Søndag ble verdens største regionale frihandelsavtale The Regional Comprehensive Economic Partnership eller RCEP, signert av Kina og 14 andre nasjoner.

 

Frihandelsavtalen, omfattende økonomisk partnerskap mellom Kina og 14 andre nasjoner, ble signert i helgen i telekonferanse, etter 8 års forutgående forhandlinger. Avtalen omfatter hele 2,2 milliarder mennesker og én tredjedel av verdenshandelen og de regioner som for tiden øker mest. Dette er flere mennesker enn noen forutgående regional frihandelsavtale omfatter.

Partnerne er Association of Southeast Asian Nations omfattet Brunei, Myanmar, Kambodsja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand og Vietnam. Hertil kommer Kina, Japan, Sør-Korea, Australia og New Zealand.

 

Trans-Pacific Partnership
Avtalen kommer etter USAs tilbaketrekking fra blant annet Trans-Pacific Partnership, mellom Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam og USA som ble inngått den 4. februar 2016.

Den nye avtalen med kineserne i spissen, inkluderer ikke India. Dette er imidlertid ikke overraskende betraktet det etter hvert anstrengte forholdet mellom Kina og India. Forholdet mellom disse to land tilspisses tilsynelatende taktisk av kineserne med hensikt å holde India utenfor Beijings samarbeide med andre relevante handelspartnere. Det henvises til artikler i www.em24.uk «Kan India kutte økonomisk forbindelse til Kina?» – link: https://www.em24.uk/kan-india-kutte-okonomisk-forbindelse-til-kina/ og «Konflikt på grensen mellom India og Kina» – link: https://www.em24.uk/india-og-kina-i-grensekonflikt/  Grensekonfrontasjonen mellom disse to landene kan ikke ha hatt annen logisk hensikt enn at kineserne ønsker å skape irritasjon fra indisk side.

 

Produktjakt i Kina
Videre henvises til at kineserne i juli avviste indernes mer ambisiøse ordning relatert til artikkelen «EU og India nærmer seg frihandelsavtale» – link: https://www.em24.uk/eu-og-india-naermer-seg-frihandelsavtale/ Dette selvfølgelig uten at det glemmes at India jakter på egnede kinesiske masseprodukter, som kineserne de to seneste decennium har opparbeidet seg en suveren verdensproduksjon av, men hvilke egner seg like godt for produksjon i verdens nest folkerike stat, India. Denne kan selvfølgelig score på å kunne tilby billigere produksjon i øyeblikket enn Kina, som på sin side sterkt irriterer konkurrenter hos sine handelspartnere, spesielt i USA og EU, ved stadig nedjustering av sin valutas verdi. Det vises videre til artikkelen «India ønsker å overta Kinas tekniske industri» – link: https://www.em24.uk/india-onsker-a-overta-kinas-tekniske-industri/

 

Amerikanske eksportører mister marked
Denne nye frihandelsavtalen som er inngått under amerikanernes pågående, heftige handelsdisputt med kineserne, viser at resten av verden er mindre avhengig av amerikanerne enn det disse tilsynelatende selv oppfatter. Når amerikanernes tradisjonelle handelspartnere signerer nye avtaler, vil selvfølgelig amerikanske eksportører gradvis miste andeler av sine tidligere marked.

 

Avtalens formalisering
Den praktiske formaliseringen av den nye avtalen hos signaturlandene må gjennomføres med blant annet å standardisere opprinnelsesreglene for sluttproduktene. Dette for å avgjøre om hvordan produktet kvalifiserer for avgifts-behandling i mottagerlandet, noe som vil forenkle opprettelsen av forsyningskjeder i flere forskjellige land for eksportørene. Dette vil nok medføre at varer med delopprinnelse i både amerikanske, indiske og EU-land vil måtte betale ekstra toll ved eksport til det største markedet, som selvfølgelig er den kinesiske. Det henvises blant annet til artiklene i www.em24.uk «Vil EU og Kina trekke i lag?» – link: https://www.em24.uk/vil-eu-og-kina-trekke-i-lag/ og «Kina og USA har signert handelsavtale» – link: https://www.em24.uk/kina-og-usa-har-signert-handelsavtale/ Videre til artikkelen «Handelskrigen mellom Kina og USA» – link: https://www.em24.uk/handelskrigen-mellom-kina-og-usa/

 

Storbritannias stilling
Storbritannia vil enn så lenge, uten noen EU-avtale etter Brexit, ha en fri stilling til alle land i avtalen unntatt den stressende faktor relatert til Kinas arrogante brudd på Hong Kong-avtalen. Artikkel i www.em24.uk «3 millioner fra Hong Kong til Storbritannia» – link: https://www.em24.uk/3-millioner-fra-hong-kong-til-storbritannia/ med tilhørende artikler.

Imidlertid er England også her den lille aktøren og må rimeligvis følge den kinesiske dragens forgodtbefinnende uten å ha tilstrekkelig påvirkningsgrad. Det bør dog bemerkes at den ovennevnte frihandelsavtalen omfatter land som sammen med britene kunne ha dannet CANZUK, det henvises til artikkelen «CANZUK – post Brexit?» – link: https://www.em24.uk/canzuk-post-brexit/ Vil denne nye handelsavtalen med Kina i en lederrolle,  kunne sperre for eller på annet vis virke negativt for britenes inkorporering i den framtidige verdenshandelen?

 

 

 

Featured image: Virtuell signering av frihandelsavtalen The Regional Comprehensive Economic Partnership den 15/11/20.

16/11/2020