ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det påstås av USA at Russland skal ha utplassert mer enn 150.000 soldater langs Ukrainas grenser. Det framstår som om Russland har påstartet en viss tilbaketrekking av sin troppekonsentrasjon for å unngå en militær konfrontasjon.

 

USA og Nato hevder imidlertid at det mangler dokumentasjon for at russerne faktisk har trukket noe tilbake av sin tropper fra Ukrainas grenser, tilknyttet ønsket om å fortsette forhandlinger om en diplomatisk løsning tilknyttet sikkerhet for Øst-Europa.

 

Utenriksminister Antony Blinken

USA på sin side hevder at Russland likevel kan invadere Ukraina når som helst. Utenriksminister Antony Blinken påstår at russerne sier disse gjør en ting, men faktisk gjør noe helt annet. USAs regjering mener at det derimot foregår en styrking av russisk beredskap ved grensen.

Russlands forsvarsdepartement har imidlertid lagt ut en video som viser tog lastet med pansrede kjøretøy på vei fra Krim til det russiske fastlandet. Russiske media viser i tillegg bilder av fly som laster opp soldater. Disse soldatene kan selvfølgelig raskt erstattes av nye.

Det er uansett motstridende opplysninger fra partene, men ser man saken fra russisk synspunkt, etter at statsdumaen har appellert om selvstendighet for Donetsk- og Luhansk-folkerepublikkene, vil det være mer bekvemmelig at russerne i stedet styrker forsvaret i disse republikkenes overlevelseskamp mot genocide iverksatt av ukrainske føderale styrker. Dette alternativt til at Russland skulle angripe Ukraina. Russerne vil først og fremst ha interesse av at de tidligere sovjetiske republikkene ikke skal bli nære våpenkamre for amerikanerne. Dessuten ønsker hverken EU eller Russland forstyrrelser i gassleveransene og annen handel, hvilket en invasjon vil kunne medføre. Russerne vil derfor sikkert i forhandlingene kreve at Ukraina forblir alliansefritt og at utplassering av truende våpen mot Russland i tidligere sovjetiske republikker, opphører.

Amerikansk næringsliv kan være interessert i tvisten som en moderne versjon av kolonibritenes historiske «splitt og hersk metodikk», denne gang i Europa. Russerne vil derimot være interessert i å beskytte det russiske broderfolkets interesser i det borgerkrigpregede Ukraina, samt sin interesse tilknyttet Krim-halvøya denne allerede besitter. Lederne i begge de respektive land, Russland og USA, vil gjerne demonstrere sine lederegenskaper, mens disses tilhengere stadig forsvinner. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «President Putin hevder USA lokker Russland til krig» – link: https://www.em24.uk/president-putin-hevder-usa-lokker-russland-til-krig/

 

Nobels fredsprisvinner Henry Kissinger

I alle tilfelle presses Russlands avhengighet nærmere Kina, både forsvarsmessig og næringspolitisk. Nobels fredsprisvinneren i 1973,  den nå 98 år gamle Henry Kissinger, var USAs utenriksminister fra 1973 til 1977 og har skapt en omfattende politisk, litterær produksjon. Denne mente under den kalde krigen at det måtte være et mål for amerikanerne å ha et tettere bånd til Moskva enn Beijing og Moskva har til hverandre. Dette omfatter selvfølgelig også Europa. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Russland – USA, venner eller fiender», avsnittet – «USA bevirker allianse mellom Kina og Russland» – link: https://www.em24.uk/russland-usa-venner-eller-fiender/

 

Skuddveksling

Kart som viser Donetsk og Luhansk

USAs president Joe Biden har i dag igjen prediktert veldig høy risiko for at Russland vil invadere Ukraina i løpet av de kommende dagene. Biden mener det er grunn til å tro at invasjon vil skje som en «falsk flagg-operasjon» som en unnskyldning for å invadere.

I dag har det pågått skuddveksling mellom ukrainske styrker og separatister i den østlige Luhansk-regionen. Man vil jo gjerne spørre, hvem skjøt først? Dessuten om det har relasjon til appellen i går, fra statsdumaen til president Putin, om altså å anerkjenne de såkalte Donetsk- og Luhansk-folkerepublikkene som «uavhengige». Det vises til artikkelen – «Tyskland godkjenner ikke Ukraina som Nato-medlem» – link: https://www.em24.uk/tyskland-godkjenner-ikke-ukraina-som-nato-medlem/. Videre til artiklene: «Russerne krever Vestens umiddelbare sikkerhetsgaranti» – link: https://www.em24.uk/russerne-krever-vestens-umiddelbare-sikkerhetsgaranti/ og «Russlands krav til Nato i Ukrainakonflikten» – link: https://www.em24.uk/russlands-krav-til-nato-i-ukrainakonflikten/

 

 

Featured image: Opplasting av soldater for returnering til barakkene i Russland

17/02/2022

 

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!