ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Verdenspressen har tilsynelatende tilsidesatt russernes herjinger i Ukraina med Israels herjinger i Gaza. Dette var nok rimeligvis Russlands og Irans plan for å få skjøvet verdens nyhetsfokus vekk fra Russlands krig med dennes menneskeslakting i Ukraina.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Hamas’ attack – an Iranian proxy attack on Israel?» – https://www.em24.uk/hamas-attack-an-iranian-proxy-attack-on-israel/

 

President Vladimir Putin, Ayatollah Ali Khamenei og president Ebrahim Raisi

 

Hamas lot seg tilsynelatende utnytte av tospannet Russland og Iran, styrt av presidentene Vladimir Putin i Russland og Ebrahim Raisi som styrer for Ayatollah Ali Khamenei i det vesentligste Shia-muslimske Iran.

Hamas sitt angrep mot Israels sivilbefolkning hadde ingen militær interesse, kun å agitere israelerne til å angripe Gaza medfølgende drap på egen sivilbefolkning, ettersom Hamas benytter sivilbefolkningen som skjold for sine angrep på Israel, med plassering av sine utskytningssteder for raketter og sine aktivisters opphold i sivile bygg, sammen med kvinner og barn.

Av Israels jødiske befolkning skal det være 7,145 millioner jøder ut av 9,400 millioner, hvilket anslagsvis utgjør angivelig 41 prosent av samlet antall jøder i verden. Dette indikerer at det skal finnes 17,427 millioner jøder tilsammen. Det presiseres at dette bare er et anslag med en mengde ikke verifiserte variable, slik at det ikke finnes noe rimelig pålitelig signifikansnivå for anslaget jøder på verdensbasis.

 

Flere jøder i USA enn i Israel?

Birobidzjan anmerket med rødt til høyre på kartet

 

Enkelte påstår at det er flere jøder i USA enn i Israel. I Russland er det for eksempel, omtrent 6.000 kilometer øst for Moskva, i den fjerne østlige del av Russland, nær den kinesiske grensen, en jødisk autonom oblast med navn Birobidzjan, som ble opprettet av Joseph Stalin i 1932. Denne oblasten er forbundet med omverdenen ved den transsibirske jernbanen som stopper der. Det skal samlet bo omkring 160.000 innbyggere i Birobidzjan, som omfatter 36.000 km². Dette var for øvrig det første jødiske området før staten Israel ble opprettet. Oblasten er større enn staten, ettersom Israel offisielt bare er 22.145 km².

Angrepet mot Israel var kun av en art som Hamas og det ovennevnte tospannet visste ville resultere i israelsk bombing av Gaza, med påfølgende drap av sivilbefolkningen, som altså fungerer som skjold for Hamas-gruppens aktivister og utskytningssteder.

For å kunne replisere på Hamas-angrepet, hadde ikke Israel annet valg enn å bombe steder i Gaza, hvor denne observerte ble benyttet som utskytningssteder for misselangrepene mot denne. Den israelske myndigheten måtte også hensynta interne politiske forhold. Dette visste Hamas og tospannet selvfølgelig på forhånd.

 

Israel betraktes som den aggressive

Israels krig mot Hamas

 

Utskytningsstedene for Hamas sine stadige rakettangrep var plassert i skyggen av sivil bebyggelse og gjerne nær sosial infrastruktur, som ville bli rammet av Israels bombing. Israels angrep mot utskytningsstedene ville medføre et stort antall ofre som følgelig derfor skapte ekstra fete overskrifter i verdenspressen, samt om mulig kunne trekke med seg regionens øvrige land i felles kamp mot Israel. Dessuten vil Israel bli betraktet som den store synderen.

