ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

De siste dagers begivenheter i Russland kan indikere en eventuell kollaps i president Vladimir Putins regime. Man må være forberedt på ulike scenarioer i landet etter Wagner-gruppens mislykkede kuppforsøk som angivelig viste at det bestående regimets manglende samhold ikke hadde evne til å stanse Yevgeny Prigozhin på vei mot Moskva. Dette selv om denne i landssammenheng kun var utrustet med en liten, begrenset styrke.

 

Det vises til artikler i EM24 EuropMedia – www.em24.uk, «Wagner-boss claims control of Rostov-on-Don’s military facility» – link: https://www.em24.uk/wagner-boss-claims-control-of-rostov-on-dons-military-facility/ og «The Wagner Group changed its plans» – link: https://www.em24.uk/the-wagner-group-changed-its-plans/

 

President Vladimir Putin

President Vladimir Putin bedyret på lørdag at «Alle gruppens deltagere i motangrepet har sveket Russland og deltatt i et væpnet terrorangrep på landet og vil uunngåelig bli straffet». Noen timer deretter inngikk imidlertid presidenten avtale om at alle deltagere i kuppet skulle være fritatt for straff, men for Prigozhin under betingelse av at han heretter måtte oppholde seg i nabolandet Belarus.

 

President Alexander Lukasjenko

Folk flest har vel ikke kjennskap til den reelle avtalen som ble inngått via nabolandets president Alexander Lukasjenko, som angivelig er president Putins venn i den grad noen på dette nivå kan benevnes venn, hvilket i tilfelle kun er i den grad de såkalte vennene har nytte av hverandre.

 

 

 

 

Wagner-leder Prigozhin

Den fulle avtalen er altså ukjent og blir nok sikkert aldri gjort kjent. Det som vel er av mest interesse er hvordan Wagner-lederen Prigozhin med sin relativt beskjedne hærstyrke, i det hele tatt kunne ta seg fram til så nær Moskvas grense uten at denne ble stoppet. Like viktig er det: Hvordan kunne Prigozhin tro at det var mulig å ta seg fram uten å bli stoppet, eller i det minste møte antydning til plausibel motstand? Til sammenligning kom ikke Adolf Hitler fram med sin velutrustede hær bestående av langt mer enn én million mann.

 

Wagner-gruppens konvoi på vei mot Moskva

Svaret på hvorfor Wagner-gruppen tok seg fram må nok nødvendigvis være at det må være krefter i hierarkiet rundt president Putin som slapp gruppen fram. Som første alternativ kanskje uvitende for Putin, men som andre alternativ ikke nødvendigvis. Vedørende det første alternativet kunne det ha vært interessenter som ønsket at gruppen skulle komme fram og at denne skulle forårsake oppfyring til et kupp mot bestående regime. Putin må da i ettertid vite at han ikke har lojale folk rundt seg og at han besitter sin stol i Kreml i framtidig uvisshet. Som andre alternativ, kunne hele tilnærmingen til Moskva ha vært et arrangert spill for å lure Vesten.

 

Korthus

President Putin har siden han tilkom sine ledende posisjoner fra det hele startet i St. Petersburg for mer enn tretti år siden, systematisk bygd opp og vedlikeholdt sin status og makt gjennom korrupsjon ved at de tilgodesette ikke hadde interesse av å rope at «kongen har ingen klær». Situasjonen som nå har oppstått kan være at guttungen har ropt nettopp dette, hvilket kan medføre at det skjøre russiske makthierarkiet faller sammen som et korthus og det utløses en dominoeffekt. Hvor hurtig president Putins korthus faller vil innledningsvis bestemmes av om denne raskt skifter ut korrekte kort eller deler av sine betrodde medarbeidere.

Man må nok være forberedt på en rekke besynderlige handlinger i Putins krets. Analytikere i enkelte land tror faktisk at man må være forberedt på Russlands plutselige kollaps i kjølvannet av angjeldende episode.

 

Utenriksminister Antony Blinken

USAs utenriksminister Antony Blinken, som vel er den eneste av topplederne som har uttalt seg om situasjonen, sa i en tale hos en nyhetsformidler at Prigozhins mytteri avslørte sprekker i Putins regime hvilket er en direkte utfordring for Putins autoritet.

Ifølge New York Times fikk den amerikanske etter-retningen kjennskap til Prigozhins aksjon allerede på onsdag, men valgte å holde tilbake sin kunnskap for å kunne betrakte hvordan det hele ville utspille seg.

 

En blodtørstig fascist uten empati

Josef Stalin og Adolf Hitler

Helt fra begynnelsen av invasjonen i Ukraina var et åpenbart mulig scenario at krigen kunne føre til politisk uro internt i Russland. Det er for øyeblikket ikke særlig annet man kan gjøre enn å vente og betrakte situasjonen, ettersom denne kan produsere en rekke forskjellige scenarioer. Det vil likevel være nødvendig som hittil fortsatt å støtte fullt opp om Ukraina, hvilket rimeligvis ikke vil bli særlig forstyrret av den oppståtte ustabile situasjonen i Russland.

Om i motsatt tilfelle, Prigozhins kupp skulle ha vært vellykket, ville et slikt utfall kunne ha vist seg å være ett av de verste tenkelige scenarioer. Denne personen er tilsynelatende ingen fredselskende patriot, men derimot er Prigozhin tilsynelatende en ren blodtørstig fascist som ikke ville ha stått tilbake for å benytte russernes atomarsenal.


Vil Belaus disponere taktiske atomvåpen?

Taktiske atomvåpen

Belarus har fått overført taktiske atomvåpen fra Russland. Det vites ikke hvorfor. Prigozhin er ubetinget fortsatt på russisk side i krigen. Dette selv om denne kunne ønske å skifte ut den angivelig udugelige russiske forsvarsledelsen, samt eventuelle andre.

Det er altså inngått en avtale via president Lukasjenko. Denne avtalen kan virke urimelig for Prigozhin, som har gitt fra seg sin hær som kan beskytte denne. Uten hæren kan Prigozhin simpelthen enkelt likvideres. Det er derfor lite trolig at noen av soldatene i Wagner-gruppen vil signere avtale med Russlands ordinære hær. Disse vil nok være i beredskap for Prigozhin.

Påstått avtale derfor synes være løst snakk. Det må således finnes en avtale som ikke er offentlig, som må være mer plausibel for den blodtørstige fascisten. En slik avtale kan eksempelvis være et scenario omfattet at Prigozhin har fått lovnad om å disponere de til Belarus russisk overførte taktiske atomvåpnene for å avgjøre krigen mot Ukraina, hvilken Russland tilsynelatende ikke har noen mulighet til å vinne på konvensjonell måte.

Vesten kan ikke like lett true Belarus med atomrespons, hvor folket er motstandere av landets ledelse under president Lukasjenko. Folket kan derimot utnyttes som gisler, plassert der vestlige anslag ville kunne komme. Deretter kan russerne sitte på gjerdet og uskyldig beskue Ukrainas endelikt besluttet av tredjemenn, Lukasjenko og Prigozhin. Altså det ovennevnte andre alternativet.

 

Featured image: President Vladimir Putin

27/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!