ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Utenriksminister Wang Yi presiserte for de angjeldende afrikanske myndigheter viktigheten av bilaterale bånd som oppveier USAs «tomme sjekker» og «politiserte ordninger».

 

Som avslutning på progrannet ved Kinas utenriksminister Wang og dennes følges planlagte besøk til Eritrea, signerte Wang og Eritreas myndigheter en felles uttalelse om å motsette seg hegemonisk innblanding fra tredjeland, deretter gikk Wangs nyttårsreise videre til Kenya. Det vises til artikkel i www.em24.uk «Kina framholder sin satsing i Afrika» – link: https://www.em24.uk/kina-framholder-sin-satsing-i-afrika/

Etter utenriksminister Wangs besøk i januar 2020, var altså Kenya igjen målet for nyttårsbesøk, hvilket indikerer Kenyas viktighet av de bilaterale relasjoner med Kina som en stor handelspartner. Dessuten er Kenya en viktig modell for i fellesskap å bygge Belt and Road Initiative – BRI, samt dennes rolle som en betydningsfull aktør for å løse den pågående uroen på Afrikas Horn.

 

Forum on China – Africa Cooperation – FOCAC

Kenyas utenriksminister Raychelle Omamo

I et møte med Kenyas utenriksminister Raychelle Omamo sa utenriksminister Wang torsdag at Kina vil utnevne en spesiell utsending for å støtte regionens langsiktige fred og stabilitet på Afrikas Horn.

Utenriksminister Wang skal etter planen møte Kenyas president Uhuru Kenyatta under sitt to dagers lange opphold i det østafrikanske landet. Den kinesiske ambassaden i Kenya meddelte at Wangs besøk vil fremme implementeringen av resultatene av den åttende ministerkonferansen Forum on China – Africa Cooperation – FOCAC, og samordne nye tiltak for det praktiske samarbeidet mellom Kina og Kenya, herunder også støtte afrikanske land i å beseire Covid-19 og oppnå økonomisk bedring på en tidlig dato.

 

Stipendiat Shen Xiaolei

En stipendiat ved Institute of West Asian and African Studies ved Chinese Academy of Social Sciences i Beijing, med navn Shen Xiaolei, sa til statspressen at Kenya spiller en avgjørende rolle i de politiske, økonomiske og internasjonale relasjonene i regionen, spesielt har Kenya spilt en særs positiv rolle i å håndtere uroen på Afrikas Horn og området ved de store innsjøene, mekle i konfliktene i Etiopia og i den viktige regionale kampen mot terrorisme.

 

 

China Communication Construction Co.

Oljeterminal i Kenya under konstruksjon

Kenya Broadcasting Corp. rapporterte at utenriksminister Wang etter planen skal besøke den nye oljeterminalen som vil koste 353 millioner dollar og som bygges av China Communication Construction Co. Ifølge Kenyas havnevesen vil terminalen gi ulike fordeler for økonomien i regionen, inkludert redusert omløpstid for fartøy fra fire dagers liggetid til kun to dager, med garantert økt forsyningssikkerhet for regionen. Dessuten vil terminalen gi betydelig kostnadsreduksjon. Dette selvfølgelig forutsatt at China Communication Construction Co. overlever i Kinas for de tiden pågående økonomiske konkurser blant kinesiske entreprenørselskaper.

Andre prosjekter som gjennomføres i Kenya av kineserne, inkluderer den fullførte 480 kilometer lange Standard Gauge Railway som forbinder Mombasa med hovedstaden Nairobi, samt en 27 kilometer lang motorvei i Nairobi, som nettopp fikk mye ros av president Kenyatta for konstruksjonsmessig framgang. Presidenten hyllet Kinas nøkkelposisjon i samarbeid om Kenyas utvikling.

 

Reiseruten i Blinkens fotspor

Utenriksminister Antony Blinken

Utenriksminister Wangs valg av destinasjoner ved besøk i Afrika er nok ikke tilfeldig valgt. Dette ettersom Wang stort sett følger USAs utenriksminister Antony Blinkens reiserute i Afrika i november i fjor, bare ett par måneder forut.

Den amerikanske utenriksministerens besøk forut, antas primært å ha vært gjort for å motvirke Kinas økende innflytelse på det afrikanske kontinentet, som kineserne denne gang gjør sine besøk for å hindre US-amerikanernes fotfeste. Den amerikanske rapporten etter Blinkens reise i fjor, anklaget Beijing for å bruke sin kreditorstatus til å bevirke diplomatiske og kommersielle innrømmelser for at de afrikanske land skulle ta på seg uhåndterlige gjeldsnivåer. Det henvises til artiklene «Kineserne kaprer Afrika» – link: https://www.em24.uk/kineserne-kaprer-afrika/ og «Kina dominerer utviklingsland med hemmelige lån» – link: https://www.em24.uk/kina-dominerer-utviklingsland-med-hemmelige-lan/

 

Kineserne mener at det er urimelig for noen mennesker å bekymre seg for den såkalte gjeldsfellen. Kina er nemlig ikke Afrikas største kreditor og Afrikas gjeldsproblem er ikke så alvorlig som Vesten har beskrevet. Påstandene som framsettes om denne angivelige gjeldsfellen er et politisert opplegg fra vestlige land ledet av USA for å undergrave forbindelsene mellom Kina og Afrika.

I motsetning til Vesten har Kina gitt betydelige bidrag til utvikling av Afrikas infrastruktur, nye energikilder, modernisering av landbruket, opplæring av menneskelige ressurser og forbedring av nasjonalt styresett. Alt dette er håndgripelige, pragmatiske bidrag til fordel for Afrikas bærekraftige utvikling.

Sammenlignet med at USA gir tomme sjekker og ikke holder sine løfter, har Kina holdt ord. Til tross for virkningen av Covid-19, har mer enn 90 prosent av resultatene av FOCAC-toppmøtet i 2018 blitt gjennomført, noe som er en storartet prestasjon, mener kineserne.

Kort tid etter at den åttende FOCAC-sesjonen ble avsluttet, begynte Kina å levere sine lovede resultater, og ga vaksiner til ni land, inkludert Zimbabwe og Mosambik. Det er derfor Kina har mer tillit i afrikanske land enn Vesten.

 

Etter Utenriksminister Wangs besøk i Kenya på dennes tre-nasjonsreise i Afrika, skal denne etter planen besøke øy-nasjonen Komorene mellom Afrika og Madagaskar, før han fortsetter turen videre til Indiahavet med Sri Lanka og Maldivene.

 

 

Featured image: Kinas utenriksminister Wang Yi og Kenyas president Uhuru Kenyatta

07/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!