ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kinas kommunistiske parti CPC åpnet søndag sin 20. nasjonale kongress i Folkets store sal i Beijing. Forrige gang det var møte i denne salen, var i mars i fjor da Kinas 14. femårs-plan 2021-2025 ble besluttet.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Kinas 14. femårs-plan 2021-2025» – link: https://www.em24.uk/kinas-14-femars-plan-2021-2025/.

 

Foran den 20. nasjonale kongressens møte har CPC kontrollert media , i en lederartikkel formidlet at Kina har gitt verden både stabilitet og politisk sikkerhet. Det vises til artikkelen, «China has given the world stability and political security» – link: https://www.em24.uk/china-has-given-the-world-stability-and-political-security/

 

President Xi Jinping åpner kongressen

President Xi Jinping kunne søndag gå fram på scenen til en rungende applaus fra de rundt 2.300 håndplukkede deltakerne, som var blitt samlet i den store salen tilknyttet arrangementet. Her skulle president Xi motta formell erkjennelse for sin tredje periode som Kinas president, hvilket han allerede er blitt lovet ut over lovens bestemmelser som ellers bare gir en president maksimalt to perioder.

For lukkede dører, vil kongress-delegatene også velge omkring 200 medlemmer til partiets sentralkomité. Denne velger det 25-medlemmers store politbyrået og dettes stående komité som er landets øverste ledelse.

Utvidet regjeringstid for president Xi ble allerede oppnådd i et lukket møte i CPC i november 2021, hvilket sementerer Xi som Kinas mektigste leder siden Mao Zedong. Det vises til artiklene, «Xi Jinpings politiske fremtid sikret?» – link: https://www.em24.uk/xi-jinpings-politiske-fremtid-sikret/ og «En ny Hitler – president Xi Jinping truer verden»- link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/

President Xi Jinping avleverte en åpningstale for møtet, som varte halvannen time, i henhold til den utgående 19. CPC-sentralkomités anbefaling. Talen omfattet forsvar for et bredt spekter av politikk ført under Xis styre. Presidenten sa at kongressen fant sted i et kritisk øyeblikk for landet. Dette mens partiet fortsatt feiret sin innsats for å utrydde Covid 19 med sin «null-corona 19-politikk», hvilket han karakteriserte som en stor prestasjon, men har dempet aktive folks liv og nasjonens generelle økonomi.

Talen, som altså er omfattet av CPC-sentralkomiteens anbefaling, følger her slik den ble referert av redaksjonen i ett av de kinesiske hovedorganer. Herværende redaksjon har redigert talen ned til kort-tekst.

 

Talen

«- Kina vil akselerere for å skape et nytt utviklingsmønster og forfølge utvikling av høy kvalitet og standard, for å bygge et moderne sosialistisk land i alle henseender. Den nye utviklingsfilosofien må anvendes på alle fronter. Fortsette reformer for å utvikle den sosialistiske markedsøkonomien for å fremme et nytt utviklingsmønster som er fokusert på den innenlandske økonomien og har positivt samspill mellom nasjonale og internasjonale økonomiske strømmer.

– Kina vil gjøre anstrengelser for å sørge for implementering av strategien for å utvide innenlandsk etterspørsel som er integrert med innsats for å utdype strukturreformen på tilbudssiden med økt dynamikk og pålitelighet mot den innenlandske økonomien, samtidig som man engasjerer seg på et høyere nivå i den globale økonomien. Landet vil akselerere for å bygge en modernisert økonomi, samtidig som landet vil øke den totale faktorproduktiviteten, gjøre industri- og forsyningskjeder mer robuste og sikre, samt integrere by og land, koordinert med regional utvikling for effektivt å oppgradere og på passende måte utvide økonomisk produksjon i en sosialistisk markedsøkonomi av høy standard hvor markedet er avgjørende for ressursallokeringen undergitt at myndighetene spiller sin rolle bedre enn tidligere.

– Det industrielle systemet vil bli modernisert, med tiltak for å fremme ny industrialisering med økt styrke innen produksjon, produktkvalitet, romfart, transport, cyberspace og digital utvikling. Kina vil fortsette å sette landbruks- og bygdeutvikling først, for å fremme revitalisering av landsbygda. Det vil bli konsolidert og utvidet arbeide innen fattigdoms-bekjempelse og styrket grunnlag for matsikkerhet på alle fronter.

– Kina vil grundig implementere den koordinerte regionale utviklingsstrategien, store regionale strategier, den funksjonelle sonestrategien og den nye urbaniseringsstrategien. Det vil også bli fremmet åpning av høy standard. Kina vil stadig utvide institusjonell åpning med hensyn til regler, forskrifter, ledelse og standarder, fremskynde transformasjonen til en handel av kvalitet og fremme høykvalitetsutviklingen av Belt and Road Initiative».

Den kinesiske redaksjonens notater inneholder dog ikke alt som burde omtales av negative og positive forhold. Positivt er det at i talen, som primært var fokusert på innenlandske spørsmål, sa president Xi at Kina vil «delta aktivt i global styring av klimaendringer».