Lederne» av regionens land er nok like klar over den faktiske ovennevnte situasjon og har tilsynelatende ikke latt seg påvirke unntatt høflig enighet med palestinerne unntatt  Saudi-Arabias kronprins som uttrykte skepsis. Det vises til artiklene, «Possible agreement between Israel and Saudi Arabia» – link: https://www.em24.uk/possible-agreement-between-israel-and-saudi-arabia/ og «Approaching settlement between Israel and Saudi Arabia» – link: https://www.em24.uk/approaching-settlement-between-israel-and-saudi-arabia/

Likevel bør det anføres at Israels tvingende handlinger har stimulert til antisemittisme hos de mer lettpåvirkelige deler av verdens befolkning, unntatt selvfølgelig US-amerikanerne. Der slutter både demokratene og republikanerne opp om Israel, men vil likevel nå ha slutt på bombingen. Verdens ledere er generelt enige om at Israel bør kunne forsvare seg, men ikke bedrive kollektiv avstraffelse av et helt folk hvor en terroristgruppe slik som Hamas beror. Det vises til artikkelen «US warns Iran against escalating Hamas’ war» – link: https://www.em24.uk/us-warns-iran-against-escalating-hamas-war/

Terroristgruppen Hamas var i alle fall tidligere visstnok ledet av Yehia Sinwar og Ismail Haniyeh. Disse bodde forut vanligvis i trygghet i eksil i Beirut. Gruppens ledelse skal imidlertid ha blitt justert i henhold til Irans ønsker, i tillegg til anbefalinger av landets samarbeidende terrorgrupper, herunder inkludert Libanons Hizbollah. Det vises til artikkelen, «Israel halted Hezbollah’s support attack» – link: https://www.em24.uk/israel-halted-hezbollahs-support-attack/

 

Hamasledere på luksushotell

Fra hotell i Doha

 

Det sies imidlertid at lederne for Hamas for tiden skal være bosatt i viktige regionale hovedsteder, omfattet beboelse på luksushoteller, i Doha i Qatars hovedstad, samt tilsvarende i Kairo i Egypt, dessuten mindre spesifisert, også i Tyrkia. Lederne som har store personlige formuer, skal ha beriket seg på forretninger med donasjonspenger fra Palestinas supportere og kan tilsynelatende leve relativt bekymringsløst som rike milliardærer, dog selvfølgelig under stadig frykt for Mossads etterretning.

Det er altså absolutt ingen grunn til å tro noe annet enn at disse lederne må ha vært detaljert orientert om planleggingen av attentatet mot Israels sivile befolkning og med sikkerhet visste at egen befolkning, de sivile palestinerne, ville komme til bli drept i tusentall.

Det finnes ingen oversikt over ødeleggelser hittil i den arealmessige lille enklaven Gaza, som strekker seg langs Middelhavskysten, i forhold til det store innbyggertallet, men Røde halvmåne, en organisasjon som Røde Kors, opplyser at pr. siste dag i oktober skal det være antydet mer enn 9.000 døde.

 

Tunnelsystem under Gaza

Gaza tunnel

 

Under Gaza er det registrert et nettverk av tunneler, slik som det var i Sør-Vietnam den gang amerikanerne forsøkte å bistå landet mot Vietcong, men måtte melde pass og trekke seg ut av krigen. Amerikanerne hadde 2,7 millioner av sine menn og kvinner som tjenestegjorde der, hvorav 58.152 falt, i tillegg til at 304.000 ble såret.

Kloke av amerikanernes tap av mannskap i Vietnam, sender Israel selvfølgelig ikke sine soldater inn til noen bakkeoperasjon i Gaza grunnet spindelvevet av tunneler under bakken. Israel må sikre sine soldater fra å bli skutt. Det skal likevel være rapportert at hittil har allerede 15 israelske soldater blitt drept tilknyttet motangrepet.

 

Snikskyttere kan ramme

Hamas snikskyttere

 

Hamas sine snikskyttere kan eksempelvis dukke opp av sine rottehull og skyte fra stillinger kamuflert i ruinene for deretter raskt forsvinne i sikkerhet ned i tunnelsystemet etter utført oppdrag.

