ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Tidligere fransk parlamentsmedlem og parlamentarisk president, Richard Ferrand skal mandag i forrige uke ha uttalt til avisen Le Figaro at han ønsket å oppheve den konstitusjonelle begrensning av en presidents maksimale virketid til to valgperioder.

 

Det vises til artiklene i EM24 EuropMediawww.em24.uk,  «President Macron’s main challenge next term» – link: https://www.em24.uk/president-macrons-main-challenge-next-term/ og «Europe won as expected with Macron» – link: https://www.em24.uk/europa-vant-som-forventet-med-macron/

 

Ønsker autoritære herskere

Politisk rådgiver Richard Ferrand

Richard Ferrand ble i 2012 valgt inn i det franske parlamentet for Parti Socialiste. I 2016 deltok han som grunnleggende medlem av Emmanuel Macrons parti, En Marche!, som senere ble endret til La République En Marche! – LREM.

Ferrand tiltrådte Macrons regjering én måneds tid før han måtte trekke seg etter en finansskandale som riktignok ble henlagt grunnet bevisets stilling, hvoretter denne i 2018, som kompensjon, ble valgt som president i parlamentets underhus, et embete denne besatt inntil 2022, da Ferrand tapte for et medlem av sitt tidligere parti idet Macrons side ikke lenger hadde forsamlingens flertall.

 

Ønsker gjeninnført enevelde

Avrettingen av Louis XVI i 1793

Det tidligere kjente parlamentsmedlemmet Ferrand vekket ved sin uttalelse både positiv og negativ oppsikt, med sitt etter alt å dømme ukonvensjonelle forslag tilknyttet den etter hvert godt innordnede og tilsynelatende godt aksepterte ordningen.

Politikere fra både høyre- og venstresiden mente at forslaget med å endre det konstitusjonelle regelverket var et trekk for å innføre en mer autoritær styreform av landet. Noe à la hva både kineserne og russerne har utført, hvilket har medført at både president Xi Jinping kan framholde i sin politiske kjernesak med kampen om Taiwan-øya, samt den stormakts-galne president Vladimir Putin, som begge kan bero i sine embeter livet ut som forhistoriens konger i enevelde.

Disse kan true verden av personlig godtbefinnende, tilsidesatt all logikk og empati tilknyttet krig og død, slik som ble opplevd med Adolf Hitler for noen tiår siden, men også hvilket i dag oppleves i en rekke utviklingsland i Afrika, inkludert eksempelvis Sudan og Kongo eller det genocide-rammede Etiopia underlagt den manipulerende fredsprisvinner og statsminister Abiy Ahmed. Det vises til de tidligere artiklene «Xi Jinpings politiske fremtid sikret?» https://www.em24.uk/xi-jinpings-politiske-fremtid-sikret/, «Putin vant grunnlovsavstemningen i Russland» – link: https://www.em24.uk/putin-vant-grunnlovsavstemningen-i-russland/ og «Vladimir Putin kan styre Russland fram til 2036» – link: https://www.em24.uk/vladimir-putin-kan-styre-russland-fram-til-2036/. Dessuten artiklene «Is Sudan heading for civil war?» – link: https://www.em24.uk/is-sudan-heading-for-civil-war/ og «Etterforskning av overgrep mot menneskerettigheter i Etiopia» – link: https://www.em24.uk/etterforskning-av-overgrep-mot-menneskerettigheter-i-etiopia/

 

Macrons presidentperiode utløper i 2027

President Emmanuel Macron

Ferrands forslag til opphevelse av begrensning av presidentperioden vil medføre at Frankrikes nåværende 45 år gamle president Emmanuel Macron, som var den første franske presidenten etter Jacques Chirac i 2002, som ble gjenvalgt, må gå av i 2027.

Det bør derfor anføres at den opprinnelig sosialistiske Ferrand er en ivrig tilhenger av president Macron og en av presidentens nære rådgivere. Dette slik at hans omstridte forslag er nok mer preget av personlige interesser enn av demokratiske og konstitusjonelle synspunkter, for å gjøre det mulig for statsoverhodet å søke en tredje periode i embetet.

I tillegg til spesifikt å kritisere presidentens periodegrenser, kritiserte Ferrand generelt alle reglene som ble introdusert i 2014, hvilke forhindrer parlamentsmedlemmer og senatorer fra også å tiltre som ordførere eller regionssjefer. Dette med henvisning til at regelverket begrenser borgernes frie valg. Ferrand vil tilbake til to-kammersystemet og det konstitusjonelle rådet. Dette vil tilfredsstillende ha voktet de republikanske prinsipper og offentlige friheter.

Det er imidlertid rimelig grunn til å tro at heller ikke Ferrand har noen tro på sin foreslåtte endring med hensyn til forlengelse av Macrons tid som president. Ferrand har selv senere innrømmet at sådanne endringer ikke kan skje i en presidents løpende periode. Det er vel derfor mer rimelig å tro at Ferrands påstand var et stunt tilknyttet at han selv skulle få publisitet og ikke bli glemt av sin personlige velgermasse.

 

Featured image: Elyséepalasset – den franske presidentbolig

26/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!