ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Australia følger andre vestlige land og forbyr den kinesiske appen TikTok benyttet på offentlige enheter, på grunn av sikkerhetshensyn. Appen har på verdensbasis mer enn én milliard brukere.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «US law will ban TikTok» – link: https://www.em24.uk/us-law-will-ban-tiktok/

 

Følger sine alliertes beslutninger

Tik Tok er spyware

Avgjørelsen ble tatt i Australia etter råd fra landets etterretning. Iverksettelse av beslutningen skal skje så hurtig som praktisk mulig.

Tiltaket er det samme som et voksende antall vestlige nasjoner har iverksatt, og av samme grunn, frykt for spionasje via oppsamlet data gjennom den kinesiskeide appen. Australia har således tatt samme beslutning som sine allierte; Canada, New Zealand, Storbritannia og USA, slik som for øvrig EU-kommisjonen, Frankrike, Nederland og blant annet Norge forut har gjort.

Brukerdata samlet av appen er tilgjengelig i Kina og kan deles med den kinesiske regjeringen, hvilket har vært kjent i flere år. Beijing vil selvfølgelig betrakte forbudet som diskriminering av et kinesisk selskap.

Dette har disse selv imidlertid ansvaret for, ettersom en kinesisk lov fra 2017 pålegger alle kinesiske firma å overlevere alle relevante personopplysninger til staten, til bruk for nasjonal sikkerhet. Kineserne har selvfølgelig benektet dette, på samme vis som disse nærmest barnslig, kommenterte intensjonene relatert til sin angivelig uskyldige værballong. En ballong påstått ute av kurs, som amerikanerne skjøt ned etter spiontokt over USA. Det vises til artiklene «Mysterious Chinese balloon over USA» – link: https://www.em24.uk/mysterious-chinese-balloon-over-usa/, «Chinese spy balloons have monitored 40 countries» – link: https://www.em24.uk/chinese-spy-balloons-have-monitored-40-countries/ og «Chinese mystery balloon shot down» – link: https://www.em24.uk/chinese-mystery-balloon-shot-down/

 

Ingen røyk uten ild

To mindreårige guttunger røyker

Illustrerende for kinesisk spionasje kan eksempelvis betraktes som skolelæreren som overraskende kom over ett par mindreårige guttunger fra sin klasse som sto og røykte. Læreren spurte bryskt, «Hva driver dere med?» «Spiser sjokolade», svarte den av ene av guttene. «Det ryker», sa læreren. Hvoretter den andre gutten tilla freidig og kjapt, «Det er kokesjokolade!»

Det kinesiske utenriksdepartementet har bedyret mange ganger, prinsipielt og høytidelig, for det man bør betrakte som nærmest døve, upåvirkelige ører, at «Kina har aldri og vil ikke komme til å kreve at selskap eller enkeltpersoner samler inn eller leverer data fra fremmede land, hvilket måtte bryte med lokale lands lovverk».

Alle disse kinesiske utsagn tilknyttet spionasje, enten disse er presentert skriftlig eller verbalt, må dessverre uansett betraktes på samme vis som guttungen som freidig svarte læreren, som både kunne lukte og se tobakksrøyken som oste fra guttene, at «Det er kokesjokolade!»

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

05/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!