Hvor effektive snikskyttere kan være nevnes den høyt dekorerte russisk kvinnen Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko, som overlevde andre verdenskrig og etter krigens slutt ble honorert ved personlige besøk både i Storbritannia og USA. Pavlichenko ble kreditert for 306 vellykkede drap, herav dog en del uten tredjemanns bekreftelse. Russeren Vasilij Kvachantiradze var Sovjets topp sniper i verdenskrigen og skal ha lykkes med 534 bekreftede drap på tyske soldater.

Snipernes arbeidsmetodikk gjelder for de israelske stridsvognene, som kan rammes av bærbare missiler. Det burde således ikke være noen som skulle vente på israelernes umiddelbare landbaserte operasjon etter å ha lest dette. Det kan således gå måneder før en slik kan igangsettes, om dette vil skje i det hele tatt. Det kan innebære for stor risiko for soldatene. Israelernes taktiske egenskaper antas å være bedre enn president Putins.

 

Israel tvunget til reaksjon

Demonstrasjon i Israel

 

På grunn av interne politiske forhold så vel Israel seg nødt til å reagere som disse for tiden gjør, men det kan være bedre markedsmessig å stanse den tilsynelatende voldsomme kollektive avstraffelsen av palestinerne og alternativt foreta etterretning for om mulig å stille Hamas’ forbrytere i henhold til folkeretten etterhvert som disse blir funnet, for en mulig avstraffelse, slik som ble gjort tilknyttet Holocaust – eller Shoah som det heter på hebraisk, vedrørende de tyske nazistenes genocide mot jødene før og under andre verdenskrig. Den gang forsvant mange av forbryterne til Argentina, denne gang vil sikkert mange forbrytere være å finne i Russland og Iran, som sikkert får endrede og mer samarbeidsfulle regimer om ikke altfor lenge.

Også den palestinske befolkningen vil forstå at disse er blitt utnyttet som et levende skjold eller gisler. Det palestinske folk vil selvfølgelig forstå at gislene som Hamas har tatt og fortsatt befinner seg hos disse, har samme rolle som det palestinske folket selv har opplevd. Derfor er det rimeligvis et håp om at palestinerne vil være behjelpelige til i fellesskap å besørge at gislene snarest mulig blir frigitt, hvilket vil spare tusener av palestinske liv ved umiddelbar avslutning av bomberegnet, ved en våpenhvile. Dette slik det internasjonale samfunnet mener vil være det eneste rette for å komme videre. Dette mener at Israel straks skal avlutte det som oppfattes som kollektiv avstraffelse av det palestinerne, selv om det kun er et taktisk nødvendig grep, kun for å spare israelske soldaters liv og helse.

 

Flytt sivile fra Gaza til Sinai-halvøya!

Palestinere flytter

 

Det israelske departementet skal ha utarbeidet et konsept for overføring av Gazas sivile, som skal være beregnet til 2,3 millioner mennesker, til et begrenset område på Sinai-halvøya, som Israel erobret fra Egypt i 1967. Sinai ligger langs Suez-kanalens østre bredd og ved Rødehavet.

En slik ordning burde nok israelerne ha gjennomført på det tidspunktet disse fortsatt besatt Sinai, hvilket de også kanskje gjorde forberedelser til, men ble hindret av det plutselige overraskelsesangrep fra koalisjonen av egyptiske og syriske styrker i ​1973, i det som i ettertid blir benevnt Yom Kippur-krigen, som startet på samme dag som den hellige jødiske forsoningsdagen.

Palestinerne avviser imidlertid tvert dette forslaget, slik som Egypts ledelse heller ikke aksepterer konseptet, hvilket derfor kun forverrer landets spenning i forholdet til Israel. Dette er et forslag som sikkert mange opp gjennom årene har tenkt på kan være en løsning for å få en endelig slutt på Palestina-problemet.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

02/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!