ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Alliansen av oljeproduserende stater OPEC+ som omfatter 23 medlemmer, har besluttet å redusere produksjonen med 2 millioner fat per dag. Dette vil kunne medføre økt råoljepris, men også på dette vis dessverre hjelpe Russland som får redusert dennes tap grunnet Vestens sanksjoner.

 

De tretten store oljeprodusentene land som danner OPECs-medlemmer i tillegg til de ti ikke- medlemmer inkludert Russland, under tillegget «+» i OPEC-navnet, avholdt i Wien i går sitt første møte siden mars 2020. For øvrig utløper de ti ikke-medlemmenes deltagelse ved inneværende års slutt, men medlemskapet ble i møtet forlenget.

 

Produksjonskuttet omfatter 2 millioner fat per dag, og er den største reduksjonen siden korona epidemiens klimaks i april 2020. Den gang reduserte alliansen produksjonen med nesten 10 millioner fat per dag. Dette for å hindre et stort fall i råoljeprisene.

OPEC+ økte imidlertid i fjor gradvis produksjonen tilbake til før korona-nivå. I juli anmodet USAs president Joe Biden Saudi-Arabia og IEA om å øke sin oljeproduksjon, om hvilket det ble enighet om begrenset økning. Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «IEA-landenes påvirkningsforsøk på OPEC+ land» – link: https://www.em24.uk/iea-landenes-pavirkningsforsok-pa-opec-land/ og «Biden’s stressful visit to Riyadh was nevertheless useful» – link: https://www.em24.uk/bidens-stressful-visit-to-riyadh-was-nevertheless-useful/

 

Produksjonsreduksjon

Amir Hossein Zamaninia

Irans OPEC-administrator Amir Hossein Zamaninia, meddelte at OPEC-gruppen vil redusere produksjonen med 2 millioner fat per dag fra og med november i år, med intensjon å stimulere til en økning i oljeprisen. Det ble påberopt at avgjørelsen var basert på «usikkerheten som omgir den globale økonomien og derfor også utsiktene for prisene på oljemarkedet.» Det vises til artikkelen «Saudi Arabian oil company – Saudi Aramcos fortjeneste ned 21 %» – link: https://www.em24.uk/saudi-arabian-oil-company-saudi-aramcos-fortjeneste-ned-21/

 

Oljeprisfall

Abdulaziz bin Salman

Den saudiske energiministeren Abdulaziz bin Salman uttalte at reduksjonen var for å oppnå en viss «stabilitet», hvor det eksisterte en rekke usikkerhetsmomenter. Råoljeprisene har falt de siste månedene på grunn av bekymring for global resesjon med fallende etterspørsel. Prisene er nå falt under 90 dollar per fat, etter å ha vært oppe i 140 dollar per fat da Russlands invaderte Ukraina. Den internasjonale prisregulatoren er The Brent benchmark.


Russland fyller ikke kvoten

G7 gruppen

Et EU-forbud trer i kraft i desember for mesteparten av den russiske råoljeeksporten. En økning i prisen på råolje kan imidlertid hjelpe Russland. G7-medlemmene, omfattet de syv industrilandene Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada, har uttrykt at disse vil samarbeide for å begrense russiske oljepriser. Russland kan ikke oppfylle sin kvote i alliansen, hvilket kan begrense virkningen av OPEC+ sin avtale med hensyn til produksjonskuttet.

Det vises til artiklene – «EU sanctions two thirds of Russian oil imports» – link: https://www.em24.uk/eu-sanctions-two-thirds-of-russian-oil-imports/, «European commission proposes halt of Russian oil import from end of year» – link: https://www.em24.uk/european-commission-proposes-halt-of-russian-oil-import-from-end-of-year/, «Hvor skal Russland selge gass og olje?» – link: https://www.em24.uk/hvor-skal-russland-selge-gass-og-olje/ og «Asian countries buy Russian oil rejected by Europe» – link: https://www.em24.uk/asian-countries-buy-russian-oil-rejected-by-europe/


USA kritiserer

Fra Det hvite hus – president Joe Biden

USA kritiserer medarbeiderne i OPEC+ sin avgjørelse som «kortsynt». Landet vil følgelig etter behov belaste sine egne strategiske petroleumsreserver, samtidig som Kongressen er anmodet om å ta grep for å øke amerikansk energiproduksjon for derved å redusere OPECs kontroll over globale priser. Det vises til artikkelen – «Utvinning av skiferolje, fracking – giftige kjemikaler påvirker menneskeheten» – link: https://www.em24.uk/utvinning-av-skiferolje-fracking-giftige-kjemikaler-pavirker-menneskeheten/

 

Featured image: Møte i Organisasjonen for oljeeksporterende land – OPEC+ inkludert medlemmer og ikke-medlemsland, i Wien den 5 oktober 2022.

06/10/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!