ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Brasils president Jair Bolsonaro, som styrer landet inntil den venstreorienterte rivalen Luiz Inacio da Silva som slo ut Bolsonaro i valget den 1. november overtar presidentskapet over nyttår, har imidlertid levert juridisk klage til valgmyndig-hetene med påstand om programvarefeil i stemmemaskiner og at stemmer fra disse maskinene derfor må «ugyldiggjøres». Dette slik at Bolsonaro skal kunne fortsette som landets president.

 

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Lula establishes the presidency of Brazil» – link: https://www.em24.uk/lula-establishes-the-presidency-of-brazil/ og «Bolsonaro has not approved Brazil’s presidential election» – link: https://www.em24.uk/bolsonaro-has-not-approved-brazils-presidential-election/

Bolsonaros høyreorienterte valgkoalisjon hevdet at 280.000 stemmeautomater manglet individuelle identifikasjonsnummer i interne logger. Klagen spesifiserte ikke hva dette betydde for resultatene, men eksperter skal ha uttalt at det fantes alternative muligheter for korrekt identifikasjon av stemmegiverne. Brasils elektroniske stemmeautomater, som var modeller plassert før 2020, var ikke sikret mot svindel.

 

Frist for utdyping av klagens berettigelse

Høyesterettsdommer Alexandre de Moraes

Høyesterettsdommer Alexandre de Moraes, som er leder av Brasils valgdomstol, Superior Electoral CourtTSE, avsa imidlertid kjennelse vedrørende Bolsonaros koalisjons avsendte klage, at det må presenteres en full revisjon for begge rundene av avstemmingen innen 24 timer. Alternativt ville klagen simpelthen bare bli avvist.

Bolsonaros koalisjon sa at disses revisjon av valgets andre runde mellom Bolsonaro og Lula den 30. oktober, hadde funnet tegn på funksjonsfeil i enkelte av de elektroniske stemmeautomatene som gjorde det umulig å validere avgitte stemmer, som derfor måtte gjøres ugyldige.

Landets elektroniske stemmesystem var blitt utsatt for svindel ble det hevdet, uten at det derom ble framlagt plausibelt bevis. De samme maskinene ble brukt ved begge valgomganger. Bolsonaros parti presenterte langt bedre enn forventet i første runde. Partiet påklaget ikke herom påstand om eventuell maskinfeil. Det vises til artiklene «Uncertain result in Brazil’s presidential election 2022» – link: https://www.em24.uk/uncertain-result-in-brazils-presidential-election-2022/ og «Second round necessary in Brazil’s presidential election» – link: https://www.em24.uk/second-round-necessary-in-brazils-presidential-election/

 

Usannsynlig påstand

President Jair Bolsonaro

Beroende president Bolsonaros påstand virker for usannsynlig til å bli hensyntatt. Dette ettersom Lulas knepne seier mot denne, kun 50,9 mot 49,1 prosent, hadde blitt ratifisert av Superior Electoral Court – TSE og anerkjent av Brasils ledende politikere, samt tilsvarende av landets internasjonale forbindelser. Dersom valgmaskinenes stemmer ble diskreditert i henhold til Bolsonaros fløys intensjoner, ville Bolsonaro ha vunnet valget med 51,05 prosent av de gyldige stemmene, mot 48,95 prosent for Lula.

President Bolsonaro har riktignok ikke eksplisitt innrømmet valgnederlaget, men han aksepterte igangsettelse av prosessen med endring av det styrende regimet fram mot Lulas overtagelse av presidentskapet den 1. januar 2023.

Hensikten med klagen kan imidlertid derfor også ha vært for å agitere for eventuelle protestbevegelser som har nektet å godta valgresultatet. Dette for å skape splid i samfunnets orden ved demonstrasjoner, helt i tråd med det kyniske opplegget til tidligere president Donald Trump i USA. Det vises herom til artiklene – «Valgt president Joe Bidens seier bekreftet av Kongressen» – link: https://www.em24.uk/valgt-president-joe-bidens-seier-bekreftet-av-kongressen/, «Truer med å sprenge Capitol» – link: https://www.em24.uk/truer-med-a-sprenge-capitol/ og «Impeachmentsaken som forventet president Trump frikjent» – link: https://www.em24.uk/impeachmentsaken-som-forventet-president-trump-frikjent/

 

Brasils valuta i forhold til US-dollar

Brasils valuta Real

Brasils valuta Real hadde allerede lidd tap mot amerikanske dollar grunnet investorers bekymringer tilknyttet kommende president Lulas politiske planer. Bolsonaros klage medførte ytterligere verdinedgang, hvilket ikke nødvendigvis behøver å være noen ulempe for landet.

 

 

Bolsonaros klage avvist

Brasils valgdomstol

Brasils valgdomstol avviste onsdag forsøket fra avtroppende president Bolsonaros tilhengere på å omstøte valgresultatet grunnet angivelig defekte stemmemaskiner, hvilket ikke ble bevist.

Bolsonaros koalisjon ble derfor i tillegg til avvisningen, bøtelagt med nær 23 millioner real. I henhold til gjeldende kurs omfatter dette omkring 4 millioner US-dollar. Boten ble ilagt ettersom klagen ikke kunne betraktes som reell, men kun et forsøk på å oppmuntre Bolsonaros tilhengere over hele Brasil til demonstrasjoner mot valget og skape uro. Domstolen ønsket nok å presisere at det ikke var ønskelig med noe gjentagelse av den US-amerikanske tilstanden etter valget der, i Brasil.

 

Demonstrasjoner og oppfordring til militær intervensjon

Demonstrasjon i Brasil

Etter kunngjøring av Lulas valgseier, skapte en rekke lastebilsjåfører som støttet Bolsonaro veisperringer, men denne roet etter hvert sjåførene ned med at blokkering av veier ikke var av legitime protester.

Andre av Bolsonaros tilhengere skal visstnok, rimeligvis i sammenheng med at denne tidligere hadde vært offiser i hæren, ha oppfordret til militær intervensjon for å hindre Lula i å tiltrå presidentvervet. Et militærdiktatur ble opprettet i Brasil i april 1964, etter et statskupp av de brasilianske væpnede styrker. Diktaturet hadde opprettholdt makten fram til 1985. Det var således derfor ingen umulighet for gjeninnsettelse av et tilsvarende styre.

 

Seier for klima

Amazonas

Verden var imidlertid godt fornøyd med Lulas valgseier. Bolsonaro hugget ned Amazonas-skogene, mens Lula derimot har lovet verden at disse skogene skal få bero som verdens lunge.

 

 

 

 

Featured image: President Bolsonaro og Brasils offiserer

28/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!