ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Petteri Orpo, leder av sentrum-høyre, det konservative Samlingspartiet, (Kansallinen Kokoomus, forkortet Kok) The National Coalition Party, kunne søndag utrope seg selv til vinner av landets Riksdagsvalg, med en relativt knepen seier omfattet 20,8 % av stemmene og 48 av riksdagens totalt 200 seter.

 

Landets nåværende statsminister Sanna Marin, leder av Finlands socialdemokratiske parti – (SDP) (Suomen sosialidemokraattinen puolue) Social Democratic Party of Finland, erobret valgets tredjeplass med henholdsvis 19,9 % og 43 av riksdagens seter.

 

Sannfinnene nest største parti

Sannfinnenes partileder Riikka Purra

Andreplassen i valget ble besatt av partiet Sannfinnene (Perussuomalaiset) Finns Party med dennes partileder Riikka Purra, med 20,2 % og 46 seter.

Ellers ga valget 23 riksdagsseter til Centern (Keskuusta) Centre party of Finland og henholdsvis, 13, 11, 9, 5 og 2 til partiene Gröna forbundet (Vihreä liitto VIHR) Green League, Vänsterförbundet (Vasemmistoliitto) Left Alliance, Svenska folkpartiet (Suomen ruotsalainen kansanpuolue) Swedish People’s Party of Finland, Kristdemokratene (Suomen Kristillisdemokraatit) Christian Democrats og Rörelse nu (Liike Nyt) Movement Now. Av de 4.540.437 registrerte velgerne kastet 3.108.537 eller 71,9 % sine stemmesedler i valgurnene.

 

Presedens for at største partis leder blir statsminister

Samlingspartiet partileder Petteri Orpo

I Finland er det presedens for at partiet med de fleste seter i riksdagen, får etablere regjering og besitte statsministerstillingen.

Ettersom det ikke er noe parti som har flertall etter valget, vil det måtte forhandles med andre av de respektive partier i det finske riksdagen om å danne en regjering på koalisjonsbasis.

Den 53 år gamle lederen for Samlingspartiet Petteri Orpo, har med sitt parti altså vunnet valget og har fått mulighet til å danne en regjeringskoalisjon dersom denne greier dette, med seg selv som statsminister. Dette dersom denne altså greier å skape basis blant sine kolleger i Riksdagen for å oppnå det nødvendige flertall omfattet minst 101 seter.

Orpo skulle ellers være godt kvalifisert med Master’s degree in political sciences fra universitetet i Turku. Han deltok ellers i Finlands obligatoriske nasjonale væpnede styrker og ble reserveoffiser med kapteins rang, hvilket vil kunne ha nytte om horden østfra på nytt gjør forsøk på å besette Finland, 80 år etter at disse forrige gang tok en jafs av landet.

Petteri Orpo kan altså følgelig erklære seg som framtidig leder av regjeringen etter årets valg. Det må imidlertid påregnes at det vil medgå noe tid til å sondere og forhandle fram en eventuell ny koalisjon, til avløsning av Marins utgående. Dette vil kanskje ta flere uker, selv om Orpo har sagt at han kan være villig til samarbeide med partier både til venstre og høyre, men noen er skeptiske til Orpos politikk. Utgående statsminister Marin karakteriserer eksempelvis Orpos politikk som rasistisk.

 

Internasjonalt renommé som hard politiker

Statsminister Sanna Marin

Meningsmålinger har vist at statsminister Sanna Marin er rangert som Finlands mest populære sådanne i dette århundret, men hun har ikke greid å konvertere sin personlige popularitet til sitt parti, imidlertid må hun nok påregne å fortsette noe tid som regjeringsleder, inntil den nye regjeringen kan bli etablert om dette faktisk er mulig for kollegaen Orpo, som må ha en formidabel oppgave foran seg og i tilfelle må «svelge mange kameler» for å lykkes.

Statsminister Marin har imidlertid skapt seg internasjonalt renommé for sin harde linje mot Finlands østlige nabo, Russland, og oppnådde overskrifter blant i World Economic Forum i Davos. Hun har ellers vært omtalt på forsiden av Time Magazine og dessuten i motebladet Vogue for å være en driftig skjønnhet.

