ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Nyhetsbyråer har fanget opp at Mike Pence, tidligere president Donald Trumps visepresident, den 7. juni i Des Moines, Iowa, vil påstarte kampen om nominasjon som republikansk presidentkandidat i 2024-valget.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk,  «Ron DeSantis entry into the 2024 White house-race» – link: https://www.em24.uk/ron-desantis-entry-into-the-2024-white-house-race/

 

Til kamp mot sjefen

Tidligere visepresident Mike Pence

Den konservative sosialdemokraten, 63 år gamle advokat Michael Richard Pence, som bare kaller seg Mike Pence, har definitivt tatt avstand fra sin tidligere sjef, president Trumps handlinger etter valget i 2020 og annet omfattet Trump som har kommet for dagen.

Pence skal heretter lansere seg selv i kampen om republikanernes nominering som presidentkandidat for 2024-valget. Det vises til artikkelen «Donald Trump is running for president in 2024» – link:  https://www.em24.uk/donald-trump-is-running-for-president-in-2024/

Den tidligere visepresidenten ble født og vokste opp i Columbus i staten Indiana. Han ble uteksaminert fra Columbus North High School og deretter ved Hanover College, hvoretter han ble uteksaminert fra Indiana University Robert H. McKinney School of Law før han påstartet jobb hos en privat advokatpraksis.

 

Pådro seg sjefens vrede

Tidligere president Donald Trump

Ved Trumps avgang som utgående president pådro Pence seg dennes vrede ved å nekte å støtte dennes utilbørlige forsøk på å omstøte valgresultatene i 2020. Pence ble tilsynelatende jaktet på av mobben, som skal ha ropt «Heng Pence», og som angrep Capitol Hill den 6. januar 2021.

Pence skal delta i nominasjonsprosessen og derved altså i kamp mot sin tidligere sjef. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Valgt president Joe Bidens seier bekreftet av Kongressen» – link: https://www.em24.uk/valgt-president-joe-bidens-seier-bekreftet-av-kongressen/

Det vises videre til en artikkel skrevet allerede i juli valgåret 2020, altså flere måneder før valget i november, som viser at Trump allerede i lang tid forut hadde planlagt det etterfølgende skrekk-scenarioet, som rimeligvis må ha utviklet seg verre enn dennes ynkelige plan. «Kan Trump tape valget og forbli president?» – link: https://www.em24.uk/kan-trump-tape-valget-og-forbli-president/

 

Sosialkonservativ kandidat i feil parti

Mike Pence stående bak Donald Trump

Advokat Pence oppfattes som en sosialkonservativ politiker som kanskje i stedet burde ha hørt hjemme på høyresiden i demokratenes rekker. Denne sto alltid stilltiende ved siden av Trump under dennes media-presentasjoner fra det ovale kontor i Det hvite hus, og skal tilsynelatende, etter Trumps valgnederlag, indirekte ha sluttet seg til kritikker av Trump, hvilke generelt mener at Trump oppmuntret til opprøret, som kulminerte i angrepet på Kongressbygningen.

Trump vil komme til å måtte kjempe om en ny nominasjon mot et oppbud av ulike, erklærte kandidater tilknyttet valg av sitt partis kandidat. I foretatt meningsmåling blant GOP-tilhengere ligger Trump fortsatt an til støtte nasjonalt fra mer enn 50 % av tilhengerne, mens Pence ikke engang har nådd 5 %. Mye kan imidlertid endre seg derom under den framtidige valgkampen, men det er andre kandidater som vil kunne være større konkurrenter enn den omstridte Trump. Foreløpig ligger Floridas guvernør Ron DeSantis på en klar andreplass i Grand Old Party – GOPs kappløp.

Den tidligere advokaten, som altså har erfaring som visepresident, og er kjent med den oppgaven han søker, tilhører et evangelisk kristent miljø og har den seneste tid turnert over hele landet i sådanne kirkesamfunn. Ellers har han i mange år gjort seg bemerket som talsmann i tradisjonelle, konservative sosiale- og økonomiske spørsmål.

Mike Pence, som tidligere også har vært både guvernør i Indiana og partileder i Representantenes hus, kaster seg altså inn i nominasjonskampene den 7. juni, hvilket for øvrig også er hans 64 årsdag. Dennes perspektiver i valgkampen vil trolig bestemmes av om han kan trekke på Trumps politikk hos velgere som opponerer mot Trumps handlinger og dennes særegne av mange oppfattet, useriøse retorikk og oppførsel.

 

Kvinnelig presidentkandidat?

Visepresident Kamala Harris

Alderen til Pence, som ved nominasjonsvalgets innledning altså kun fyller 64 år, besitter en utrolig erfaring, og har en aldersmessig fordel overfor tidligere president Trump som vil være 82 år ved utgangen av sin eventuelle neste periode. Den sittende president Joe Biden, vil etter en eventuell ny periode, være hele 86 år. Man bør nok ha gode gener for å nå en slik alder og kunne regjere verdens sterkeste nasjon.

President Biden hadde imidlertid i prinsippet intet valg. Han måtte meddele at han skulle stille i valgkampen for sitt parti. Dette ettersom det ikke fantes noen som direkte kunne tiltre i hans sted. Det vil eventuelt kunne skje på et senere tidspunkt.

Kanskje visepresident Kamala Harris gjør sin entre som kandidat. Det er ikke umulig at hun holdes tilbake selv om hun allerede kunne ha stilt. Dette både for å seile på Bidens innsats fram mot valget, samt også lengst mulig for å unnvike Trumps personangrep.

 

Alderdomssvake motstandere

President Joe Biden snubler

Pence vil både i nominasjons- og presidentvalget møte alderdomssvake motstandere. Begge nevnte presidenter har offentlig vist tegn på fysiske alderdomsproblemer. Trump, har i tillegg til sin høye alder også det tapte valget i 2020 og etterfølgende hendelser, mot seg i valget. Trump vil nok rimeligvis få problemer med å overbevise republikanerne om at han er uovervinnelig.

President Biden, som mange vil hevde har gjort en utmerket jobb så langt, inntil han nettopp ble fastlåst av republikanerne i sin styring, er i samme situasjon med hensyn til sin høye alder. Det avventes bare Senatets bekreftelse av Husets beslutning. Tilknyttet fastlåsingen vises til artikkelen «US debt agreement proposal approved by the House» – link: https://www.em24.uk/us-debt-agreement-proposal-approved-by-the-house/

 

Featured image: Tidligere visepresident Mike (Michael Richard) Pence

02/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE