvilket er lettere å forsvare enn å angripe. Denne særdeles fruktbare regionen ut fra en bondes synspunkt, grunnet usedvanlig god kvalitet på den lokalt dyrkede frukten, betraktes som et paradis av innbyggerne, men et sant helvete for alle som har prøvd å erobre dalen.

Mange av innbyggerne som forut har deltatt i seier over både Sovjetunionen og Taliban fra Panjshir, har sverget lojalitet til sin tidligere leders sønn Ahmad Massoud, som forberedte seg på at Taliban skulle komme til makten da USA begynte å trekke seg ut av landet. Taliban vil nok i innledningsfasen kunne erobre tettstedene. Det samme skjedde under den sovjetiske okkupasjonen på 1980-tallet og krigen mot Taliban på 1990-tallet. Den militære kommandanten i Ahmad Shah Massoud Mujahedin-hær sa i ettertid at, «Fienden inntok byene, men vi gjorde motstand i fjellene og vant».

 

Overtatt amerikanske våpenlagre
Taliban har overtatt full krigsutrustning fra amerikanernes egne styrker og dennes utrustning av regjeringshæren. Herunder inkludert 40 kampfly og dessuten ett titalls helikoptre og ett par tusen armerte kjøretøy og håndvåpen inkludert granater, bazookaer og missillutstyr av ulike typer. Det sistnevnte utstyret vil være effektivt på store avstander mot geriljaen i relativt åpent terreng, bare angriperen har en viss fornemmelse av hvor fienden befinner seg. Geriljaen vil normalt være avhengig av nattemørket for å bevege seg, men amerikanerne har lagt igjen nok nattvisjonsutstyr for å eliminere mørket som problem for de talibanske angriperne.

 

Taliban trenger piloter
Det eneste som Taliban mangler er tilsynelatende trenede piloter til de amerikanske jagerflyene og helikoptre som tilkom som krigsbytte. Kineserne som ventet tålmodig på krigens utfall for å kunne handle med den som gikk seirende ut av tvekampen mellom Taliban og den gang bestående regjeringen. Disse er nok sikkert både ivrige og interessert i å lære opp egne piloter på amerikanske jagere og kamphelikoptre både for å gjøre forretninger med Taliban, samt også av egen forsvarsinteresse ved å bli kjent med en fiendes våpen. Dette for lettere å kunne eliminere disses våpen i kamp. Dessuten for eventuelt å lære av amerikanernes teknikk noe som kan gi forbedring på eget forsvarsutstyr.

Amerikanske våpen finnes også på Taiwan og kineserne kan bli møtt av disse der om disse går til åtak mot øya som Kina betrakter som kinesisk territorium. Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMedia – «Kina og Pakistan forhandler med Afghanistan» – link https://www.em24.uk/kina-og-pakistan-forhandler-med-afghanistan/ og forutgående artikkel «Pakistan og Kina skal bistå Afghanistan» – link: https://www.em24.uk/pakistan-og-kina-skal-bista-afghanistan/ , samt «Hva vil president Joe Biden bety for India» – link: https://www.em24.uk/hva-vil-president-joe-biden-bety-for-india/

Kineserne vil nok av politiske grunner ikke selv våge å sette egne piloter bak spakene over Afghanistan, men kan altså lære opp talibanske flygere. Kinesernes bistand vil imidlertid ta tid selv om det bare kan være snakk om noen måneder. Panjshir-mujahedinen kan derfor komme til å trenge bakke til luft søkende missils for å imøtegå både motpartens rekognosering og luftangrep. Bare ett par innledende treff vil imidlertid i tilfelle kunne endre Talibans strategi vedrørende mulig luftkrig. Her ville selvfølgelig israelittene kunne ha vært en mulig god leverandør. Det vises også herom blant annet til tidligere artikler i EM24 EuropMedia – «Kina truer Taiwan med militærøvelse» – link: https://www.em24.uk/kina-truer-taiwan-med-militaerovelse/, «Taiwans president mottok trusler fra Beijing» – link: https://www.em24.uk/taiwans-president-mottok-trusler-fra-beijing/ og «En ny Hitler – President Xi Jinping truer verden» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/

