ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Som følge av Irans framsatte varsel om at dersom Israels militære aksjon mot Hamas fortsetter, kan pågående krig eskalere. USAs utenriksminister Antony Blinken har imidlertid advart Iran mot enhver «eskalering» av konflikten ettersom det fryktes at amerikanere kan bli skadelidende.

 

Utenriksminister Antony Blinken

 

Amerikansk marine har allerede skutt ned flere iranske missiler i retning mot Israel, fra Irans proxy-partnere, houthiene i Jemen. Tre amerikanske marineskip skal også ha blitt angrepet med missiler, dog uten at disse forårsaket noen skade. Videre har amerikanske baser i Midtøsten blitt angrepet av droner.

Det blir følgelig derfor forventet en viss eskalering ettersom det ser ut som om konflikten rammer en bredere region. Dette da Israel tilsynelatende grunnløst, fra arabiske land, får skylden for å ha rammet Al-Ahli-sykehuset i Gaza by. Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Hamas’ attack – an Iranian proxy attack on Israel?» – link: https://www.em24.uk/hamas-attack-an-iranian-proxy-attack-on-israel/ and «Who to blame for the attack on the Al-Ahli hospital in Gaza» – link: https://www.em24.uk/who-to-blame-for-the-attack-on-the-al-ahli-hospital-in-gaza/

 

Statsminister Benjamin Netanyahu

 

Forut har Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som benevner krigen for Israel som «aksjon eller dø», advart Hizbollah mot å åpne en andre krigsfront mot Israel. Det vises til artikkelen «Israel halted Hezbollah’s support attack» – link: https://www.em24.uk/israel-halted-hezbollahs-support-attack/

 

Tyrkia ønsker å megle

President Recep Erdoğan

 

Tyrkia kan være i unik posisjon for å kunne megle mellom palestinere og israelere. President Recep Erdoğan har således tilbudt seg å forhandle partene fram mot en varig fred, slik som så mange andre tidligere har forsøkt uten å lykkes.

President Erdoğan har forsøkt å fremme Tyrkia som en global megler, med henvisning til landets suksess i fjor tilknyttet meklingen mellom Ukraina og Russland vedrørende avtalen om at Kiev kunne eksportere korn gjennom Svartehavet.

Hamas sitt angrep den 7. oktober kom mens Ankara og Tel Aviv hadde bedret sine forbindelser, hvilket ikke hadde vært bedre på mange år, grunnet nærmest kronisk fiendtlighet. Tyrkia har ellers dessuten et godt forhold til Hamas, hvilket gjør landet til et av få som muligens kan ha noen innflytelse på Hamas-gruppen, som har styrt Gaza siden 2007.

Ankaras gode kommunikasjonskanal med Hamas er således bygget opp over nær 17 år, fordi denne ikke har erklært Hamas som «terroristorganisasjon». Dette har imidlertid ført til at Israel har protestert mot at Tyrkia har bosatt Hamas-medlemmer som synes å ha vært involvert i planleggingen av både det siste og tidligere angrep på Israel.

President Erdoğan og hans utenriksminister ser seg likevel svært sentrale i rollen for å kunne løse Gaza-konflikten i dennes nå heftig beroende tilstand. De tyrkiske meglernes umiddelbare fokus vil være humanitær hjelp til sivile i Gaza, samt forsøke å få løslatt de rundt 200 gisler som er tatt av Hamas. En rekke land har derfor anmodet Tyrkia om bistand for å løslatt løslate sine borgere.

 

Featured image: Amerikansk marinefartøy USS Carney i Rødehavet

22/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!