ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

FNs Generalforsamling vedtok tirsdag en symbolsk resolusjon omfattet humanitær våpenhvile i Gaza, hvilket angir opinionen til de fleste av verdens land, men som ikke er forpliktende for Israel. Avstemningen ble vel som forventet med at et flertall land omfattet 153, stemte for resolusjonen, mens 10 land stemte imot og 23 unnlot å stemme.

 

Etter at USA på fredag i forrige uke hadde lagt ned veto mot en forpliktende resolusjon i Sikkerhetsrådet med krav om en humanitær våpenhvile, ba arabiske og islamske nasjoner om tirsdagens hastemøte i Generalforsamlingen, for å stemme over en opinionsangivende resolusjon med samme krav.


Tvunget til å fortsette krigføringen

Statsminister Benjamin Netanyahu

 

Det er vel rimelig å si at alle land er enige om at våpenhvile burde ha vært inngått. Dette omfatter også land som stemte imot, dog unntatt selvfølgelig Israel og USA, ellers også land som unnlot å stemme ettersom disse tok hensyn til det forhold at Hamas-gruppen ikke har frigitt sine gisler, samt at gruppen fortsatt dekker seg bak sin egen befolkning på bekostning av disses liv og velbefinnende.

Hamas skyver befolkningen foran seg som et skjold eller et simpelt våpen, for å oppnå internasjonal støtte. Israel blir derfor, mot sin vilje, tvunget til å fortsette sin krigføring. Denne kan simpelthen ikke inngå våpenhvile, uansett hvor belastende dette kan være for landets renommé. Dette for at fienden Hamas ikke kan få tid til konsolidere og kunne gi Israels forsvar enda dødeligere motstand. Det har knapt gått én dag siden en israelsk tropp på ti soldater ble drept i et bakhold. Disse drapene kommer i tillegg til ett hundre israelske soldater som tidligere er drept etter Israels nødvendige innmarsj i Gaza etter «den 7. oktober-hendelsen».

Det synes imidlertid korrekt å se den angjeldende hendelsen som planlagt av president Vladimir Putin og denne partner Iran, tilknyttet Russlands krigføring mot Ukraina. Dette for å få verdens øyne vendt bort fra Russlands pågående, kynisk forsettlige drap av barn og ellers sivile i Ukraina. Lederne i Hamas ble rimeligvis beordret til å igangsette hendelsen i Israel.

Disse lederne med sine familier, som lever i luksus som krøsuser i tredjeland av penger korrupt tilegnet fra stønader til Gaza, uten tilsynelatende å vie drapene på sine medmennesker i Gaza en tanke. Penger som eksempelvis for 2022 kom fra USA som den absolutt største bidragsyteren, omfattet en donasjon på 344 millioner dollar, fulgt av Tyskland og andre europeiske land, samt mange andre av verdens land, med noe mindre donasjoner. Samlet omfattet beløpet i 2022 omkring en milliard US-dollar. Denne for Gaza kjærkomne og nødvendige bidragsordning har imidlertid pågått i årevis og de årlige korrupsjonsbedratte beløp har rimeligvis ynglet hos bedragerne som derfor kan ha blitt umåtelig rike.

Det vises til artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «The fate of the Hamas leaders» – link: https://www.em24.uk/the-fate-of-the-hamas-leaders/


USA bestemmer

President Joe Biden

 

Israel og dennes allierte USA, måtte selvfølgelig sammen motsette seg resolusjonen, men ble overraskende støttet av de åtte landene Guatemala, Liberia, Mikronesia, Nauru, Papua Ny-Guinea, Paraguay, Tsjekkia og  Østerrike, som trolig nøkternt betraktet forholdet i henhold til ovennevnte, på samme vis som de som avholdt seg fra å stemme i det hele tatt.

Dette imidlertid også hensyntatt at det hele dreide seg om en symbolsk resolusjon som disse viste ikke ville bli hensyntatt, ettersom Israel kun vil betrakte USAs mening, som altså er dennes nærmeste allierte og største leverandør av våpen. Det er kun denne som eventuelt er i stand til å overtale eller mer korrekt, beordre Israel til å akseptere en eventuell våpenhvile. President Joe Biden advarte imidlertid før avstemningen i FN, at Israel var i ferd med å miste internasjonal støtte på grunn av sin tilsynelatende «vilkårlige bombing» av Gaza.


Hamas gislene ble ignorert i resolusjonen

Bombet Gaza

 

USA hadde imidlertid foreslått noe som kan synes som et svevende tillegg i resolusjonen. Dette omfattet at FN også avviser og fordømmer Hamas sine terrorangrep. I motsetning ønsket derimot Østerrike i sitt forslag til endring tillagt i resolusjonen, en oppfordring til Hamas om umiddelbar løslatelse av gislene som fortsatt holdes fanget hos denne. Østerrikes tillegg var nok mer materielt og virkelighetsnært. Det østerrikske kravet burde nok imidlertid ha vært supplert med at beboere i enklaven måtte få øyeblikkelig medisinsk bistand og ellers nødvendige forsyninger til overlevelse.

Uansett ville det østerrikske forslaget straks ha fått både Israel og USA nærmere enighet til resolusjon eller faktisk muligens umiddelbart å ha akseptert våpenhvilen. Krigen har ifølge Hamas sitt eget helsedepartement, ført til mer enn 18.000 drepte, i tillegg til flere titalls tusen skadede. Hovedsakelig har tapstallene gått ut over barn, kvinner og ellers sivile som faktisk ufrivillig har blitt tvunget til å fordekke Hamas-terrorister som levende skjold.

Bombingen av bebyggelsen over Hamas sitt nettverk av tunneler under sykehus, skoler og annen infrastruktur, samt boliger, har medført at en stor del av Gazas befolkning således også har mistet sine hjem.

 

Proxy-krigførernes djevelske plan

Presidentene Vladimir Putin og Ebrahim Raisi

 

Det kan faktisk se ut som at FNs samlede Generalforsamling ved ikke å ta hensyn til Østerrikes forslag til endring om å få utlevert de av Hamas tilbakeholdte gislene i sin resolusjonen, nærmest rettet «baker for smed», som er et kjent gammelt uttrykk. Resolusjonen støtter nærmest proxy-krigførerens og dennes partners djevelske plan og handlinger. Verden har således latt seg lure av rottefangeren fra St. Petersburg, som tilsvarende dreper ukrainske barn og sivile, samt påny har stilt seg til gjenvalg som president av Russland, for hvilket denne effektivt rydder unna eventuelle opponenter.

Det vises til avsnittet «Skapte president Putin krigen i Gaza?» i artikkelen «No matter what happens, Nato will support Ukraine» – link: https://www.em24.uk/no-matter-what-happens-nato-will-support-ukraine/ og artikkelen «Hamas’ attack – an Iranian proxy attack on Israel?» – link: https://www.em24.uk/hamas-attack-an-iranian-proxy-attack-on-israel/

For øvrig vises det også til artikkelen «Where is Alexei Navalny hidden?» – link: https://www.em24.uk/where-is-alexei-navalny-hidden/. Likeså artikkelen «Israel’s perpetual dilemma» – link: https://www.em24.uk/israels-perpetual-dilemma/

 

Featured image: Fra FNs Generalforsamling

14/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!