 

Problematisk med vestlig våpenstøtte
Det vil selvfølgelig være lite bekvemt for amerikanerne å bistå med støtte eller på noe vis blande seg inn i fortsatte stridigheter i Afghanistan, samt også tilknyttet NATO-lands planlagte bistand til den afghanske sivilbefolknings ekstreme nød. Amerikanerne har også uavhengig allierte herunder blant andre Israel og Saudi-Arabia. Israelittene har imidlertid opp gjennom årene vist at disse kan ordne opp med det meste. Til og med å holde Irans atomvåpenproduksjon under kontroll. Selvfølgelig er israelittene kapable til diskré å forsyne NRF-mujahedinen med våpen dersom amerikanerne anser dette som relevant. Saudi-Arabia, som vel rangerer som amerikanernes største våpenkunde, kan for øvrig like så.

India bør dessuten også kunne være en alternativ supporter av leveranser til NRF-mujahedinen ettersom Kina tydeligvis har til hensikt å godkjenne den nyopprettede Taliban-regjeringen i Afghanistan. Taliban har forut spesifikk uttalt at disse ønsker å fremme bistand til muslimene i Kashmir. India kan forestå leveranser om dog ikke for annet enn for å vise kineserne at India også bryr seg i denne regionen av Asia og står solidarisk sammen med Quad-alliansen som består av India, USA, Japan og Australia. Kina truer Japan med atombomberegn dersom japanerne gir bistand til Taiwan ved Kinas eventuelle angrep mot øya. Dessuten agerer Kina truende mot land rundt Sør-Kinahavet som kineserne ønsker nærmest helhetlig innbefattet i sin egen økonomiske sone. Det vises igjen til noen blant mange artikler i EM24 EuropMedia, «Enighet om å dempe Kinas innflytelse i Sør-Kina-havet» – link: https://www.em24.uk/enighet-om-a-dempe-kinas-innflytelse-i-sor-kina-havet/ , «Pågående tvist mellom Japan og Kina» – link: https://www.em24.uk/pagaende-tvist-mellom-japan-og-kina/ , «Konflikten i Jammu og Kashmir må løses internasjonalt» – link: https://www.em24.uk/konflikten-i-jammu-og-kashmir-ma-loses-internasjonalt/

 

Kvinner som demonstrerer i Afghanistan

Generelt er det vel ingen ulempe for Afghanistans befolkning, særlig kvinnene, at Taliban fortsatt må kjempe for sitt hegemoni mot NRF-mujahedinen. Dette slik at Taliban aldri vil få fred til å gjennomføre dennes terrorvelde i henhold til hvordan denne oppfatter hvordan et samfunn skal fungere i henhold til Koranen og Sharia-lover. Det vises til artikkel i EM24 EuropMedia – «Taliban tar nå Kabul og sender kvinnene tilbake til middelalderen» – link: https://www.em24.uk/taliban-tar-na-kabul-og-sender-kvinnene-tilbake-til-middelalderen/

 

Panjshir merket rødt på kartet

Maktbalansen mellom Taliban og NRF er i utgangspunktet ikke positiv for den Royal Military Akademi Sandhurst-offiseren og solid lærte akademikeren med Masterutdannelse fra ett av UKs fremste universitet. Det bør imidlertid påpekes at Jihad-krigerne i Panjshir hadde umåtelig suksess under faren Ahmad Shah Massoud, med igjen henvisning til den sovjetiske okkupasjonen på 1980-tallet. Dessuten ekspederte disse Panjshir-mujahedinsene under farens ledelse også Taliban på 1990-tallet. Dette selv om Taliban den gang var langt sterke enn denne er nå til dags. Begge disse overtallige angriperne inntok imidlertid da nærmest selvfølgelig byene, men geriljaens motstand i fjellene kunne disse ikke eliminere. Dette selv om Panjshir nærmest er en ubetydelig flekk på kartet over Afghanistan. De eldste NRF-krigerne kan således nyte godt av sine mange års erfaring som effektive geriljakrigere i den fortsatte striden.

 

 

Featured image: Talibans regjering

08/09/2021