Marin betraktes som en sterk leder som behendig navigerte sitt land gjennom koronapandemien og prosessen for medlemskap i Nato, hvor landet fra i dag vil tiltre som fullverdig medlem og styrke forsvaret betydelig på nord-flanken. Det vises til avsnittet «Nato-land ønsker Finland og Sverige velkommen» i EM24 EuropMediawww.em24.uk – i artikkelen «Sweden formally applies for Nato membership» – link: https://www.em24.uk/sweden-formally-applies-for-nato-membership/ Videre vises det til artiklene «Finnish acceptance of Nato entry without Sweden» – link: https://www.em24.uk/finnish-acceptance-of-nato-entry-without-sweden/, «Endrer Sverige og Finland sin alliansepolitikk?» – link: https://www.em24.uk/endrer-sverige-og-finland-sin-alliansepolitikk/, «Russland advarer Finland og Sverige mot Nato» – link: https://www.em24.uk/russland-advarer-finland-og-sverige-mot-nato/, «Sweden and Finland dispute with Turkey over Kurds» – link: https://www.em24.uk/sweden-and-finland-dispute-with-turkey-over-kurds/, «US senate accepts Sweden and Finland in Nato» – link: https://www.em24.uk/us-senate-accepts-sweden-and-finland-in-nato/, «Turkey and Hungary block Nato for Sweden and Finland» – link: https://www.em24.uk/turkey-and-hungary-block-nato-for-sweden-and-finland/, «Finland to Nato alone?» – link: https://www.em24.uk/finland-to-nato-alone/ og «Turkey and Hungary approve Finland’s accession to Nato» – link: https://www.em24.uk/turkey-and-hungary-approve-finlands-accession-to-nato/

Dessverre betrakter andre den økende offentlige gjelden under Marins lederskap, som en indikasjon på uerfarenhet, men det er et spørsmål hvor hun kunne ha gjort innstramminger i landets budsjett, uten at det ville ha rammet landets sosiale styrke, herunder kanskje de svakeste gjennom eventuelle høyere skatter og avgifter.

 

Framtredende problemer i Finland

De tusen sjøers land

Hovedproblemet for Finlands nye ledelse vil være dets stadig stigende utenlandsgjeld, som i 2022 utgjorde 213,5 % av landets nominelle BNP, sammenlignet med 208,7 % året forut.

Siden Russlands invasjon av Ukraina har Finland hatt en jevn økning i levekostnader. Orpos parti, Samlingspartiet, er sterkt på kant med statsminister Marins Finlands socialdemokratiske parti, som har 43 riksdagsseter, om innstramminger i budsjettet.

 

Innvandrerkriminalitet

Finsk politi i aksjon

Innvandring i Finland skaper dessuten kriminelle problemer, slik som i Sverige, gjennom markant økning av gategjenger og annet. Sannfinnene som særlig støttes av innvandringsfiendtlige, mannlige velgere, ønsker imidlertid en sterkt skjerpet holdning mot fortsatt innvandring til landet.

Orpos nasjonale parti har heller ingen enighet med Sannfinnene, som besitter hele 46 riksdagsseter etter valget i helgen, om hverken innvandring eller klimapolitikk, med sin langsiktige målsetning om karbonnøytralitet innen 2035.

Satt tallmessig på spissen, vil Orpos parti for å kunne besette statsminister-taburetten således med sine for få egne 48 seter i riksdagen, måtte plukke 23 seter fra Centern (Keskuusta) og 30 fra øvrige partiers 39 seter, for å komme i mål med 101 plasser, uten koalisjon med Marins partis 43 seter eller Sannfinnenes 46 seter.

Dette indikerer at Orpo kan bli neglisjert som statsminister idet han ikke klarer å skaffe nok parlamentarisk oppslutning. Både Sanna Marin eller hennes kollega Riikka Purra, leder i Sannfinnene, kan følgelig derfor kunne bli Finlands neste statsminister. Det vil i tilfelle bli første gang siden 1990-tallet, at en statsministrer ikke kommer fra Riksdagens største parti.

 

Featured image: Sanna Marin og Petteri Orpo

04/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!