Verdens helseorganisasjon WHO har hittil ikke greid å finne fram til noen link som viser overførsel av koronaviruset SARS-CoV-2 fra pattedyr til mennesker.

 

WHOs forskerne har tatt utgangspunkt i at sykdommen covid-19 angivelig stammer fra flaggermus, men har ikke funnet linken til mennesker fra flaggermus hvor koronaviruset er vanlig. Ettersom det ikke eksisterer noen ansamlinger av flaggermus i Wuhan, må viruset ha blitt overført til mennesker gjennom et ukjent pattedyr.

 

Hva er det missing link
Forskere leter fortsatt etter hvilket dyr, inkludert både husdyr og villdyr, som kan være ansvarlig for å ha overført viruset til mennesker. Det er utført tester med en rekke dyrearter i kinesiske provinser som ikke har gitt noe plausibelt resultat. Man gjenstår tilsynelatende med muligheten for overføring direkte fra flaggermus til menneske via mat, herunder også muligens gjennom frosne matprodukter.

 

Mellomverter

Pangolin

Potensielt dyr som innledningsvis ble sterkt mistenkt som mellomvert av viruset var pangolin, men denne arten ble ikke oppført som solgt på Huanan-markedet i Wuhan. Pangolinkjøtt blir imidlertid verdsatt som en delikatesse i deler av Kina. Kaniner, grevling og bambusrotter har også vært innom listene som potensielle mellomverter. Det er således viktig å spore mottagelige dyrearter som i sin tid var tilgjengelige på Wuhan-markedet.

 

Laboratorium-lekkasje utelukkes

Sikret laboratorium

WHO-ekspertene utelukker i hovedsak eventuell teori om at koronaviruset på et eller annet vis kan ha lekket fra et kinesisk laboratorium. Lokalt mulig laboratorium har vært besøkt av WHO. I framtidig forskning vil man imidlertid se helt vekk fra en slik hypotese. På samme vis vil man også eliminere mulighet for at sykdommen kan ha versert i Wuhan før desember 2019, da de første offisielle tilfeller ble registrert. Det vises til artikkel i https://www.em24.uk – «Har kinesiske laboratorium bevisst produsert koronaviruset» – link: https://www.em24.uk/har-kinesiske-laboratorium-bevisst-produsert-koronaviruset/

 

Politisk besluttet forskningsresultat
Ettersom det tok måneder å forhandle fram til forskernes aksepterte besøk i Wuhan, vil det nok kunne oppstå insinuasjoner som vil kunne hevde at uttalelsene fra ekspertene ikke vil være oppriktige, men politisk motivert. Kina gikk nemlig bare med på WHOs tilstedeværelse etter et massivt internasjonalt press. Beijing har dessuten fortsatt nektet anmodninger om en strengt uavhengig etterforskning. Vanskelige diplomatiske spørsmål ligger bak WHO-besøket før det endelig ble tillatt. Dette med Washington som sterk pådriver i etterforskningen av sykdomsforløpet hvor mer enn 100 millioner mennesker er blitt smittet og mellom 2 og 3 millioner hittil har dødd.

 

Featured image: Wuhan

09/02/2021