Så langt har palestinerne avslått USAs tilbud om å la seg kjøpe for 50 milliarder dollar ved inngåelse av en omfattende fredsavtale med Israel, som ensidig favoriserer Israel.

 

Ivanka Trump og Jared Kushner

President Donald Trump framla i dag et utkast til en avtale som angivelig var redigert av dennes svigersønn, den jødiskættede Jared Kushner. Presidentens datter, Ivanka Trump, konverterte til jødedommen da hun giftet seg med Kushner, slik at det er vel ikke ukorrekt å hevde at Trump nærmest har et personlig forhold til Israel. Dette synes vel klart gjennom dennes beslutninger i sin hittil forløpte presidentperiode tilknyttet dette landet.

Landet Israel må vel korrekt sammenlignes med å være i samme posisjon som et «stakkars lam omkretset av sultne ulver» og derfor er totalt avhengig av sin sterke tilknytning til stormakten USA. Stormakten har nær samme antall innbyggere med jødisk opphav som Israel innbyggerantall. Disse jødiske innbyggerne i USA hevdes å skulle være den republikanske Trumps lojale tilhengere og muligens avgjørende for hans valgseier som president.

 

Fredsavtalen et taktisk verktøy

Med den i Israel korrupsjonssiktede statsminister Benjamin Netanyahu ved sin side i Det hvite hus i dag, redegjorde den riksrettsanklagede president Trump om sin svigersønns utkast til fredsplanen mellom Israel og palestinerne.

Palestinernes president Mahmoud Abbas

Palestinernes president Mahmoud Abbas var ikke til stede. Denne hadde ikke engang villet ta telefonen da Trump hadde ringt han. Presentasjonen av planutkastet og tidspunktet for denne, vil imidlertid oppfattes av mange hovedsakelig som et verktøy i kampen for om mulig å sikre både statsminister Netanyahu nødvendige stemmer i det forestående nyvalget på statsminister i Israel, samt tilsvarende nødvendig oppslutning om frifinnelse av president Trump blant USAs senatorer tilknyttet den pågående riksrettssaken som er fremmet av demokratene for presidentens angivelige utnyttelse av dennes stilling til angrep på Joe Biden. President Barack Obamas tidligere visepresident. Biden ligger nemlig godt an til å bli demokratenes mulige kandidat til høstens presidentvalg. Det henvises herunder til artikkel i em24.uk «Riksrett mot Trump». Link: https://www.em24.uk/riksrett-mot-trump/

 

Planutkastet i hovedtrekk

Jerusalem – Klagemuren

Det framlagte planutkastet skal skape en palestinsk stat med begrenset suverenitet som vil:

– Gi Israel kontroll over et enhetlig Jerusalem som hovedstad og ikke endre sine bosetninger på Vestbredden. Det henvises herunder til artikkel i em24.uk «USA aksepterer Israels bosetninger på Vestbredden». Link: https://www.em24.uk/usa-aksepterer-israels-bosetninger-pa-vestbredden/

Avtalekart

 – USA vil anerkjenne israelsk suverenitet over det territorium som planen forutsier skal være en del av Israel. Planen inkluderer et utkast i et avtalekart som beskriver den territoriale overenskomsten som Israel er villig til å gjøre. Palestinerne vil i tilfelle komme til få en egen stat med en sterkt begrenset suverenitet.

– Jerusalem, som både Israel og palestinerne begge har uangripelig gjensidig krav på, skal forbli Israels udelte hovedstad.

Avtalekartet vil imidlertid doble det nåværende palestinske territoriet. Palestinerne vil få deler av Øst-Jerusalem, hvor USA har lovet å etablere en ambassade.

 

Al Aqsa-moskeen

– Israel vil inngå samarbeide med Jordan for å sikre Tempelhøyden og al-Haram al-Sharif, som er de mest hellige stedene i Jerusalem for henholdsvis jødene og muslimene. Muslimer skal fortsatt få lov til å besøke Al Aqsa-moskeen.

– Ingen israelitter eller palestinere vil bli fratatt sine hjem.

– Området som blir tildelt palestinere på avtalekartet, skal bero åpent og ubebygd i en periode på fire år. Palestinere kan i denne tiden forhandle med israelittene og bli enig om detaljene for opprettelse av sin stat.

– Avtaleutkastet betinger at israelske grenser skal avdele en stor part av Vestbredden.

– Palestina skal ikke ha noe organisert forsvar. Den palestinske stat skal således være demilitarisert, mens Israel beholder totalt sikkerhetsansvar vest for Jordanelven.

– Palestinerne skal over tid eventuelt kunne påta seg mer sikkerhetsansvar.

– Trump lovet dessuten å gi 50 milliarder dollar i internasjonale investeringer for å bygge den nye palestinske staten dersom avtalen blir ratifisert av palestinerne. Dette er en form for tilgift til den ellers så fattige palestinske befolkningen.

Trump hevdet at begge parter ville tjene meget på den storslåtte avtalen som skal gi en betydelig vinn-vinn-situasjon.

 

Palestinerne avviser

Palestine Liberation Organization

Palestinerne har imidlertid en annen oppfatning enn det som presenteres i det tilbudte avtaleutkastet til Trump-administrasjonen. Palestinerne hevder at avtaleutkastet ensidig favoriserer israelittene, hvilke gjennom utkastet oppnår alt som disse innbitt har kjempet for siden staten Israels dannelse, og som palestinere tilsvarende har kjempet mot den israelske overmakten med manglende militære ressurser.

Palestinerne får i avtaleutkastet kun kontroll over 15 % av sitt historiske Palestina. Jerusalem, som israelittene okkuperte i 1967, til hvilken både Israel og palestinerne begge har uangripelige historiske, religiøse krav, var tiltenkt å være hovedstad i palestinernes framtidige stat. Videre anføres at avtaleutkastet presiserer at ingen vil miste sine hjem, hvilket direkte indikerer at den jødiske eksisterende bosetningen på Vestbredden vil forbli som beroende, helt ubeskåret.

 

Palestinerne er fattige

Palestinere

Det er selvfølgelig et åpent spørsmål om palestinerne vil kunne motstå amerikanernes lovnader om økonomisk kompensasjon for å føye seg etter israelittenes krav, tilbudet kan sikkert også økes om nødvendig. Israelittenes stilling er utilbørlig sterk i forhold til palestinernes. Israelittene kan for all framtid utmerket godt avfinne seg med nåværende stilling og palestinerne forblir evig fattig uten eget land.

Israelittene trenger simpelt hen ikke avtalen, men palestinerne trenger økonomisk bistand. Den økonomiske stillingen har blitt forverret etter reduksjonen av amerikanske bidrag. Det henvises igjen til ovennevnte artikkel «USA aksepterer Israels bosetninger på Vestbredden», i em24.uk, under avsnittet «Israel ønsker den beroende situasjon».

Det i avsnittet beskrevne forholdet styrker påstanden om at det angjeldende avtaleutkastet kanskje i utgangspunktet først og fremst er statsminister Netanyahus og president Trumps taktiske utspill tilknyttet disse herrenes personlige, prekære situasjoner.

 

 

 

28/01/2020

Featured Image: Israels statsminister Benjamin Netanyahu og president Donald Trump i Det hvite hus, hvor Trump redegjør for forslag til fredsavtale mellom Israel og palestinerne.