ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den italienske regjeringen vil erklære unntakstilstand grunnet den store økningen av migranter som ankommer landet. Mer enn 30.000 migranter har kommet til landets sørlige kyster siden nyttår. Dette er en økning fra 8.000 over samme tidsperiode som de to foregående år.

 

Regjeringen har følgelig sett seg nødt til å erklære en seks måneders unntakstilstand tilknyttet den store tilstrømningen migranter som er blitt reddet av den italienske marinen, patruljerende redningsskip eller handelsfartøyer, fra småbåter drivende hjelpeløse i Middelhavet. Dessuten folk som har tatt seg i land ved egen hjelp. Dette er et problem for alle land langs Middelhavet. Det vises til artikkel i EM24 EuropMedia –  www.em24.uk, «Ocean Viking rescues migrants in the Mediterranean» – link: https://www.em24.uk/ocean-viking-rescues-migrants-in-the-mediterranean/

 

Båtflyktninger

Problemet er imidlertid det samme for alle land rundt Middelhavet og spesielt for Spania, som i tillegg til sine kyster langs Europas fastland, besitter Kanariøyene i Atlanterhavet og sine to enklaver i Marokko; Ceuta og Melilla. Det vises til artikkelen, «5-dobling av patera-flyktninger på verdens farligste fluktrute» – link: https://www.em24.uk/5-dobling-av-patera-flyktninger-pa-verdens-farligste-fluktrute/

 

Lovene kan fravikes

Det italienske parlamentet

Unntakstilstand tillater nemlig regjeringen å fravike parlamentet vedrørende dets tidligere lovgivning for å tillate den utøvende makt å iverksette ekstraordinære tiltak vanligvis vedrørende naturlige katastrofer som jordskjelv, men også forhold med opphav i menneskelige, samfunnsfiendtlige disposisjoner.

Tiltakene som nå skjer, selv om forholdene var langt verre under Syria-krigen, er beregnet å koste den italienske staten 5 millioner euro. Det skal tilknyttet tiltaket nomineres en spesiell kommissær for å administrere prosjektet. Det vil også bli bygget flere mottaksstasjoner i tillegg til de ni som allerede finnes i landet. En viktig del av prosjektet vil bli å ramme forbryterne langs Middelhavets afrikanske strender som sender migrantene til havs i ikke-sjøsikre småbåter.

 

Krever bistand fra EU

Statsminister Giorgia Meloni

Statsminister Meloni krever med Italias Schengen-grenser, mer støtte fra de øvrige EU-landene for å takle den stigende strømmen av migranter mot sitt land. Det vises til artiklene, «Giorgia Meloni resurrects Mussolini» – link: https://www.em24.uk/giorgia-meloni-resurrects-mussolini/ og «Italy’s first female Prime Minister» – link: https://www.em24.uk/italys-first-female-prime-minister/

Den sterkt høyre-ekstreme, relativt unge italienske statsministeren er fullt klar over at det i Italia for tiden beror et anstrengt arbeidsmarked, som også påvirkes av landets eskalerende eldrebølge, slik som dette rammer andre EU-land. Italia vil imidlertid kunne dra nytte av integrering av de nye, arbeidsvillige, kvalifiserte innvandrerne.

Migrant-problematikken rammer imidlertid også Storbritannia, som ikke skulle ha noen farbar vei over Atlanterhavet tilknyttet Schengen-grense. Dette grunnet at Schengen-landet Frankrike eksporterer videre noen av sine problemer, til sin nabo over Den engelske kanal. Det vises i denne forbindelse til artikkelen «Agreement concerning British Channel refugees» – link: https://www.em24.uk/agreement-concerning-british-channel-refugees/

 

Featured image: Båtflyktninger reddet i Middelhavet

03/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!