 

Koronaterror mot Shanghai og andre byer

Shanghai

I en indisk sterk voksende nyhetskanal kunne høres opptak av organisert desperate skrik fra tusenvis av stemmer fra et helt boligkvarter i den korona-nedstengte byen Shanghai, med over 26 millioner innbyggere, hvor myndighetene hadde oppdaget 1.000 tilfeller av korona. Analytikere mener imidlertid at disse voldsomme nedstengingene ikke kun gjelder koronasituasjonen, men president Xis utilbørlige demonstrasjon av dennes makt. Dører som ikke lukkes opp for korona-kontroll blir brutalt brutt opp. Beboerne blir arrestert og hunder og ande dyr i leilighetene blir drept. Mer enn 1,4 millioner skal være fengslet tilknyttet denne angivelige kampen mot korona.

 

Den vanlige kineser terroriseres som uigurene

Demonstrasjon mot behandling av uigurer

Kinas kommunistiske parti med president Xi i spissen, bedriver terror mot den kinesiske allmenheten som kan sidestilles med disses behandling av uigurer i Xinjiang-regionen. Xi fremhevet som en suksess hans transplantasjons-forbrytelser, som har resultert i at tusenvis av mennesker er blitt fengslet. Kritikere sier derimot at fengsling og terror blir benyttet til å knuse motstand mot Xis styre.

Anti-korrupsjonskampanjen har eliminert «alvorlige latente farer» innen kommunistpartiet, militæret og staten. «Kampen mot korrupsjon har vunnet en overveldende seier og har blitt omfattende konsolidert», presiserte Xi stolt. Bare i året 2021 ble det avslørt at 600.000 korrupte statsfunksjonærer hadde blitt straffet.

Med hensyn til uigurene henvises til artiklene, «En million uigurer internert i Kina» – link: https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/, «Uyghur human rights policy act – proposisjon vedtatt av USA’s senat» https://www.em24.uk/uyghur-human-rights-policy-act-proposisjon-vedtatt-av-usas-senat/, «Uigurer utnyttes som slaver i Kina» – link: https://www.em24.uk/uigurer-utnyttes-som-slaver-i-kina/, «Kinas behandling av uigurer er folkemord» – link: https://www.em24.uk/kinas-behandling-av-uigurer-er-folkemord/, «Xinjiang-boikott av bomull» – link: https://www.em24.uk/xinjiang-boikott-av-bomull/, «Kina oppfordrer til neglisjering av FN-arrangementet om menneskerettighetsspørsmål» – link: https://www.em24.uk/kina-oppfordrer-til-neglisjering-av-fn-arrangementet-om-menneskerettighetssporsmal/ og «USA har utvidet sin svarteliste over kinesiske virksomheter» – link: https://www.em24.uk/usa-har-utvidet-sin-svarteliste-over-kinesiske-virksomheter/

 

Tibetanere håndteres tilsvarende uigurene

Parade foran Potala Palace i Lhasa

Som mot de muslimske uigurer, minoritetsgruppen i Xinjiang-regionen, har kineserne igangsatt oppdragelse av tibetanerne. Her krever okkupantene eller besitterne som kineserne selv gjerne benevner seg tilknyttet Tibet, at hver tibetansk familie skal stille med én soldat disponibel for People’s Liberation Army. Dette alternativt til arrestasjon av et familiemedlem.

Årsaken til ønsket om tibetanske soldater er at Han-kineserne ikke tåler den tibetanske høyden over havet. Kineserne ser åpenbart ut til å forberede seg til kamphandlinger mot India. Det vises til artiklene «Kineserne setter tibetanere i konsentrasjonsleirer» – link:  https://www.em24.uk/kineserne-setter-tibetanere-i-konsentrasjonsleirer/, «Genocide i Tibet» – link: https://www.em24.uk/genocide-i-tibet/ «China recruiting tibetans as soldiers to handle the indian border» – link: https://www.em24.uk/china-recruiting-tibetans-as-soldiers-to-handle-the-indian-border/, «Konflikt på grensen mellom India og Kina» – link: https://www.em24.uk/india-og-kina-i-grensekonflikt/ og «Grenseforhandlinger mellom India og Kina» – link: https://www.em24.uk/grenseforhandlinger-mellom-india-og-kina/

 

Hong Kong og Taiwan problematikken

Demonstrasjoner i Hong Kong

Kinas leder roste Hong Kongs overgang fra kaos til normal styring. Presidentens løfte om aldri å forplikte seg til å forlate bruken av eventuell makt tilknyttet Taiwan, medførte stormende applaus fra forsamlingen. Kina motsetter seg kald krigsmentalitet i internasjonalt diplomati og innblanding i andre lands innenrikspolitikk uten å nevne USA.

 

Sikring av Beijing

Demonstrasjon i Beijing mot president Xi

Beijing var særlig sikret tidlig tilknyttet kongressen. Busser fraktet utvalgte journalister til Folkets store sal. Deltagerne gjennomgikk alle grundige sikkerhetskontroller før de fikk tilgang til kongressalen. Utvidet internettsensur hadde blitt foretatt i forkant av kongressen. Alle potensielle negative referanser var luket vekk, herunder også opphengte bannere på bruer i Beijing med protest som fordømte Xi og dennes kommunistpartiets politikk.

 

Featured image: Den 20. nasjonale kongress i Kinas kommunistiske parti CPC

18/10/2021

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!