ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

The House of Representatives har godkjent president Joe Bidens og speaker Kevin McCarthys gjeldsavtaleforslag i avstemning med 314 for og 117 mot, omfattet suspensjon av gjeldstaket alternativt til spesifikk heving, inkludert justeringer av budsjett. The Treasury har meddelt at frisen for gjeldsmislighold utløper mandag den 5. juni, slik at det forventes at Senatet vil behandle saken før helgen.

 

Det vises til tidligere artikler om temaet i EM24 EuropMediawww.em24.uk, herunder «Suspension instead of raising the US debt ceiling» – link:  https://www.em24.uk/suspension-instead-of-raising-the-us-debt-ceiling/, samt for øvrig artikkelen «US debt agreement proposal approved for processing» – link:  https://www.em24.uk/us-debt-agreement-proposal-approved-for-processing/

 

Avtalen i havn så langt

Representantenes hus

Etter måneder med stressende forhandlinger nådde endelig president Biden og speaker McCarthy fram til en avtale som the House of Representatives godkjente med god margin på onsdag ettermiddag. Dette slik at så langt, unngikk verden det som var fryktet i verste fall kunne skje, mislighold av USAs statsgjeld.

Avtalen ble oppnådd på bekostning av at den demokratiske presidenten, motvillig i den siste delen av sin periode, må redusere nasjonens føderale utgifter de neste to år, hvilket vil medføre en vanskeligere dag for den del av den amerikanske befolkningen som hittil har falt utenfor sitt lands velferd. Nå gjenstår Senatets behandling, hvor demokratene har flertall med 51 av de hundre setene, for endelig å stadfeste det verserende omstridte lovforslaget på Capitol Hill.

 

Flere hindringer

Senator Mike Lee fra Utah

Det vil likevel fortsatt være et åpent hinder. Ifølge parlamentariske regler kreves det at 60 representanter stemmer for å godkjenne de fleste lovforslag. Dette slik at det fortsatt vil være nødvendig med en kombinasjon av både demokratiske og republikanske stemmer.

Reglene gir derfor også individuelle senatorer fullmakt til å stanse den omstridte loven i flere dager og forsinke ferdigstillelse innen tidspunktet the Treasury har meddelt at fristen utgår. Det er nemlig uhyggelig liten margin tilbake for forsinkelser. Det vises herom blant annet til kommentarene i avsnittet «Filibuster i Kongressen» i artikkelen «US-amerikanerne må heve gjeldstaket» – link: https://www.em24.uk/us-amerikanerne-ma-heve-gjeldstaket/

Den konservative utdannede statsviter og advokat, republikaneren Mike Lee fra Utah, hvis pappa arbeidet som advokat i Ronald Reagans konservative team, har truet med å benytte alle lovlige prosedyreverktøy for å trenere behandlingen av lovforslaget, ettersom senator Lee, som enkelte andre av dennes kollegaer, mener at de føderale utgiftene ikke er redusert tilstrekkelig i den inngåtte avtalen. Denne senatoren kan derfor således stå i brodden for å trenere avtalen fra overholdelse av the Treasury’s angitte frist. Dette dersom Lee og 11 andre republikanere som også har uttrykt til pressen at disse er sterkt opposisjonelle til den oppnådde gjeldsavtalen, greier å få kammeret til å stemme over endringer av avtalen. I tilfelle går tiden, hvilket også er hensikten med filibuster-metoden.

Det kan også være at særlig sosialt innstilte, demokratiske senatorer, som ikke aksepterer at kuttene gjort i budsjettet utelukkende rammer regjeringens sosiale program. Dette underforstått at amerikanerne ikke får anledning til å ligge på sofaen uvirksomme og motta føderal stønad i stedet for å arbeide.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

01/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE